Mayıs 2014

TMK'ya Başvuruları Azaltmayı Kim Başardı

KKTC'de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu'nun (TMK) kuruluşu gerçekte bir tavsiye üzerine ve yasallığı da AİHM'nin bir kararı içinde yer alıyor.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıs sorununun çözümünde derin etkileri olacak tarihi bir karara imza atarak KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'nu etkin iç hukuk yolu olarak kabul etti, arkasından da AİHM'nin Büyük Dairesi, Kıbrıs sorununun temel noktalarından mülkiyet konusuna ‘'iç hukuk'' oluşturma hedefiyle kurulan TMK'yı etkin iç hukuk yolu olarak görülmesine hükmederek, AB tarafından tanınan bir kurum haline getirdi.