Mart 2013

Öcalan ile Hükümet Arasındaki Müzakerelerden Sızanlar..

AKP’ nin kendince büyük siyasi risk taşıyan “Açılım” süreci hızla ilerlemektedir. Artık İmralı mahkûmu terörist başı Öcalan da neredeyse devlet başkanı statüsünü kazanmış bir muameleye tabii tutulmaktadır. Hükümet ile Öcalan arasında BDP üzerinden yürütülen müzakerelerden sızan haberlere bakılırsa, müzakerelerin ana konusu “Terör” değil BOP projesinin “Kürt Sorunu” denen sorunun çözümü adı altında uygulanmasıdır.

Türkiye'nin Enerji Geleceği

Türkiye’nin 2050 Enerji Falı çok parlak. İnanılır gibi değil.

Coğrafik konumu nedeni ile Türkiye, dünyanın en önemli enerji yolu ve enerji aktarım istasyonu konumunda.

Örgütü Kim Kurduysa, O Tasfiye Eder

Örgüt; Teşkilat, organizasyon. Belirli bir amaç ya da amaç grubuna yönelik, birbiriyle bağlantılı eylemlerin gerçekleştirilmesi için bireylerin önceden belirlenmiş davranış kalıpları, görevler ve sorumluluklar çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan, tamamlayıcı ve süreklilik gösteren toplumsal yapılanmadır.

Türkiye'nin Enerji Geleceği (2)

Referans İçerik: 
Türkiye'nin Enerji Geleceği

Enerji açısından Türkiye’nin geleceği sadece bununla kalmıyor. Dahası da var tüm bu yazdıklarımın.

Avrupa’nın Türkiye üzerinden yenilenebilir enerji sağlaması ile bir yıl boyunca kumbaraya atacağı para 33 Milyar Euro büyüklüğünde.

Dünyanın Terörle Demokratikleşecek Tek Ülkesi; Türkiye! (I)

AKP hükümetinin “Açılım” hamlesi olarak başlattığı, terörist başı Öcalan’ı da “Yeni” anayasa yazım masasına dolaylı katılımını sağlayan müzakere sürecinden sızdırılan haberler, bütün ülkeyi adeta bir siyasi deprem gibi sarsmaktadır.

Politik Psikoloji Üzerine Kısa Bir Bakış

Yazar: 
Koray Canses
Yazının Yazıldığı Tarih: 
3 Mart 2013

Kitlelerin karmaşık algısal ve bilişsel durumlarının anlamlandırılma işinin geçmişi Freud'a kadar götürülebilir. Politik manada toplumu psikolojik bir okumaya tabi tutanlarsa Erich Fromm, Gustave LeBon gibi ustalardır. Şu an dünya genelinde bu alanda yapılan çalışmalar hakkında genel bir fikre sahip olmasam da ülkemizde bu konu üzerinde çalışan en duayen isimse Vamık Volkan'dır.

Dünyanın Terörle Demokratikleşecek Tek Ülkesi; Türkiye! (II)

Teröristle Türkiye’yi demokratikleştirmek istiyorlar. Bunun için anayasal talepleri var. Örneğin Anadilde Eğitim talebini ele alalım..

Bu konuda önce bir noktaya özellikle dikkat çekmekte yarar var! Kamuoyunda “Kürt Sorunu” denen sorunun tartışmalarında; aralarında çok sayıda akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler vs. gibi kişilerin de olduğu bazı kişiler “Anadilde Eğitim ”in evrensel bir insan hakkı olduğunu ısrarla iddia etmektedirler.

Anastasiades’in Aklındaki Çözüm

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığı seçimini geçen hafta kazanıp, Perşembe günü Rum meclisinde yapılan devri-teslim töreninden sonra başkanlık görevini teslim alan Nikos Anastasiades, “dakika bir, gol bir” misali başkan olarak yaptığı ilk konuşmada, iki bölgeli iki toplumlu federasyonu “acı uzlaşı” olarak niteleyerek, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için yapılacak müzakereler konusunda ne düşündüğünü açık ve net olarak ortaya koyuverdi.

Görüşme Metni...

MİT görevlilerinin eşgüdümünde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve BDP heyeti arasında gerçekleştirilen görüşme metni, milliyet gazetesinde, “Gazetecilik” hamlesiyle deşifre edildi...

Sihirli Kelime "DARBE"

Ha bizi vurmuş, ha Sakine’yi vurmuşlar. Çok karanlık bir olay. Ankara’ya gelmiş (Ömer Güney) Çankaya’da büro tutmuş. Sterk “MİT kaynaklı” demiş. Mümkün değil ama düşüneceksin. Milyonda bir de olsa düşüneyim, MİT var mı? MİT de şaşırdı. Demek ki DARBE hala devam ediyor.

DARBE Araştırma Komisonunun görevi bittikten sonra, Özel Harp Dairesi ile ilgili, Gladyo ile ilgili, Kürdistan bölgesi ariç özellikle Karadeniz’i deşifre eden bilgiler geldi. Burada Karadeniz’de gladyonun yaptığı işler başlığı altında TAYAD’lı ailelere dönük linç girişimi de vardı. Orada anlatılan, yapılan ve biçimler ne ise hepsini Karadeniz’de gördük. Bu yönüyle örgütlü ve organizeydi.