Uzun Adam Türkiye'si

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
Meçhulyolcu
Yazının Yazıldığı Tarih: 
24.08.2014

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye üç dönem başbakanlık yapmış bir kişidir. Hükümeti döneminde oğlu, bakanları ve bakanların oğullarıyla birlikte pek çok yolsuzluğa, rüşvete ve usulsüzlüğe adı karışmıştır. Savcıların ve emniyetin bir yıllık fiziki ve teknik takibi sonucunda yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık tespit edilmiş; adı geçenlere tutuklama kararı çıkartılmıştır.

Ne acayip bir yönetimdir ki; yolsuzluğu ve rüşveti ortaya çıkaran emniyetçileri ve savcıları ‘paralelci’ olmakla suçlamış; HSYK, Emniyet Teşkilatı ve savcılara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlemiştir. Hükümet tarafından atanan yeni isimler, mahkeme kararlarını hiçe saymış, emniyet teşkilatı ise mahkeme kararına rağmen tutuklama yapmamıştır.

Bu operasyonlar bana göre yapılmalıydı. Zira öteden beri MİT, Emniyet, HSYK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gibi bazı kurumlarda ‘F Tipi’ bir örgütlenmenin yapıldığı pek çok bilgi ve belgelerle tespit edilmiştir. Bu yapılanma ‘Devlet İçinde Paralel Bir Yapı’ niteliği taşımaktadır. Ne var ki; Hükümet, 2002 yılından itibaren Fethullah Gülen ile birlikte hareket ederek bu önemli kurumlara atamaları yapmıştır.

Devleti paylaşma noktasında ortaklık sona erince Başbakan ile Fethullah Gülen arasında müthiş bir savaş başlamış; yolsuzluk ve rüşvet olayları ayyuka çıkmıştır. Başbakan Tayyip Erdoğan, bu sıkıntılı dönemde; “ne istediniz de vermedik…” diyerek Fethullah Gülen ile ortak hareket ettiğini bizzat itiraf etmiştir. İşte tam bu dönemde, muhalif basın ve medyadan öğrendiğimize göre İçişleri Bakanı Efkan Ala; “Bilal Erdoğan’a yaklaşanı vurun” talimatı vererek operasyonların önünü kesmiştir.

Şayet bu iddialar doğru ise durum Türkiye ve Türk Milleti adına çok vahimdir! Başbakan Tayyip Erdoğan, sandığı aklanma merkezi olarak görmüştür: “Hırsızlığa, yolsuzluğa ve rüşvete bulaşmış olsaydım ‘Benim Milletim’ bana oy vermezdi. Öyleyse ben ak-pak bir liderim” zihniyetiyle Türk Milleti üzerinde müthiş bir algı yönetimi gerçekleştirmiştir.

Ayrıca yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını hükümeti yıkmaya yönelik bir paralel operasyon olarak anlatarak ‘Milletin’ zihninde yeni bir algı oluşturmuştur. Bu masallara inanan bir kısım kesim; “mademki, yolsuzluğa ve rüşvete bulaşmadınız, neden mahkemeye çıkamadınız? Mademki masumsunuz, neden emniyete, HSYK’ya ve mahkemelere kendi adamlarınızı atadınız?

Kendi atadığınız savcıların ve hâkimlerin karşısına bile çıkamıyorsunuz” diye sorma zahmetinde bulunamamıştır. Bu karanlık ve utanç verici durum, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kadar devam etmiştir. Oy hırsızlığı sandıklara kadar uzanmıştır. Pek çok ilimizde ve ilçemizde seçimler iptal edilmiş, yeniden oylama yapılmıştır.

Yeni oylamalar neticesinde AKP Hükümeti on ilimizden sadece dördünü kazanabilmiştir. Demek ki, altı seçim bölgesinde hırsız eller sandığa uzanarak milletin iradesini çalmıştır. Yenilenen seçimler bunu apaçık ortaya koymuştur. Ne tuhaf bir durumdur ki; hükümet yetkilileri elektrik kesintilerini izah ederken suçlu olarak trafolara giren ‘şişman kedileri’ göstermiştir.

Oy veren bir kısım seçmen, bu masala da koşulsuz iman etmiştir. Çok yazık! Türkiye, bu karanlık ve utanç verici manzarayla cumhurbaşkanlığı seçimlerine sürüklenmiştir. Başbakan Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere hazırlanırken ‘Dombra’ müziği eşliğinde yeri-göğü inletmiştir. Gerek yerel seçimler sürecinde olsun, gerek cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde olsun öne çıkarılan Tayyip Erdoğan portresi şu şekilde tasvir edilirmiştir:

-Milletin Adamı, -Büyük Dava Adamı, -Uzun Adam, -Türkiye’nin Gücüne Güç Kat, -Dünyayı Dize Getiren Lider, -Atatürk’ten Sonra En Büyük Lider, -Dik Dur Eğilme, Bu Millet Seninle, Elimizi vicdanımıza koyup, bu sloganların doğru olup olmadığını düşündüğümüzde anlayacağız ki, anlatılmaya çalışılan bu lider portresi tamamen sanaldır.

Milletin adamı demek; Türk Milleti’nin asaletine yakışan lider demektir. Türk Milleti’nin kültürüyle, geleneğiyle, diniyle bağımsızlığı ve bayrağı ile bütünleşmiş lider demektir. Türk Milleti’nin geleceğini Emperyalistlerin insafına terk etmeyen lider de-mektir. Etrafımızdaki gelişen küresel olayların bir batı projesi olduğunu bilip, ona göre milli politikalar üreten lider demektir.

Her şeyden önemlisi, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini milli politikalarla koruyan ve geliştiren lider demektir. Türk Milleti’nin sorunlarını ‘üst akıllara’ danışmadan ülkemizin ve çağımızın gerçeklerine uygun çözümler üreterek çözen lider demektir. Bu nedenle; AKP Hükümeti’nin on iki yıllık icraatına baktığımızda tüm politikalarını emperyalist ülkelerin istediği yönde geliştirdiğini görürüz.

Yani gayri milli politikalar izleyen bir lider asla ve kat’a milletin adamı olamaz. Yandaş medyanın ortaya koyduğu bir liderlik yalanı da ‘Büyük Dava Adamı’ yalanıdır. AKP Hüküme-ti’nin icraatlarını on iki yıl boyunca gördük. Kıbrıs sorunu çözülmüş müdür? AKP Hükümeti’nin Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletlerin insafına terk ettiğini bilmeyen kalmadı.

KKTC’nin geleceği Annan Planı’na terk edilmiştir. Bu plana göre; Kıbrıslı soydaşlarımızın ve KKTC’nin hiçbir önemi yoktur ve TSK adada işgalci konumunda görüldüğünden derhal adayı terk etmesi istenmektedir. İnisiyatif tamamen AB’ye apar-topar üye yapılan Güney Rum Kesiminde olacaktır.

Dava adamı olmanın yolu milli politikaları emperyalist ülkelere devretmek ise, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı bu anlamda güçlü bir dava adamı olarak görmek mümkündür! Yıllarca Kıbrıs Türklüğünün davasını şerefle savunan koca yürekli Rauf Denktaş’ı “Kıbrıs sorununun önündeki engel” olarak görüp, dışlayan, emperyalizmin değirmenine yıllarca su taşıyan Başbakan Tayyip Erdoğan’dan başkası değildir.

Unutanlara önemle hatırlatılır! Bir başka mesele: Ermeni meselesi çözülmüş müdür? Sözde soykırım yıldönümünde lider diye mille-timize yutturmaya çalıştığınız kişi, özür mahiyetinde Ermenilere yönelik açıklamalarda bulunmuştur. Batı Emperyalizminin geliştirdiği Türkiye’yi bölme senaryoları (Yeni Sevr) milli bir duruş sergilenerek reddedilmiş midir?

Hayır! Aksine, Türkiye’yi bölmeye çalışan projelere destek verilmiş, PKK, tarihinde olmadığı kadar güçlenerek doğu ve güneydoğu bölgelerimizde egemenliğini ilan etmiş; hatta PKK militanlarının heykelleri Diyarbakır-Lice’deki PKK Şehitliği önüne dikilmiştir. Dikilen Mehmetçik katili ve devlet düşmanının heykel, AKP’nin, BDP’nin ve Öcalan’ın karanlık dehlizlerinde inşa edilen ve Misak-ı Milli sınırlarımız içinde yükseltilen bu terörist heykeli, vatanseverler için bir utanç heykeli olurken, AKP-BDP ve Öcalan için bir gurur vesilesi olmuştur.

‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ tabelaları vinçlerle kaldı-rılmış, Atatürk heykellerine karşı amansız bir savaş başlatılmıştır. Doğu ve Güney Doğu bölgelerimizde Türk Bayrağı gönderden indirilmiş, yakılmış, yırtılmış ve ayaklar altına alınmıştır. Namusumuzun ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türk Bayrağı’na dahi sahip çıkamayan bir kişi nasıl oluyor da ‘büyük dava adamı’ oluyor anlayamıyorum.

Bu ve benzeri konuları daha da açıp yorumlamak mümkündür. Yandaş yazar-çizer kadrosu, ‘Büyük Dava Adamı’ masalını sanırım ‘One Minute’ tiyatrosuna dayan-dırmıştır. ‘One Minute’ çıkışının da bir düzmece olduğunu bizzat bugünkü yönetimde yer alan kişiler itiraf edilmiştir. Siz hangi dava adamından bahsediyorsunuz?

Fazla ileri gitmeden Kemal Atatürk’e bakın da dava adamı nasıl olurmuş, bir görün. Yedi düvele diz çöktürenlere dava adamı denir. Devlet kuranlara ve devletini bağımsızlaştıranlara dava adamı denir. Türk Milleti’nin sahte liderlere ihtiyacı yoktur ve olmayacaktır. Ülkemizde genellikle bayanlar, kişilerin fiziki görünüşüne önem verirler.

‘Uzun Adam’ söylemi de bilinçli bir şekilde düşünülmüş ve kadın seçmenlere servis edilmiştir. Milletimizin ve devletimizin boyu uzun adamlardan ziyade, ufkun ötesini görebilen nitelikli, kabiliyetli, yalan söylemeyen, hırsızlığa ve yolsuzluğa bulaşmayan, kanunlara ve yasalara riayet eden, varlığını bu devlete ve millete adayan liderlere ihtiyacı vardır.

‘Uzun Adam’da bu özelliklerin hangisi vardır? İsterseniz iyice bir düşünün; sonra karar verin. ‘Türkiye’nin Gücüne Güç Kat’ inanın, bu slogan üzerinde düşünmeye bile gerek yoktur. Zira on iki yıl boyunca bu hükümetin ülkemiz ve milletimiz adına yaptığı hiçbir icraatı yoktur. Bol miktarda park ve otoyollar yapıldı; Marmaray projesi hayata geçirildi.

Hızlı tren projeleri süratle tamamlandı ve milletimi-zin hizmetine sunuldu. Eyvallah, tamam! Ancak, Başbakan Erdoğan’ın, ABD-AB ve İsrail’in geliştirdiği BOP’a eş başkan olmasıyla Türkiye’nin kan kaybına uğradığı da bir gerçektir. Etrafımızda dost diye-ceğimiz bir ülke kalmadı. Dostluğumuz düşmanlığa dönüşünce, bu durum ticaretimize ve siyasetimize olumsuz olarak yansıdı.

Bakınız, Türkiye’nin ticaret hacmi gün geçtikçe daralmakta, dış ticaret açığımız her yıl artmakta, cari açığımız tarihimizin en büyük rakamına ulaşmaktadır. Sıcak para politikaları sonucunda Türkiye’nin ekonomisi maalesef alarm vermektedir. Zira sıcak paralarıyla borsamızı ve Merkez Bankamızı avcunun içine alan ‘Para Baronları’ Türkiye’nin istikrarsızlığı nedeniyle yatırımlarını durduracağını ve paralarını çekeceğini söylemişlerdir.

Bu çok ciddi bir uyarıdır ve hükümetin acil tedbirler alması gerekmektedir. Özelleştirmelerle Cumhuriyet Türkiye’sinin sahip olduğu tüm kurumlar, yeraltı ve yer üstü zenginliklerimiz, limanlarımız, otoyollarımız yabancı yatırımcılara devredildi; yetmedi, vatan toprakları büyük bir hızla ve aymazlıkla yine yabancılara satılmaktadır.

Birileri çıkıyor, ‘Ne var bunda! Türklerde yabancı ülkelerden toprak alıyor’ diyerek vatan toprağının satışını mubah görmek gibi bir gaflete düşüyorlar. Burada dikkat etmedikleri veya bilmedikleri bir şey var ki; topraklarımız mülkiyetiyle birlikte satılmaktadır. Batıda ve diğer ülkelerde sadece kullanım hakkı elde ediliyor.

Örneğin: İngiltere toprakları kraliyet ailesine aittir. Hiçbir şekilde satılamaz ve devredilemez. Sadece kulla-nım hakkı elde edilir. Yunan toprakları ‘Elen’ topraklarıdır ve sadece Yunan Milleti’ne aittir. Satılması asla söz konusu değildir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Düşünün bir kere! Bölünerek, ekonomik değerleri yabancılara devredilerek, vatan topraklarını yabancılara satarak ve iradesini ABD’ye ipotekleyerek kalkınmış bir ülke örneği var mıdır?

Gülmek geliyor yine içimden: ‘Dünyayı dize getiren lider’ diye, seçim meydanlarında bangır bangır bağırıyorlar. Türk Milleti’ni hakikaten aptal sanıyorlar. Aptallığın da bir sınırı vardır. Karşısındakini aptal görenler, kendi aptallığını göremeyenlerdir. İnsan oturup, şöyle bir düşünmez mi? Ben bu ‘Uzun Adam’a oy vereceğim ama gerçekten hangi ülkeyi dize getirmiş?

Hangi ülkeye Türkiye’nin tezlerini kabul ettirmiş? Hangi konularda Türkiye’nin gücüne güç katmış? İmralı-Pkk-Kandil üçgeninde diplomasi mekiği dokuyan, İmralı’da, Oslo’da pkk lehine sözleşmeler imzalayan bir kişi, nasıl oluyor da dünyayı dize getiren adam olarak Türk Milleti’ne servis ediliyor? AKP Hükümeti’nin BOP kapsamında düştüğü tuzağı görmüyorlar mı?

Batılı Emperyalist devletler ve bir terör devleti olan İsrail, Başbakanı BOP’a Eş başkanı ilan ettikten sonra komşu Suriye ile bir anda düşman olmadık mı? Libya’nın ve Irak’ın emperyalistler tarafından işgal edilmesine, bu ülkelerin rejimlerinin yıkılmasına ve enerji kaynaklarına el konulmasına BOP Eş başkanı Tayyip Erdoğan destek vermedi mi?

Musul’da bulunan büyü-kelçiliğimizin 49 elemanı, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) Terör Örgütü tarafından kaçırılmadı mı? Dünyayı dize getiren lider, neden 49 vatandaşımızı kurtaramıyor. Başbakan IŞİD’e sesleniyor: “Gerçek Müslümanlarsa vatandaşlarımızı teslim ederler” diyerek, bir acziyet sergiliyor.

Ayrıca; Pkk Terör Örgütü’nün uzun zamandır dağa kaçırdığı bu milletin evlatlarını neden alamıyor? Neden kaçırılanların getirilmesi için Pkk Terör Örgütü’ne ve BDP Eş başkanlarına ricada bulunuyor? İşte size asrın lideri! Sizin liderlikten anladığınız ancak bu kadar olabilir! Atatürk’ten sonra gelen en büyük lider sloganları da trajikomik söylemlerdir.

Kemal Atatürk ile bu kişinin aynı kefede tartılması akla zarar bir düşüncedir. Kemal Atatürk’ü ve onun felsefesini, Türk-İslam âlemi için verdiği tüm mücadeleyi bilenler biliyor. Bilmeyenlerde Batı markalı at gözlükleriyle Türk ve Dünya siyasetini izlemeyi tercih ediyorlar. Onlar kendilerine yakışanı yaşıyorlar.

Yapacak bir şey yok. Dik dur eğilme, bu millet seninle derken; ABD Başkanı Obama, geçtiğimiz yıllarda telefon görüşme-sinde elindeki beysbol sopasını göstere göstere Başbakanımız ile görüşmemiş miydi? Siyaset uzman-ları o beysbol sopasının diplomasi dilinde farklı anlamlar içerdiğini söylüyorlar.

Başbakanımızın bu edepsiz tavır karşısında sesi neden çıkmadı? Irak-Süleymaniye’de Türk subaylarının başına çuval geçirildiğinde gazeteciler kendisine “ABD’ye bir nota verecek misiniz?” diye sorduğunda, Başbaka-nımız; “ne notası? Müzik notası mı?” diyerek, konuyu sulandırdığını ve diz çöktüğünü halen anlamadınız mı?

Akdeniz’de NATO Ortak askeri tatbikatında ‘Muavenet’ isimli savaş gemimiz ABD uçakları tarafından vurulduğunda; sizin dünya liderinizin neden sesi çıkmadı? Gemimizin vurulması, 31 Mart tezkeresinin ABD aleyhine meclisimiz tarafından reddedilmesinin bir intikamı olarak da yorum-lanmaktadır!

Irak işgal edildikten sonra, Barzani, Kuzey Irak’ta bir Kürt Devleti kuracağını ilan etmişti. Başbakanımız, Kasımpaşalı bir eda ile; “Orada bir Kürt Devleti’nin kurulması bizim için bir savaş sebebi sayılır” dememiş miydi? Sonra ne oldu? Dün meydan okuduğu Barzani ile şimdi Kürdistan Devleti’nin inşaatına malzeme taşıyor?

Şimdi her ikisi de kadim dost! Barzani’yi Türkiye’ye davet edip, Kürdistan müjdesi vermesine izin veren de ‘Dik duran, eğilmeyen’ karizmatik lider Tayyip Erdoğan değil miydi? ‘Benim Milletim’ söylemi, Başbakan ve şimdiki on ikinci Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafın-dan literatüre sokulmuş; yalın, anlamsız ve ucube bir söylemdir.

Zira dünya milletlerine şöyle bir baktı-ğımızda; İngiliz’im diyen İngilizleri, Rus’um diyen Rusları, Ermeni’yim diyen Ermenileri, Alman’ım diyen Almanları görebiliriz. Bu ülkeleri yöneten yöneticilere sorsanız, “sizin milletinizin adı nedir?” diye, kuşkusuz gururla kendi milletinin adını söyler.

İngiliz ise, İngiliz, Fransız ise Fransız milleti der. ‘TÜRK’ kelimesinden rahatsızlığını alenen ve yıllarca ilan eden bu lider, AZİZ TÜRK MİLLETİ’NİN adını tarihe gömmeye çalışmaktadır. Sayesinde, adı olmayan yığınlar halinde dönüştürülüyoruz. Birilerinin gözü aydın olsun. Bugünkü yönetimin ilkelerine baktığımızda, referanslarının İslam olduğunu görürüz.

Yetim hakkı yemeyen, yolsuzluğa bulaşmayan, haksızlığa başkaldıran bir görüntü ile ülkemizi yönetiyorlar. 10 Ağus-tos 2014 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin analizini dikkatle yaptığımızda ne kadar hu-kuksuzluğun, ne kadar usulsüzlüğün yapıldığını tespit edebiliriz. Seçim sürecinin başlamasıyla göre-vinden istifa etmesi gerekirken istifa etmemiş; devlet imkânlarıyla seçimlerde propagandasını yaptırmıştır.

Bizzat kendisinin oluşturduğu ve yönlendirdiği ‘havuz medyası’ ve çıkarcı-ihaleci yandaş iş adamlarının da desteği ile cumhurbaşkanlığı sürecini tamamlamıştır. CHP ve MHP’nin ortak ‘ÇATI ADAYI’ Ekmeleddin İhsanoğlu ise birleştirici yönüyle halkın önüne çıkmıştır. Kendi imkânlarının yanı sıra CHP ve MHP’nin mitingleriyle nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlatmıştır.

Kibarlığı ve akıl dolu hamleleriyle başbakanı şaşkınlığa uğratmıştır. İhsanoğlu, siyasette de ayrışmaların olmaması gerekti-ğini, milli meseleler söz konusu olduğunda farklılıkların olmaması gerektiğini belirtmek maksadıyla, PKK’nın çatı adayı Demirtaş’ın ve Küresel sermayenin çatı adayı Tayyip Erdoğan’ın hesaplarına biner lire para yatırarak jest yapmıştır.

Buna karşılık, Demirtaş, bizzat Ekmel Bey’i ziyaret ederek teşekkür etmiştir. Ne düşündürücüdür ki; kibre karşı olduğunu, hoşgörü uzmanı olduğunu yıllarca bir masal gibi anlatan Başbakan, Ekmel Bey’in beş dil bilmesini bile hazmetmeyerek; “Çankaya’ya tercüman mı arıyoruz yahu. Ben tercümanlarımla işlerimi hallediyorum, hamdolsun” diyerek, kendi eksikliğini böylece kapatma telaşına kapılmıştır.

Başbakan, Ekmel Bey için ‘İTHAL’ dedi, ‘bu toprakların çocuğu değil’ dedi, “babası Kemal Atatürk’e isyan ettiği için Mısır’a sürüldü’ dedi ve iftiralarını fütursuzca sıraladı. Ekmel Bey ise, babasının isyan ettiğinden değil, tahsil etmek amacıyla Mısır’a gittiğini tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul’a döndüğünü anlattı. Maksadım, Ekmel Bey’i parlatmak değildir.

Ancak biyografisine baktığımızda pek çok başarılara imza attığını, İslam Dünyası’nın barışı için mücadele ettiğini, bu konuda pek çok eser yazdığını ve yine bu hizmetlerinden dolayı madalyalar aldığını gördük. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun, birilerinin iddia ettiği gibi dış güçlerin projesi olduğuna inanmıyorum.

Son söz olarak; AKP Hükümeti yıllarca TSK’yı darbeci olmakla suçlayıp, Fethullah Gülen ile ortak hareket ederek Şanlı Türk Ordusu’na kumpas kurmuştur. Başbakan, Balyoz ve Ergenekon davaları başladığında; “Ergenekon davalarının savcısı benim” diyerek, bu operasyonları sahiplenmiştir! AKP Hükümeti döneminde devletin tüm kurumları birbirine hasım hale getirilmiştir.

Hasımlaştırma, devlet kurumlarıyla sınırlı kalmamış, bizzat Başbakanın etnik ve dini temelli nefret söylemleriyle Türk Milleti ayrıştırılmıştır. AKP Hükümeti, ‘Darbe dönemlerini kapattık’ diyerek, T.C. Devleti’ne karşı bir sivil darbe yaptığını HSYK’yı, MİT’İ, EMNİYET TEŞKİLATINI, ANAYASA MAHKEMESİ’ni tüm basın ve medya organlarını kendisine bağladığından anlıyoruz.

Tüm bunları yaparken; Anayasayı ihlal ederek, demokratik imkânları kullanarak ve tüm medya gücünü devreye sokarak yapmıştır. Artık Bundan ötesi ‘teokratik başkanlık yönetimdir’ Başbakanı peygamber ilan edenleri, Yüce Allah’ın tüm vasıflarını üzerinde toplayan lider diyenleri, ona dokunmak ibarettir diyenleri, onun sözlerine Erdoğan hadisleri diyenleri, bu milletin anasına avradına sövenleri, Kur’an ayetlerine ‘Bakara-Makara’ diyerek, alay edenleri, hak ve hukuku ayaklar altına alanları, hırsızları ve rüşvetçileri, Türk Bayrağı’nı yakıp, yırtanlara seyirci kalanları, bu devleti bölmeye yemin etmiş satılık aydınları alkışlarla taçlandıran onursuzları, bi’zahmet kınacılara uğramaya davet ediyorum.

Nokta kadar menfaatiniz için virgül gibi önünde eğilip, büküldüğünüz ‘Uzun Adam’ın yeni Türkiye’si siz ve sizin gibi kimliksiz, kişiliksiz ve haysiyet yoksunu güruh çoğunluğun eseridir. Eserinizle ne kadar övünseniz azdır. Bravo sizlere! Başardınız!

 

Halit DURUCAN

iletisim@politikadergisi.com

Yorumlar

YÜRÜTENLER , BÜYÜK YÜRÜYÜŞ YAPACAKMIŞ.

Samanyolunu şarkısını , hep beraber söylemişlerdi. Yağan yağmurlarda , beraber yürümüşlerdi. Yürürken yollar dar gelmişti de, duble yollar yapmışlardı. O yollar sayesinde dublesinden yürütenler olmuştu. Devletin malı deniz yemeyen domuzdu ya. Domuzca yürütenler olmuştu. Ders notu olarak iyi , pekiyi , yıldızlı pekiyi verilir ya. Yürütenlerinde notu belli oldu. Ayakkabı kutusuyla yürüten , kasayla yürüten , az yürüten , orta yürüten , iyi yürüten , çok yürüten , baş yürüten. Yürütmede terfi alanlar , yıldızlı yürütenler. Biz tarih yazmayız , tarih yaparız demişlerdi ya. Yürütmenin de tarihini daniskasından yaptılar. Yürüten yürütüyor , gerisinede ÜFF ve ÇÜÜŞ oranları kalıyor vesselam. Hamdolsun bu yürtmeler bizim ülkemizde hiç olmuyor , taa Papua Yenigine'de oluyor.
___(üçbeş_köyün_tiriviri_yazarı)_______Züğürt_Köylüüü

iADELİ TAAHÜTLÜ

Şimdi yapacağın tek şey; bu kustuklarını oturup yemek olacak. Afiyet olsun...

Samanyolunu şarkısını , hep beraber söylemişlerdi. Yağan yağmurlarda , beraber yürümüşlerdi. Yürürken yollar dar gelmişti de, duble yollar yapmışlardı. O yollar sayesinde dublesinden yürütenler olmuştu. Devletin malı deniz yemeyen domuzdu ya. Domuzca yürütenler olmuştu. Ders notu olarak iyi , pekiyi , yıldızlı pekiyi verilir ya. Yürütenlerinde notu belli oldu. Ayakkabı kutusuyla yürüten , kasayla yürüten , az yürüten , orta yürüten , iyi yürüten , çok yürüten , baş yürüten. Yürütmede terfi alanlar , yıldızlı yürütenler. Biz tarih yazmayız , tarih yaparız demişlerdi ya. Yürütmenin de tarihini daniskasından yaptılar. Yürüten yürütüyor , gerisinede ÜFF ve ÇÜÜŞ oranları kalıyor vesselam. Hamdolsun bu yürtmeler bizim ülkemizde hiç olmuyor , taa Papua Yenigine'de oluyor.
___(üçbeş_köyün_tiriviri_yazarı)_______Züğürt_Köylüüü

cevap

Mücahit Kubilay, bu eleştirini sonradan gördüm. bana züğür köylü, tırıvırı diyen zavallı adam. Memleket senin gibi fikir züğürdü ve tırıvırı adamlar veya kendini adam zannedenler sayesinde bu duruma düştü. Gözünüz aydın! Sizi kınacılara davet ediyorum.

BEN ALLAHIN SAF KÖYLÜSÜYÜM

Ben anlamam siyasetten , miyasetten. Ben Allahın saf köylüyüm beee. Ben semer yapar , üçe beşe satar , çorbamı kaynatırım. Şimdilik işlerim şükürler olsun çok iyi. Bir Devlet büyüğümüz geçmişte , Mhp ve Chp sittin sene iktidar olamayı bekleyecek demişti ya. Bu tiridine bandığımın aleminde  ben var ya ben , sittin sene daha semer yapar üçe beşe satarım. Hem ben kınacı köyden değilim ki , kale köylüyüm kale.
______(Üçbeş_Köyün_Tiriviri_Yazarı)______Semerci_Köylüüü

Yürütenler ortada

Aynı şeyi tekrar bana yazmakla kustuklarını maalesef yiyemediğini gösteriyor. Bizzat gerçekleri yazmışsın. işte o yazdıklarınız senin gibi zihni ve aklı yürütmeyle meşgul olanları özetlemiş. Sen kendini ve senin gibi yürütme yanlılarını tarif etmiş. Bu konuda seni tebrik etmekten başka bir şey söyleyemem. Tebrik ederim seni Mücahit efendi. Yürütün bakalım, nereye kadar yürüteceksiniz. bigün yürüttüklerinizin altında kalacaksınız. Bunun hesaıı hem huzuru mahşerde hem insanların vicdanında mulkaverecesii

Bak bunu beğendim. En azından

Bak bunu beğendim. En azından neye yaradığını ve neye hizmet ettiğini söyledin. Semerci Köylü kardeşim. Semer yapmak, üç beş kuruş kazanmak hırsızlık yapmaktan daha iyidir. Sen hep böyle ol. Amma, siyasetten anlamam diyerek, ayağındaki çarığına, başındaki sarığına bakmadan siyaset yapmaya kalkıyorsun. yap kardeşim, siyasette yap. Amma, Allah'ın haram saydıklarını da mübah görüp, birilerinin rüşvetine hırsızlığına göz yumma. MHP CHP VE dahi AKP, benim de umurumda değil. umurumda olan köylü, kentli ve kasabalı insanların ve tabiki Türkiye'nin bekasıdır. Hadi sana güle güle sarıklı ve çarıklı köylü kardeşim. Allah yardımcın olsun...

BEN EFENDİLERİN EFENDİSİ KÖYLÜ'YÜM.

Beni tebrik ediyon ya , efendi diyon ya. Evet burda benim için çok güzel şeyler yazmışsın. Teşşekür ederim. Aslında doğrusuda bu. Çünkü ben köylü yüm , sen şehirlisin. Köylü Milletin efendisi ise , bende efendilerin efendisi sayılırım. Bana yürütüyon demişsin. Yuhh be ben nerde ne zaman yürütüğümü yazmışım ki. Acaba dedim , başka bir yerde yürütüm diye mi yazdım. Google amcaya bir sorayım dedim , çok bilmiş ya. '' Yaklaşık 122.000 sonuç bulundu'' yazıyor , ama yürüütü yazmıyor. İşte burda çuvallamışsın.
Bir devlet büyüğümüz demişti ya. Bende sizin gibi kunta kinte emeklisiyim diye. Sonra baş oldu da , katmerlisinden matberlisinden maaş bağlatmıştı kendisine. İşte ben o kunta kinte emeklisiyim. Ben katmerlisinden alamıyom , aksine % 15 otamatik kesiliyor.  Çok veriyor ya firavun. Sanki ben yan gelip yatmasını bilmiyom. Vergi levhası olandan cart diye %15 kesiyor.

Yazma konusu mu. Bekir coşkun onuncu köyde yazıyor.  Bende  üç beş köyde yazıyom. Çatır çatır , sayfa sayfa yazarım. , sabaha kadar döktürürüm. Çalana yazarım , hırsıza yazarım , ayakkabı kutusuyla götürene yazarım , yetim hakkıyla gemi filosu kurana yazarım.. Yanlışın daniskasına , taaa dika alasından yazarım. Ama sen bana yazamazsın. Fakat şunu yapabilirsin. Efendilerin efendisi , üç beş köyün tiriviri yazarı , ben seni bu siteden atıyorum , ben seni politik dergisinden kovuyorum , dersin. İşte yalnız bunu yapabilirsin. Banada kovulmayacağım başka bir köye gitmek düşer. Yazacak köy mü yok beee , semer yapacak köşe mi yok beee. Ben SEMERCİLER FEDARSYONU Genel Başkanıyım. Vız gelir tırıs gider.

Bana eyvallah Şehirli yazar.

______(Üçbeş_Köyün_Tiriviri_Yazarı)______Semerci_Köylüüü

Semerci Köylü'm

Benim şehirli olduğumu nereden çıkartıyorsun. Bende köylüyüm. Köylü olmakla gurur duyarım. her şeye yazdığını ve olumsuzluğa karşı olduğunu söylüyorsun. Benim temiz yürekli Anadolu insanım işte budur. Götüreni götürür, üfleyene üfler, şişireni, şişirip patlatır. Onların yüreğinde kir ve pas bulunmaz. Başı külahlı, ayağı çarıklı Mücahit Efendi, hep öyle kal. Amma, pisliğe bulananları da alıp tepende taşıma, onların avukatlığına da savunma. Sen köylüsün, anlamazsın öyle  şeyleden. Haydi selametle kal:))

 

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.