Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hükümet Özelleştirilmelidir(!)

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

 

Önümüzde ki dönemde 40 milyar dolarlık bir özelleştirme yapılması gerekliliği, borç faizi için şart koşulduğu bir sırada, Özelleştirme İdaresi elinde bu rakamlara varacak  KİT olmadığından bahsediliyor..
Yoksa yine cari açık artacak , özelleştirme kapsamına alınacak KİT’ler olmazsa, öngörülen rakamlara ulaşılamazsa özelleştirme mutlaka şart (!)
“Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Metin Kilci, önümüzdeki dönemde BOTAŞ, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) gibi kamu varlıklarının özelleştirilebileceğini bildirdi.” [1]
Bizde kendilerine bu kurumların satışından sonra borç faizlerini ödeyebilmesi için önerilerimizi iletelim istedik:
“TSK eğitim sistemi; subay, astsubay, erbaş ve erlere askerlik sanatını öğretmek amacıyla oluşturulmuş okul ve okul sonrasını da içeren bir eğitim-öğretim sistemidir. TSK eğitim sistemi Türk millî eğitim sistemi ve yüksek öğretim sistemi ile paralel bir yapı içerisindedir.” [2]
-                 Kuleli Askerî Lisesi – İstanbul,
-                 Maltepe Askerî Lisesi – İzmir
-                 Işıklar Askerî Lisesi- Bursa
-                 Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olan ve Heybeliada İstanbul’da bulunan Deniz Lisesi
-                 Kara Kuvvetleri Astsubay MYO- Balıkesir     
-                 Deniz Kuvvetleri Astsubay MYO-Karamürsel/Yalova
-                 Hava Kuvvetleri Astsubay MYO- İzmir
-                 TSK Bando Astsubay MYO-Ankara
-                 TSK Sağlık Astsubay MYO-Ankara
-                 Kara Harp Okulu – Ankara
-                 Deniz Harp Okulu – İstanbul
-                 Hava Harp Okulu – İstanbul
-                 Gülhane Askerî Tıp Akademisi – Ankara
 
Yukarıda ki eğitim kurumlarını biz niye yazdık?
Özelleştirecek bir şey bulamazlarsa bu öngördükleri borç faizini ödeyebilmek için; Elinde ki değerleri görmesi açısından değil elbette (!?) Peki nerden geldi bu okullar konu özelleştirmeyken aklımıza?
YÖK başkanı, Üniversitelerin Özelleştirilmesi gerektiğini ifade ederken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullara öğrenci tedariki gerçekleştirmek için yasalar çıkarmışken, bu okullarında yakında göz ardı edilmeyeceğini bilsek bile ÖİB’ye hatırlatalım istedik (!) Gecikmeleri önlemek için(!)
Sırada hangi kurumlar olabilir acaba özelleştirilecek sizce? Neyi özelleştirelim derlerse “YUH !”  demeyeceğiz mesela?
Bir gün çıkıp derlerse ki;
 
Başbakanlık Özelleştirilmelidir!
Neden? Çünkü özelleştirme Tekel olan kurumları da özelleştirerek rekabete çeker (!) O zaman; “tekelleşen” başbakanlık özelleştirilmelidir.
HÜKÜMET Özelleştirilmelidir!
Neden? Çünkü özelleştirme basiretsiz, seçilmiş ve atanmışların arpalık olarak kullandığı kurumları işlevsel kılar, Özelleştirilen kurumların yönetim kurulları ehil kişilere bırakılır (!) Kaldı ki TEKEL serbest piyasa ekonomisinde iyi bir şey değildir ve Hükümet AKP tekelindedir. Bu yüzdendir ki derhal HÜKÜMET özelleştirilmelidir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Özelleştirilmelidir!
Neden? Çünkü Özelleştirme Tekeli yok eder. Ülke savunması  “Özel” lejyonlara bırakılmalıdır böylelikle Yurt savunmasında da TEKEL olan kurum ortadan kalkar rekabet olur. Kim vatanı daha iyi savunacak diye yarış olur (!) İyi olan savunur.  Hem koca devletin, koca memurunun, koca sendikası Memur-Sen ne demişti krize karşı öneri paketinde; “Bu çerçevede, profesyonel askerlik kavramı ve bedelli askerlik uygulaması yeniden gündeme alınmalıdır” . TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), kriz müsebbiplerinden ilk akla gelenlerdendir dememiş miydi?
Emniyet Teşkilatı Özelleştirilmelidir!
Çünkü; İç güvenliğin tekeli iyi bir şey değildir! Polis okulları gibi okullar ve kolejler de diğer yüksek öğretim kurumları gibi “Bilimsel” eğitime katılabilmesi için özelleştirme şarttır (Koca devletin, koca YÖK başkanı öyle diyor.) (!)
Belediyeler Özelleştirilmelidir!
Özerkleştirme az kalır özelleştirilmelidir! Çünkü Sosyal Güvenlik Sistemi’nin üzerinde en büyük yükü belediyeler oluşturmaktadır. Çünkü basiretsiz seçilmişlerin atadıkları basiretsizler yüzünden prim borçlarının aslı 12 trilyonu bulan belediyeler vardır. Ayrıca basiretsiz yönetildiği borçlarından açıkça anlaşılmasının yanı sıra birde Belediyeler AKP Tekeli altına girmiştir ki serbest piyasa sisteminde tekel kabul edilemez. Derhal Özelleştirilmelidir (!)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Özelleştirilmelidir!
Çünkü; Özelleştirmeyi sadece “satmak” noktasına vardıran basiretsiz atanmışların arpalığı şeklinde kullanılmakta devlet bu güne kadar yapmış olduğu özelleştirme gelirlerinden bir fayda sağlayamadığı gibi sonradan almak zorunda kaldığı borçların faizine anca satabilecekleriyle ayakta duracak hale getirilmiştir. Kaldı ki yakında özelleştirecek bir şey kalmayacağından zaten fesh olacağından işlevi varken derhal ÖİB özelleştirilmelidir öncelikle.
Vatandaş Özelleştirilmelidir!
Çünkü serbest mal dolaşımının imzalandığı AB protokollerinde, serbest emek dolaşımı yer almamaktadır. Devlet vatandaşın emeğini iyi “pazarlayamamıştır”(!) Yani bu iş, sayın Başbakanın dediği gibi “Marketing” açıdan fiyasko olmuştur. Derhal Vatandaş özelleştirilmelidir.
Vatan özelleştirilmelidir!
Nazım Hikmet’in dediği gibi VATAN’ı Satılacak gazete ismi gibi görenlerin ellerinde peyder pey değil, bir den ve küllüm özelleştirilmelidir ki yara üzerine yara açmayalım.
Göz açıp kapanıncaya kadar VATANSIZ kalalım !
“Sahipsiz vatanın batması haktır! Sen Sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır!”
 
Erdinç AYDIN
erdinc.aydin@politikadergisi.com


[1] http://haber.mynet.com/detay/flash/Hukumet-topu-tufegi-elde-avucta-ne-varsa-satacak/05Ocak2009/N197051
[2] http://www.tsk.mil.tr/5_EGITIM_OGRETIM/5_1_TSK_Egitim_Sistemi_ve_Kurumlari/Egitim_Sistemi_ve_Kurumlari.htm

Yorumlar

ÖZELLEŞTİRME

TSK ÖZELLEŞTİRİLMELİ ÇÜNKÜ BÜTÇENİN ÜÇTE BİRİ TSK YA GİDİYOR VE SİLAHLARA DEĞİLDE ASKERLERE DEĞİLDE ORDU EVLERİNDE Kİ KOKTEYLERE HARCANIYOR BUNA BİRİNİN DUR DEMESİ GEREKİYOR ÇÖZÜM ÖZELLEŞTİRME ÇÜNKÜ SERBEST PİYASA ASKERİ TEKELİDE KABUL ETMEZ.SAYDIĞINIZ OKULLARIN HARCAMALARINI MERAK ETMİYOR DEĞİLİM ÖZELLEŞTİRİLİRSE FAKİR FUKARA RAHAT EDER.ÇÜNKÜ
FAKİRİN ALINTERİ SAYDIĞINIZ OKULLAR DA BALOLARDA DUMAN OLUYOR. EYLENCE OLUYOR.SON OLARAK ERDİNÇ AYDIN ÖZELLEŞTİRİLMELİ ÇÜNKÜ TEKEL ZİHNİYETE SAHİP BUDA OBJEKTİF YAZMASINI ENGELLİYOR SONUÇ SERBEST PİYASAYA AYKIRI YAZI.NAZIM HİKMETE EN BÜYÜK İYİLİĞİ BAŞBAKAN YAPTI VE YENİDEN VATANDAŞLIĞA KABUL EDİLECEK. KURBAN OLAYIM BÖYLE TEKEL BAŞBAKANA .

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özelleştirilmesini savunan dadaşlider'i kınamaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Yazık ki siz Kamu Yönetimi öğrencisisiniz. Yazık ki siz Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki gençten çok uzaksınız.
Sizinle ileride meslektaş olma ihtimali bile beni gerçekten utandırıyor.
Özelleştirmenin kısa vadeli faydaları olabilir; ama kesinlikle bunun uzun dönemli düşünülmesi gerekir. Bugüne kadar yapılan hangi özelleştirme ile fakir fukara rahat edebildi. Tarih bize yine Fak - Fuk - Fon mu diyor ne diyor orasını da bana siz izah edin.
Serbest piyasa ekonomisi denilen zırvayı da bilmeniz ancak yazınızda eğlence yerine eylence yazmakla eşdeğer. Bence siz bir an önce kendinize bir çözüm bulun. Hatta dediğiniz gibi bir an önce Başbakan'a kurban olun.

yazım yanlışçıları

şu yazım yanlışları takıntınız komikleşmeye başladı bırakın bağcı dövmeyi üzüm yemekle meşgul olun.Atatürk siyasi bir deha bu bana gençlik hitabetindeki karektere uyma mecburiyeti getirmez.benimle meslektaş olmaktan utanmayın çünkü bir ülkede bir tane başbakan olacak. mehmetçiğe canım kurban da şu genareller kime hizmet ediyor bu konuda az objektif olunuz.saygılar sunarım.hakkını vermek lazım güzel bir özelleştirme yazısı.

Generallerin kime hizmet

Generallerin kime hizmet ettiğini biliyorsanız siz açıklayın. Ben Genelkurmay Başkanlığı'nın Başbakanlık'a bağlı olduğunu biliyorum. Ayrıca senin dediğin gibi Generallerin hizmet ettiği yer, TSK özelleştirilince değişecek mi Adem Seven bana bunun cevabını ver. Bu birinci çelişkin.
Ayrıca generaller başka yere hizmet ediyorlarsa senin dediğin gibi bunları özelleştirmek mi lazımdır yoksa bunları millileştirmek mi? Bana bunu da açıkla. Bu ülkede bir tane başbakan olacak derken kendinizi ileri de başbakan olarak mı görüyorsunuz daha net olursanız sevinirim. Eğer anladığım gibi ileri ki zamanlarda bunu düşünüyorsanız vay halimize. Kimden cesaret aldınığınızı anlayabiliyorum.
Gelelim Atatürk meselesine. Siyasi bir deha olduğunu kabul ettiğiniz Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne uymadığınızı bana göre doğrudan onayladınız. Başkasına göre dolaylı olabilir. Atatürk'ün geçnliğe hitabesindeki karaktere uyma zorunluluğunuz yoksa bu ülkede kimin karakterine göre yaşıyorsunuz bunları bize lüten açıklayın.
Saygılar...

sen sen ol başka bir şey olma

Ben adem seven im ve kendime göre yaşıyorum.Taklit boş adamların tercihidir. Atatürk ü beğeniyorum ama onu ilahlaştırmıyorum.Generallerin kime hizmet etti konusuna gelince, hani 12 Eylül darbesiyle Amerikalı yetkililer arasında şöyle bir dialog geçmişti eminim bunu duymuşsunuzdur'BİZİM ÇOCUKLAR BAŞARDI'çocuklar dan kasıt Genaraller.Genelkurmay sadece hukuki olarak Başbakana bağlı. Ne yazık ki Uygulama da durum farklı .İnşallah bu da düzelecek ve demokratik bir ülkeye yakışır bir konumda olacak.Başbakanlılk işin latife tarafı.emin olun milletimiz kendisine yakışanı her zaman kendisine yönetici seçmiştir bu ben olurum siz olursunuz yada başkası.yeter ki meşruiyetinizi halkdan alın .ben cesaretimi milletimizden alıyorum.saygılar sunarım

Adem Seven'den iki beklenti

1- Serbest Piyasa Ekonomisi'nin "emek" cephesi ve Halk adına yararları hakkında, bir çalışmanız olur da yazı yazarsanız çalışmanızdan faydalanmak isterim.

2- Yeşil Kuşak Doktorini ve sonrası BOP ( Ve eş başkanlığı iddiasını dillendiren Başbakan) konusunda da biraz emek verirseniz "Kiminkiler" sorusuna yanıt bulup bize anlatabilirsiniz. Biz de AYDINLANIRIZ...

Burada yazdıklarınızın fayda yaratması ve araştırmalarınızın sizin ve bizim anladığımız "HALK" kavramının ne olduğuna açıklık getirmesi, ortaya çıkan kavramın yani "HALK" ın yararına bahse konu "serbest piyasa ekonomisi" faydalarını anlamak dileğiyle...

memnuniyetle

tavsiyeniz üzerine böyle bir çalışma yapmaktan onur duyarım.ama finallerden sonra.sanırım şimdi buna vakit yok .çalışmaktan ziyade yazmaya vakit yok bilgi yerinde duruyor.serbest piyasa ile ilgili küçük bir çalışmam oldu ama maaalesef yayınlanmadı.saygılar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.