İnsana Doğru Bakmak ve İnsanı Doğru Anlamak

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
Mehmet Zeki Kaya
Yazının Yazıldığı Tarih: 
16.07.2012

Dünü iyi okuyamayan yarına güvenle hazırlanamaz. İbret alınmayan gerekli dersler çıkarılıp tedbir alınmayan her geçmiş olgu yada olay bir şekilde tekerrür eder.
 

Acaba yeterince ders alabiliyormuyuz?

Bu soruyu sormadan önce yakın siyasi ve ekonomik tarihimize ufak bir göz atmak istiyorum. Dostlar dervişin fikri ne ise zikri odur diye bir atasözümüz var. Ben derviş değilim çok şükür ama benimde fikirlerim varki bu fikirlerim benim aynı zamanda zikirlerimdir yani sürekli hatırımda tuttuğum derslerimdir.

Bu bakımdan beni bir derviş sayabilirsinizfakat yineleyeyim ben bir derwish değilim çünkü ikisi farklı şeylerdir malum. Bu ülkede yaşayıpta bu ülkenin her türlü sıkıntısıyla her derdiyle hem hal olmamak mümkünmü ama bizde şöyle birşey var acaba derdi olan bizdenmi,dünya görüşü ne,teistmi ateistmi,yerli ırktanmı yoksa yabancı ırktanmı? Sünnimi alevimi?

Yada işçimi,köylümü,sizden mi bizden mi derken bu uzayıp gider. Bir düşünceyi,kişiyi bir kalıba oturtmadan bir klişeden geçirmeden anlayamayız nedense? Halbuki insan olmak en kutsal özelliktir. Bunun ötesinde insanlara yada insanlığa bir ideolojik,dinsel,yada felsefik bakış açısıyla baktığınızda onun insan olduğunu unutarak tarihin tozlu raflarında ve yara almış insanlığın vicdanında hala yer işgal eden o engizisyonlar o katliamlar o sürgünler hep böyle gözleri körelmiş insanı göremeyen ideoloji ve dinlerin yada feylesofistik çarpık savların birer sonucudur.

İnsana bir dinin penceresinden bakarsanız onu bir kul gibi görürsünüz. Bundan sonraki beklentiniz ise koşulsuz itaat olur. İnsana faşizmin penceresinden bakarsanız ilk yapacağınız yada merak edeceğiniz bu insanın ırkı olacaktır eğer insana bir kapitalistin  gözüyle bakarsanız onu fabrikada bir işçi yada tüketici olarak yada bir rant aracı olarak yada sermaye olarak görürsünüz. İnsana efendi gibi bakarsanız onu köle gibi görürsünüz.

Daha basit  örnekler verelim dostlar.insana bir polis olarak bakarsanır onu bir şüpheli gibi algılarsınız evet salt bir polis mantalitesiyle bakarsanız. Tüm mesele insana bakmayı bilmektir. İnsana doğru bakamayan onu doğru görüp anlayamaz ve sonuçta ideolojiler,dinler,sitemlerin vahşileştiğini görürsünüz. Az öncede bahsettim yüzyıllarca insanlık kendi dinine inanmadığı için yada kendi ırkından olmadığı için katledilen insan topluluklarının yakarışlarını duydu veya okudu.

Şimdi zurnanın en önemli kısmı;dostlar insanı insan yerine koymayan her din,ideoloji,felsefe,öğreti insanlığa yıkım getirdi ve getirecektir. İnsana insan olduğu için gereken yakınlık ve özeni hoşgörüyü ve adaleti çok gören her din ideoloji felsefe çürümeye yok olmaya mahkumdur. Çünkü insan kendisini insan olarak değilde kul,köle hayvan,aşağılık ırk,dışlanan birey olarak gören her anlayışı yok edecektir.

Sonuçta her zafer yücelerin en yücesi insanın olacaktır. Ama ona insan olarak bakmayan her şey hezimete uğrayacaktır. Niçin bu gün faşizm evrensel kabul gören bir değer değildir sizce yada başka ideolojiler dinler neden tüm dünya insanlığı tarafından sevgi ve ilgiyle karşılanmaz ve kabullenmezler çünkü insanı merkeze almazlar insana sırf insan olduğu için değer verip ona saygı duymazlar.

Size şunu söyleyeyim dostlar herkes kendi inancının yada ideolojisinin ebediliğine inanır ve bunun hayalini kurar,onun insan oğullarına görkemli hükmedişinin rüyalarını görüp durur fakat gerçek şuki insanı merkeze almayan insana saygı duymayan onu kul,köle yada salt ırgat mantığıyla işçi gibi gören yada sadece itaate mahkum olduğu totaliter bir ülkenin vatandaşı addedenler ideoloileriyle tarihe görmülürler hatırlanmazlar bile.

Onun için insana doğru bakamayanlar ondaki hakikatin sırrına eremezler. Onu anlamayamayanlarda onun sorunlarına sözüm,yaralarına merhem olamazlar. Kendi ırkının,kendi dininin yada ideolojisinin yada ülkesinin mensuplarına gelince eşitlik,barış,adalet,hoşgörü kelimelerini dillerinden düşürmeyip başkalarına gelince her türlü işkenceyi ayrımcılığı adaletsizliği katliam ve sömürüyü reva görenler yenilmeye,yok olmaya ve unutulmaya mahkumdurlar.

Saygılarımla....

 

Mehmet Zeki KAYA

iletisim@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.