Dünyanın Gözü ile Atatürk - 2 (Yazarlar - Bilim İnsanları - Basın)

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
Gökhan Cebeci
Yazının Yazıldığı Tarih: 
21 Temmuz 2014

   Yabancı devlet adamlarından sonra yabancı basın, yazarlar ve bilim insanlarının Atatürk ile ilgili görüş ve düşüncelerine kulak verelim (*):

 

   “Atatürk, dünya üzerinde yeni bir devir açmış insandır. Ben O’nun Türk kadınlarına hak vererek bir ülkede anayı yakışır olduğu yüceliğe eriştirip, Batı’ya ders verdiğini nasıl unuturum.” (Uluslararası Kadınlar Birliği Romanya Delegesi Prenses Aleksandrina Cantacuzene)

 

   “Kemalizm yüzyıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.” (Fransız yazar Gerard Tongas)

 

   “Kadınlar, Mustafa Kemal’in memleketinden başka hiçbir ülkede bu kadar hızlı ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu kadar kısa sürede değişmesi, tarihte gerçekten eşi görülmemiş bir olaydır.” ( İngiliz Daily Telegraph Gazetesi )

 

   “Bütün dünya kadınları, Türk kadınının haklarına erişebilirlerse, gerçekten kendilerini talihli sayacaklardır.” (Uluslararası Kadınlar Birliği Avustralya Delegesi Cardell Oliver)

 

   “Mısır’dan Hindistan’a kadar bütün İslam diyarında köylüler O’nu ‘Allah’ın Sevgilisi’, din adamları ‘İmanın Kılıcı’, siyaset adamları ‘Doğunun Devrimcisi’ diye andılar. Atatürk artık bir yarım Tanrıdır ve Türklerin de babasıdır.” (Fransız gazeteci Marcel Sauvage)

 

   “Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.” (Tarihçi Prof. Dr. Herbert Melzig)

 

    “Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için bugünkü Avrupa’nın en güçlü devlet adamı diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesuru ve en önemlisidir.” (İngiliz tarihçi Herbert Sideabotham)

 

    “Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek olağanüstü insanlardır.” (Tahran Gazetesi, İran)

 

   “Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.” (Lübnan Ennehar Gazetesi)

 

   “Bizim aslımız, rengi uçmuş bir kıvılcım iken, Atatürk’ün bakışı ile dünyayı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldi.” (Pakistan Milli Şairi İkbal)

 

   “Atatürk’ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O, büsbütün başka bir insandı.” (El Mısri Gazetesi, Mısır)

 

   “Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tel devlet adamı Atatürk’tür.” (Libre Belgique gazetesi, Belçika)

 

   “Atatürk’ün dünyanın gidişi hakkındaki görüşleri, insanı ürkütecek kadar doğru çıkmıştır.” (Times Gazetesi, İngiltere)

 

   “Atatürk çok büyük bir şahsiyet, çok büyük bir asker, komutan, politik bir dehadır.” (Excelsoir Gazetesi, Fransa)

 

   “Kemalizm Türkiye’nin gerçek uygarlık devrimidir. Kemalizm devrimi çağdaşlıktan ötedir.” (Yunan tarihçi Thomas A. Vaidis)

 

   “Atatürk, yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahidir.” (İsviçreli Prof. Dr. Sekretan)

 

   “Çok, pek çok devrimler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk’ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapamadı.” (Messager Di Athens Gazetesi, Yunanistan)

 

   “Eğer bugünkü Türkiye, Dünya Savaşı’ndan sonraki Avrupa’nın herhangi bir memleketinden daha fazla ileri gitmişse, bunun en büyük nedenini yeni Cumhuriyet’in başkanının, Atatürk’ün dehasında aramalıdır.” (Alman yazar Hans Froembgen)

 

   “1923 yılında bugünkü Türkiye bağımsız bir devlet olarak Ön Asya’da kurulduğu zaman yaratıcısı Kemal Atatürk, dünya tarih kitabındaki dünya büyükleri arasındaki yerini almıştı.” (Nationalsozialistische Landpost Gazetesi, Almanya)

 

   “Hiçbir kimse bu muzaffer general, bu yılmaz devrimci, bu insan kahraman, bu çok popüler adam kadar halkın kalbine yakın olmamıştır.” (Petit Parisien Gazetesi, Fransa)

 

   “Zamanımızda hiçbir önder, bundan büyük güçlükler karşısında bu adam kadar büyük başarılar elde etmiş değildir.” (Times’ın Türkiye özel sayısından, İngiltere)

 

   “Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biriydi. Atatürk olmasaydı, yeni Türkiye var olamazdı.” (Hufvud Stadbladet Gazetesi, Finlandiya)

 

   “Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.” (Egyptian Gazetesi, Mısır)

 

   “Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz ona yaklaştıkça, o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza kadar baki kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır.” (Arriba Gazetesi, Portekiz)

 

   “Teori ile uygulamayı, arzu ile eseri, böylesine ahenk içinde sıralamış bir insanın zamanımızda yaşamış olması gururlarımız arasındadır.” (L’ilustration Dergisi, Fransa)

 

   “Kemal Atatürk büyük bir askerdir, fakat barışseverdir ve bütün komşu devlerle dostluk dileğindedir. O’nun sayesindedir ki, Çin’den Tuna’ya kadar bütün uluslar aynı ülkünün çevresinde kardeşçe birleşmişlerdir. Bu ülkü şudur: ‘Özgürlük ve ulusal egemenliği yabancı istilacılara karşı ne pahasına olursa olsun savunmak ve modern bir devlet kurulmasına çalışmak” ( Tchang Yang Ye Pao Gazetesi, Çin)

 

    “Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.” (İran Gazetesi, İran)

   “Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük liderdir.” (The Japon Chornicle Gazetesi, Japonya)

 

   “Siz biliyor musunuz, dünyanın en büyük liderine, Atatürk’e sahipsiniz.” (Albert Einstein)

 

   “Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.” (Observer Gazetesi, İngiltere)

 

   “İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler, Atatürk’ü hatırlamalı ve utanmalıdır.” (Tahran Gazetesi, İran)

 

   “Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.” (Völkischer Beobachter Gazetesi, Almanya)

 

   “Atatürk öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları, O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.” (Sanerwin Gazetesi, Fransa)

 

   “Atatürk yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir.” (National Tidence Gazetesi, Danimarka)

 

   “Yüzyılımızda, ‘olmayacak hiçbir şey yoktur’ şeklindeki gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.” (Esti Ujsag Gazetesi, Macaristan)

 

   “Romanya’da, Atatürk’ün ölüm haberi geldiği gün, bütün okullarda dersler tatil edildi.” (Rador Ajansı, Romanya)

 

   “Atatürk’ün ölümü dolayısı ile kraliyet sarayı Şehinşahi ve hükümet bir ay resmi yas ilan etmiştir. Majeste Şehinşah, gömme töreninin sonuna kadar İran’da askeri ve resmi binalar üzerinde ve yabancı ülkelerdeki İran temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirilmesini emir buyurmuşlardır.” (Tahran Gazetesi, İran)

 

   “Başbakan İrmedi, Atatürk’ün cenaze töreninin yapılacağı 21 Kasım Pazartesi gününü Macaristan’ın milli yas günü sayarak bütün memlekette resmi binalara siyah bayraklar çekilmesini emretmiştir.” (Macar Ajansı, Macaristan)

 

   İşte böyle… Japonya’dan Amerika’ya, Çin’den Macaristan’a, bizim dışımızda herkes O’nun değerini bilirken, bizde sorun ne? Yanıtı Fransız yazar Claude Farrer’de:

 

   “Atatürk yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.”

 

   Uzaktan bakanlar O’nu anladılar. Peki ya kanatları altında yaşayanlar?.. Belki onlar da bütün emanetlerini bir gün kaybedip uzaktan bakmak zorunda kaldıklarında O’nu anlarlar. İşte o zaman anlayana sivri sinek saz…

 

* Dünya Milletlerinin Gözü ile Atatürk, Hanri Benazus

 

Gökhan CEBECi

iletisim@PolitikaDergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.