Ekonomi Politik

Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomisi: Ekonomi Politikası ve Uygulamalar

Kaynak Yazarı: 
Hakan Rodoplu
Yazım Yılı: 
1998

2008 Kavşağında Türkiye: Siyaset, İktisat ve Toplum

Kaynak Yazarı: 
Bağımsız Sosyal Bilimciler
Yazım Yılı: 
2008

Geçiş Ekonomilerinde Özelleştirme

Kaynak Yazarı: 
Haluk Tandırcıoğlu
Kütüphane Dosyası: 
Yazım Yılı: 
2002

Günümüz Türkiye'sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alternatif Bir Çerçeve Denemesi

Kaynak Yazarı: 
Zafer Yılmaz

Tartışılan Boyutlarıyla Piyasa Başarısızlığı ve Devlet Müdahalesi

Kaynak Yazarı: 
Hüseyin Akyıldız
Kaynak Yazarı: 
Ömer Eroğlu
Yazım Yılı: 
2005

Devletin Ekonomiye Müdahalesinin Kurumsal Maliyeti

Kaynak Yazarı: 
Tamer Çetin
Yazım Yılı: 
2007

Piyasa Ekonomisine Kamu Müdahalesi

Kaynak Yazarı: 
Erdoğan Alkin
Kütüphane Dosyası: 

Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kamu Maliyesi Sorunları ve Çözüm Önerileri

Kaynak Yazarı: 
Asuman Altay

Ekonomi Açısından Devlet ve Piyasa

Kaynak Yazarı: 
İbrahim Erol
Kütüphane Dosyası: 
İçeriği paylaş