Yazarlık Başvurusu

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Politika Dergisi'nde Yazar Olarak Görev Almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki formu doldurarak bizimle irtibata geçin. Size en kısa zamanda geri dönülecektir. 

Politika Dergisi Yazar Sorumluluk Seviyeleri

1- Politika Dergisi herhangi bir maddi amaç gütmemektedir ve şu an için dergimizin hiçbir geliri yoktur. Dolayısıyla yazarlarımıza var olan duruma göre ödeme yapılamamaktadır.

2- Politika Dergisi'nde yayımlanan yazılar ikiye ayrılır: Bunlardan birincisi, sadece sitemizde yayınlananlar; ikincisi ise öncelikle dergimizde sonrasında ise sitemizde yayınlanan yazılardır. Birinci gruba giren yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış olabilecekken, ikinci gruba giren yazıların ilk önce Politika Dergisi'nde yayımlanması esastır.

3- İkinci gruba giren yazıların son gönderim tarihi, her sayımızın (aksi belirtilmedikçe veya süre uzatılmadıkça) ayın ilk günü yayımlanmasından dolayı, bir önceki ayın 23'üdür. Son gönderim tarihinden iki gün öncesine kadar mazeretini bildirmeden iki defa üst üste yazı göndermeyen yazarın dergimizden ilişiği kesilir.

4- Politika Dergisi'nde yayımlanan yazılar editöryal aşamadan geçirilerek hukuksal denetime tabi tutulurlar; fakat bu denetim sonrası gözden kaçan her türlü hukuksal sorundan yazarın kendisi şahsen sorumludur. Ayrıca Politika Dergisi'nin benimsediği görüş formatına* uygun olmayan, dergimizin yayın politikasınca uygun görülmeyen veya niteliği düşük olan yazıların dergimizde yayımlanmaması editöryal kadronun inisiyatifindedir.

5- Yazarların yazmış oldukları yazılar Türkçemizin imla ve şekil koşullarına uygun olmalıdır. Bu kurala özen göstermeyen yazarlar, yazılarından ötürü uyarı alabilmekte ve hatta yazılarının yayımlanmaması durumuyla karşı karşıya kalabilmektedirler.

6- Politika Dergisi yazarları; dergimizi, okurlarımızın önünde küçük düşürücü tavırlar gösteremez, bu şekilde yazılar yayımlayamazlar. Bu tarz tavırlar gösteren ve yazılar yazan yazarın, dergimizle ilişiği derhal kesilir.

7- Politika Dergisi yazarları, kendilerine açılan e-postalarını sürekli kontrol etmek (veya PD e-postalarını sıklıkla kullandıkları bir adrese yönlendirmek) yükümlülüğündedir; çünkü iletişim ağımız bu yolla yapılmaktadır. Bu kurallara uymayan yazarlar öncelikle uyarı alır, sonrasında ise dergimizle ilişiği kesilir.

8- Politika Dergisi'nde yayımlanan yazıların telif hakkı yazara ve Politika Dergisi'ne aittir. Yazar, görevinden çıksa bile yazılarının sistemden silinmesini talep edemez. (Bu madde dergide yazıları yayınlanmış olan, tüm statülerdeki yazarları kapsamaktadır.)

9- Bu dergide yazar olarak bulunan, okur makalesini yayınlatan ve dergimize yazarlık başvurusu yapmış herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır.

* Görüş formatımızdan kasıt:

Cumhuriyetimize, Türk devrimlerine, bölünmez bütünlüğümüze ve anayasamızın temel ilkelerine saygılı olunması; genel ahlaka uygun ve toplumu dil, din, ırk, renk vb. şekilde bölücü yazılar yazılmamasıdır. Ayrıca niteliği düşük, slogana benzer, din-mitoloji esaslı yazılar genel olarak yayımlanmazlar.