Felsefe

An Overview of Ottoman Scientific Activities

Kaynak Yazarı: 
Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
Yazım Yılı: 
2006

“Ottoman Science” is a term encompassing the scientific activities that occurred throughout the Ottoman epoch in the lands where the empire extended. The Ottoman Empire, which was established as a small principality at the turn of the fourteenth century, gradually expanded into the lands of the Byzantine Empire both in Anatolia and the Balkans. Its sovereignty reached the Arab world after 1517.

Devlet, İdeoloji ve Eğitim

Kaynak Yazarı: 
Halis ÇETİN
Yazım Yılı: 
2001

Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Eleştirisi

Kaynak Yazarı: 
Mustafa Kemal Şen
Kaynak Yazarı: 
İsmail Hira

Hegel Panteist Bir Filozof mudur? (Spinoza'nın Panteist Felsefesinin Eleştirisi Bağlamında)

Kaynak Yazarı: 
Arslan Topakkaya

Heidegger'in Nazizmi, Kant ve Dasein Üzerine

Kaynak Yazarı: 
Tom Rockmore
Çeviren: 
Metin Bal

Platon'da Cumhuriyet - Demokrasi Gerilimi: Geçmişteki Bir İkilemin Günümüze Uzanan Etkileri

Kaynak Yazarı: 
Fatih Demirci

Popper'da Açık Toplum ve Devlet İlişkisinin Siyasal Sonuçları

Kaynak Yazarı: 
Esra Durukan

Durkheim'ın Sol Eli: Pierre Bourdieu'nün Muhalefeti

Kaynak Yazarı: 
Emrah Göker
İçeriği paylaş