Akademik

bilim-kuramsal konular, ideolojiler vs.

Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye

Kaynak Yazarı: 
Fırat Bayar

CHE'nin Çağrısını Ciddiye Almak...

Kaynak Yazarı: 
Ertuğrul Kürkçü
Kütüphane Dosyası: 

Anayasacılık ve Dinsel Özgürlükler

Kaynak Yazarı: 
Nur Vergin
Kütüphane Dosyası: 

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. Maddesindeki Değişikliğin Hukukî ve Siyasî Sonuçları

Kaynak Yazarı: 
Ramazan Cengiz Derdiman

Medya Çalışmaları, Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim

Kaynak Yazarı: 
Necla Mora

Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi Üzerine Genel Değerlendirmeler

Kaynak Yazarı: 
Bige Yavuz

Türkiye'de saltanatın kaldınlması ve Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle başlayan yeni dönemde sosyo-ekonomik, kültürel ve hukuksal alanda gerçekleştirilen kökten değişiklikleri bizzat yerinde görerek değerlendirmek isteyen Fransız yazarlarının anı-gezi türündekieserlerinin yanı sıra Atatürk Türkiyesi'ni konu alan araştırma
ve incelemelerde Fransız aydınlarının Atatürk'ün planladığı, uygulamaya koyduğu ve
başarıya ulaştırdığı bir harekete, kısacası Atatürk Devrimi'ne ilişkin bakış açıları, genel değerlendirmeleri ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

Liderlik

Kaynak Yazarı: 
Bilinmiyor
Kütüphane Dosyası: 

Liderlik üzerine yazılmış güzel bir eser.

80. Yıldönümünde Türk Devrimi’nin Türkiye’nin Siyasal Evrimindeki Yeri

Kaynak Yazarı: 
Özer Ozankaya

Bu incelemenin önerisi, 80. Yılına ulaşan Türk Devrimi'nin ve onun ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, 21. Yüzyılın gereklerini karşılayan bir uygarlık tasarımı niteliğinde olduğudur.

İçeriği paylaş