Mayıs 2012

“Eşekliğin Teorisi” Vesilesiyle; Bilinç

Yazar: 
Mehmet Ali Yazıcı

Geçtiğimiz ay Ahmet Altan, ABD’de Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government’ta bir konferans verdi.  “Türkiye ve Şiddetin Gizemli Nesnesi” başlıklı konuşmasının tam metnini Taraf Gazetesi yayınladı. Oradan okuduk ve böylesine iddialı bir başlık altında söylenenlerin aslında bilimdışı, “edebi bir dille gerçekleri çarpıtma” ve bugün dünyayı kana bulayan güç ve devletleri aklamaya çalışmak olduğunu üzülerek gördük.

Bay Burrowes Camiye de Bakacak mı?

İngiliz Muhafazakâr Partili milletvekili ve İngiliz Parlamentosu Kıbrıs Grubu Başkanı David Burrowes, Kasım ayında KKTC’ye yaptığı ziyaret sırasında Hıristiyan kiliseleri ve özellikle mezarların durumunun kendisinde “tiksinme” yarattığını ve “kutsal yerlere yönelik saygısızlıktan” sarsıldığını söylemişti!

Hakikate Dayanacak Gücüm Vardı!

Yazar: 
Mehmet Ali YAZICI
Bazı kitaplar vardır; bir başladın mı daha ilk sayfadan, sen kitabı değil kitap kendisini okutur.
Soner Yalçın’ın son kitabı Samizdat böyle bir kitap.  Başladın mı bırakamıyorsun, kitap adeta kendisini okutuyor.  

28 Şubat Sürecinin Diyalektiği

Yazar: 
Mehmet ÇAĞIRICI
Yazının Yazıldığı Tarih: 
18.04.2012

Düşünmenin de bir biçimi vardır. Kimi basmakalıp biçiminde hazır formüllere uygun düşünür, kimi olayları tek bir açıdan ele alıp tek bir boyutta değerlendirir. Kiminin düşünceleri soyut varsayımlara dayanır, kiminin ki somut olay ve verilere.

Ak Parti Hükümetinin Orta Doğu Politikası : “Yeni Osmanlıcılık mı? “İkinci Özalcılık mı?” “Konjonktür Gereği mi?”

İstisnasız tüm devlet ve hükümet başkanları için dış politikada elde edilen başarılar iç politikada konumlarını pekiştiren ve geleceklerini garanti altına alan, iktidardaki sürelerini uzatan, liderlik uygulamalarını genişleten değerli manevra alanları olagelmiştir.

Muhafazakar Sanat Algısına Alternatif Bir Bakış: Banknot Parada Sanatsal Yansıma

Son zamanların önemli tartışma konularının başında gelen, sanatın muhafazakarlaştırılması sorunu arkaik bir gelenekten beslenen sanattaki Etik paradigmasını tartışmaya açmış gözüküyor. Sanattaki etik algısı, Mısır hiyerogliflerinden bugüne özellikle modern çağda artan bir şekilde dünya tarihinde ciddi bir yer tutmaktadır.

Rum Şahinler Adanın Geleceğini Belirleyecek

Kıbrıs Türk tarafında bu güne değin hep Rum tezlerini savunan ve bu davranışını da marifet sayan belli bir kesim var.

Cumhurbaşkanı ve Hükümet ne derse hep aksini söylemekte, liderler arasındaki her görüşmeden sonra da bir kulpunu bulup Cumhurbaşkanımızı bir şekilde suçlamakta.

Danışıksız Dövüş

Yazar: 
Murat HASGÜN

Hatırlayın, 4+4+4 meselesinde alanında uzman doğru düzgün hiç bir eğitimciye danışılmamıştı.
Paldır küldür geçti meclisten.

Öyle ki, 'Ayıptır' başlıklı yazımda, yasayla ilgili, "kaşla göz arasında değil, tekmeyle yumruk arasında geçti" yorumunu yapmıştım.

Evrensel Hukuktan Erdoğansal Hukuka Yıkım Süreci ve Garabetler Silsilesi...

Yazar: 
Burak H. ÖZDEMİR

Size yakışan da bu sayın bakan...

 

Aslında  ‘Sayın’ kelimesi bir saygı ifadesidir. Ancak sizin genel başkanınız olan zat-ı muhteremin, teröristbaşına ‘Sayın’dediği o günden bu yana, biz artık ‘sayını’ saygı duymadığımız kişilere kullanmayı da öğrendik..

Jakobenler, Kültür ve Serbest Piyasa Sisteminin İşbirlikçileri

İnsanlığın kültür mirasının esasını oluşturan en temel kavramları bizim hale tartışıyor olmamız hiç de şaşırtıcı değil…

Yıl 1789, yer Fransa: Gündemde olan İnsan ve Yurttaş hakları Bildirisi’dir. Ve söz konusu bildiri bireylerin kanun önünde eşitliği ilkesini kabul ediyor.