Vatandaş Söylüyor: "Time Just Flies By AKP"

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

KONSENSUS şirketi, HABERTÜRK için bir araştırma yapmış. Konsensus şirketinin Habertürk gazetesi için yaptığı “Türkiye Gündemi-2011-2012’ye Girerken Türkiye Görünümü” başlıklı araştırma sonuçları, aslına bakılırsa hiç de yabancısı olmayacağımız sonuçlar çıkarmış.

“Bugün Seçim Olsa Kime Oy verirsiniz?” sorusuna, kararsızlar dağıtılmadan gelen cevaplar şöyle olmuş:

AK Parti                                (%43.7)

CHP                                       (%23.6)

MHP                                      (%10.5)

BDP                                        (%5.1)

Kararsızım                                (%7)

Boş oy                                    (%2.7)

Sandığa gitmem                    (%1.8)

Cevap yok                              (%1.4)

Diğer                                      (%4.3)

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ise şöyle:

AK Parti                                 (%50.2)

CHP                                        (%27.1)

MHP                                       (%12.0)

BDP                                         (%5.8)

DİĞER                                     (%4.9)

“Hayatınızdan ne derece memnunsunuz?” sorusuna şöyle cevaplar gelmiş:

Memnunum                            (%71.5)

Çok memnunum                      (%2.3)

Ne memnunum ne değilim     (%17.1)

Hiç memnun değilim                (%2.1)

Memnun değilim                        (%7)

“Aylık Geliriniz İle Geçinebiliyor musunuz?” sorusuna, aşağıdaki gibi cevaplar gelmiş:

Geçinebiliyorum                       (%61.1)

Rahatça geçinebiliyorum          (%2.6)

Zor geçinebiliyorum                 (%28.0)

Çok zor geçinebiliyorum            (%7.3)

Hiç geçinemiyorum                    (%1.0)

“Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığını Bıraksa Bile AK Parti’ye Oy Verir misiniz?” sorusuna cevaplar şöyle olmuş:

EVET                                         (%81.7)

HAYIR                                      (%18.3)

“Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığını Bıraksa Bile CHP’ye Oy Verir misiniz?” sorusuna aşağıdaki gibi cevaplar gelmiş:

EVET                                           (%96.2)

HAYIR                                         (%3.8)

“Bahçeli MHP Genel Başkanlığını Bıraksa Bile MHP’ye Oy Verir misiniz?” sorusuna aşağıdaki gibi cevaplar gelmiş:

EVET                                          (%93)

HAYIR                                         (%7)

 

KONSENSUS’un “Türkiye Gündemi-Aralık 2011” başlıklı araştırmasında, ankete katılanlara gündeme damgasını vuran gelişmeler sorulmuş ve şu şekilde cevaplar alınmış:

Gündemin ilk sırasını, %73 ile Bedelli Askerlik almış.

İkinci sırayı, %72 ile Van’da yaşanan depremler almış.

Üçüncü sırayı da, %22.4 ile Futbolda Şike Yasasının değiştirilmesi almış.

Yine, en beğenilen LİDER, başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, %48.4 oranı ile, olmuş.   (Habertürk gazetesi, 18 Aralık 2011)

KONSENSUS şirketinin, araştırma bulgularına göre, yine birinci parti, Adalet ve Kalkınma Partisi.

Bu araştırma ile aynı sürece denk gelebilecek bir başka bulguyu, TUİK yayınladı.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2010...

Araştırma sonucuna göre, geçen yıl, zenginlerle fakirler arasında gelir bakımından bir azalma yaşanırken...

Geçen yıl, ortalama kullanılabilir yıllık hanehalkı geliri, 22.063TL olmuş.

Hanehalkının %60’ı kendisine ait bir evde oturuyormuş. Maaş-ücret gelirleri, % 43,7'lik oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahipmiş. Bunu % 20,5 ile sosyal transferler ve % 20,2 ile müteşebbis gelirleri izlemiş. Sosyal transferlerin % 91,1'ini, emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturmuş. Emekli ve dul-yetim aylıkları, toplam gelir içinde % 18,6'lık paya sahip iken, diğer sosyal transferlerin payı, % 1,8 olmuş. Müteşebbis gelirlerinin ise yüzde 68,5'i, tarım-dışı sektörden oluşmuş.

TÜİK'in araştırmasına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirlere göre oluşturulan % 20'lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay % 46,4 iken, en düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay % 5,8 olarak gerçekleşmiş. Buna göre, son % 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk % 20'lik gruba göre (P80/P20) 8 kat olmuş.

Yapılan anketin sonuçları ortada... Halk, ilginçtir, muhalif kesimin dillendirdiği tüm olumsuzluklara rağmen, hayatından memnun, belki mutluluk farklı bir şeydir; ama vatandaş, şimdilik, ülkede sağlanan fırsatlardan, icra edilen kamu hizmetlerinden memnun gibi. Araştırma sonuçları bu yönde bir bulguyu, bizlerin önüne getiriyor. Geçinebilme babında da halkın %61.1’i, geçinebildiğini beyan etmiş. Üstelik, TUİK’İN açıkladığı harcanabilir gelir açısından, en üst dilimle, en alt dilim arasında 8 kat fark varken...

Üstelik...

Yargının, iktidarın arka bahçesi hâline getirildiği iddia edilirken, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun, iktidarın denetimi altına sokulduğu, hâkimlerin ve savcıların iktidarın militanı olduğu gibi pek şık olmayan lafların sarf edildiği, basın ve ifade özgürlüğünün yine hakeza olmadığının, dünyanın en fazla gazetecisinin cezaevlerinde olduğu ülkesinin Türkiye olduğu iddia edilirken...

İktidarın, tüm devlet kurumlarında etkinliğini ve kontrolünü arttırdığı, kendisine yakın kişileri, kritik makamlara atadığı ileri sürülürken...

Adalet ve Kalkınma Partisinin, siyasal başarı grafiğini nasıl okumak gerekir? Adalet ve Kalkınma Partisi, sanırım, toplumumuzda alternatifi olmayan bir siyasal oluşum olarak görülüyor? Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, mesela en yüksek gelire sahip katmanla, en alt gelire sahip katman arasındaki 8 katlık fark az mıdır, buna rağmen, hukukta yaşanan istenmeyecek ağırlıklara, sürüncemede bırakılmış dava dosyalarına rağmen, iddia edildiği gibi basın hürriyeti ve ifade özgürlüğünün diplerde gezdiği temellendirilirken, acep nedir bu AK Partiye olan teveccüh? Demek ki, vatandaş; memnun da olsa, az memnun da olsa, hiç tasvip etmese de gideceği başka bir adres bulamıyor...

Vatandaş, ne derse, o olur, demokrasilerde, en azından ideal bir demokraside... Demek ki, siyasi iktidarla geçirilen zaman, vatandaş açısından “memnuniyet” verici düzeyde...

iletisim@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.