Sadra olur mu bilmem ama halka şifa olacaklar

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

SADRA OLUR MU BİLMEM AMA HALKA ŞİFA OLACAKLAR:

 
A-Ağalık rejimine son vermek Doğu ve güneydoğu Anadolu’da Feodalizmi ortadan kaldırmak.
 
B-Toprak reformunu gerçekleştirmek.
 
C- Yurttaşlarımızı Şeyhlerin ellerinden kurtararak Aklın aydınlığını, bilimin yolunu göstermek.
 
D-Tarikatların mekanlarını, tekkeleri, türbeleri kapatmak.
 
E- Serbest piyasa ekonomisini terk etmek Devlet eliyle üretime dönük istihdam yaratmak.
 
F- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yeniden ve yönetimine ehil insanlar getirerek var etmek.
 
G- Halk evlerini, Köy enstitülerini çağımızın formasyonuna uygun biçimde yeniden yaratmak.
 
H- Kadınlarımızı çalışma ve sosyal hayatın içinde tutmak, özgür ve medeni kimlikler olarak kendilerini ifade edebilecekleri, aydınlık yarınlarını üretmeleri için her türlü desteği vermek.
 
I- Ormanlarımızı sattırmamak, tüketilen ormanlarımızı yeniden var etmek.
 
İ- Devletçilik İlkesini Sosyal devlet anlayışı ile birleştirerek hayata geçirmek.
 
J- Tarım kredi kooperatiflerini kamu eliyle üretim ve tüketim kooperatifleri olarak yeniden yapılandırmak.
 
K- Eğitimde birliğin sağlanması, Devlet okullarının kaybettiği itibarını geri getirecek adımlar atmak. Akla ve Bilime dayalı bir eğitim anlayışını “Ulusal” hedeflere uygun olarak tespit ve tayin etmek ulusal hedefler yoksa 10 yıllık hedef öngörüleriyle eğitimde ulusal hedefler tespit etmek ve bunları hayata geçirmek.
 
L-Parasız sağlık Eğitim hizmetlerini her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına götürmek.
 
M- Tarım ve Sanayileşme hamlelerini birlikte hayata geçirmek.
 
N- IMF ile olan bütün ilişkileri sonlandırmak. Kredi politikalarını gözden geçirmek.
 
O- Yerli malı anlayışını tekrar yaymak.
 
Ö- Teknoloji üreten hamlelere destek olmak.
 
P- Özerk demokratik Üniversite ortamının yaratılması ve YÖK’ün kaldırılması, Üniversitelerin bilim yuvası haline getirilmesi.
 
R- Yabancılara imarlı ya da imarsız Toprak satışının Meclisten geçmiş haliyle ve tümden iptali.
 
S- Satılan Kamu İktisadi Teşekküllerinin geri alınması.
 
Ş- Toplu taşım araçlarının uygun olan metropollerde yaygınlaştırılması.
 
T- “Sarımsak” gibi ürünlerin Çin malı olarak ülkeye sokulmasının yasaklanması.
 
U- Kamunun hakkı olanın kamu ile paylaşılması, Toplu sözleşme ve sendikal hakların verilmesi sosyal hakların yeniden gözden geçirilmesi.
 
Ü- Vergi adaleti, uluslar arası sermayenin Türkiye girişinin kontrol ve kayıt altında tutularak speklasyona dayalı ekonomik rantların önüne geçilmesi, üretim esaslı yerli ve yabancı sermayenin ekonomiye girişinin sağlanması.
 
V- Sularımızın, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın yabancılara satılmaması.
 
Y- Her konuda mutabık kalınan devlet politikalarının geliştirilmesi. Mutabık kalınamayan konuların akademik danışma kurullarıyla istişare edilerek, halkın da ikna edilerek kabul edilmesinin sağlanması.
 
Z- Onurlu bir devlete yaraşır olarak dış politika güdülmesi, içte de Ulusal seferberlik ilan edilmesi...
 
 
 
Erdinç AYDIN
 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.