Kasım 2014

Muhalefet ama İktidar Adayı Muhalefet(?)

Şurası bir gerçek, Cumhurbaşkanlığı seçimi, ülkemizde adil olmayan bir biçimde yürütüldü. İktidar partisinin adayının, yani başbakan Erdoğan’ın, seçim kampanyası devlet destekli olunca geniş kitleler üzerindeki etkisi de, tabii ki daha fazla olacaktır.

Türkiye için bazı şeyleri belli başlı ve belirgin olarak söyleyebiliriz.

Ülkemiz, neredeyse 2-3 yıldır aşırı bir kutuplaşmanın etkisinde siyaset üretmeye çalışıyor.

Siyaset sistemimiz, parlamenter demokratik rejime dayanmakta. Demokratik rejimlerde iktidar partisi ve yürütme gücü olduğu gibi, bir de meclis tarafından yürütme organının yaptığı işlemler denetlenir.

Ne mutlu bize ki… Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasiyle idare edilmekte. Ülkemizde iktidarın ifa ettiği işlemler ve yürüttüğü siyasal ve ekonomik faaliyetlerin denetimi, pek tabii ki ancak bir muhalefet eliyle yapılabilir.

Nasıl ki siyaset kurumu içinde bir iktidar teşkil edilmişse, buna mukabil bir muhalefet cenahından bahsetmek durumundayız.

Askerlik Değişiklik Yasasında Oynanan Oyun (1/2)

KKTC Meclisi'nde ele alınmış olan Askerlik Yasasında kötü ve bilinçli veya bilinçsiz olarak bu ülkeye zarar verecek bir oyun oynanmakta maalesef.

 

Kimi milletvekilleri bazı kesimlerden yandaş toplama ve popülizm uğruna bir takım girişimler yapmakta, kimi de kardeşini düşünerek, kişiye özel değişiklik yasası çıkarttırmak için uğraş vermekte. Ülkeyi ve ülkenin geleceğini düşünerek yasayı ele alanlar sessiz çoğunluğu oluşturuyor.

 

Askerlik Değişiklik Yasasında Oynanan Oyun (2/2)

KKTC Meclisinde Askerlik Değişiklik Yasası'nı ele alan Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi 5, 12 ve 14 Kasım tarihlerinde hiç bir askeri ve mali uzman çağırmadan kendi kendine yaptığı toplantılarda kabul ettiği ve Genel Kurula gönderdiği Askerlik Değişiklik Yasasındaki Geçici 4'cü madde açıkça "Askerden kaçmayı teşvik etmekte ve de üstüne üstlük bir de ödüllendirmekte."

 

Polis Teşkilatı'nda Oynanan Oyunlar

Sınırlarımızı koruyan ve dış güvenliğimizi sağlayan Güvenlik Kuvvetlerimizin çökmesi ve geleceğini sıkıntıya sokmak için oyunlar oynanır da, iç güvenliğimizi sağlayan polisimizi yıpratmak ve gözden düşürmek için oynanmaz mı?

 

Elbet aynı kişiler perde gerisinde aynı çirkin oyunları polisimiz için de oynamakta.

Sessiz ve derinden faaliyet göstererek.

Amaç polisi yıpratmak ve içte kaos ile güvensizlik yaratmak. Sonrasında KKTC'yi yıkmak daha da kolay olacak, elbet güçleri yeterse.