Fethullah Gülen Bu Kelimenin Anlamını Biliyor Mu?

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar Adı: 
Eren Erdem

 

Bu sözler, Fethullah Gülen’e ait. Web sitesinde yazdığı bir yazıda zikrettiği bu ihtişamlı cümlenin altına imza atan Gülen, kelimenin gerçek kimliğini ciddi bir vurgu ile öne çıkartmış.

Evet! Nifak bir ruh hastalığıdır.

Gözden kaçırılan bazı şeyler yok mu? Birçok şey var. Çünkü makalenin devamında nifak; salt biçimde ikiyüzlü olmak olarak tanıtılmış, böylece bu derin kavram katledilmiştir.

NİFAK NEDİR ?

Nifak, ‘enfeka’ fiilinin masdarıdır ve sözlükte, bir delikten girip öbüründen çıkmak demektir ki, tarla fareleri hakkında kullanılır.

Yerboa denilen bu tarla faresi iki yuva yapar. Birinin tavanı gayet yumuşak olur. Yuvanın birine saldırı olursa, öbür yuvanın yumuşak tavanını delerek kaçar. İki yuvadan birincisini gösterir, ikincisini ise saklar. Çünkü ikinci yuvası tehlikeden kaçmaya yarar. Nifak kelimesinin kök anlamı, geçmek, tükenmek, harcamak, bitmek demektir. ‘Nifak’, bu kök anlamlarıyla ilgili olarak, işlek yol, yeraltında bir ucundan girilip diğer ucundan çıkılan yol, tünel anlamına gelmektedir. İslâmî literatürde kullanılan ‘nifak’ ve ‘münafık’ kavramlarının bu anlam ile ince ve anlamlı bir bağlantısı söz konusudur. Tarla faresinin yeraltındaki bu yolları ve evleri kullanması normal bir giriş çıkış veya kullanış değildir. Nifak kelimesi, yeraltında gizlenme, kimseye görünmeme, sırlarını orada saklama, gizli işler yapmak, sonra da öbür delikten çıkı gitmek gibi anlamları da çağrıştırmaktadır.‘Nifak’, ikili bir pozisyondur. Başkalarına karşı farklı görünmedir. Başkalarına olduğu gibi değil de, onların hoşlanacağı gibi görünme durumudur. Ama kendi içinde ayrı bir durumu vardır. O durumun bilinmesi istenmemektedir. Tıpkı yerboa hayvanının, yeraltındaki halinin ve ikinci evinin bilinmesini istememesi gibi.

AYNI KÖKTEN TÜREMİŞ BİR KAVRAM : İNFAK!

Buraya kadar anlatılan nifak ile Müstakbel hocaefendi (!)nin anlattığı nifak aynı görünebilir. Fakat, infak kavramı ortaya çıktığında bu denge bozulur…

İnfak; Kuran’ın muhtelif ayetlerinde şart koşulan bir pratiktir. ‘’İhtiyaçtan artan tüm malın, biriktirilmeksizin dağıtılması’’ demektir. Bu kavramın ne zekatla, ne sadaka ile bir ilgisi yoktur. Bu; Allah’ın ekonomik sıfatı olan Rabb sıfatı ile çekimli bir kuvve dir.

Yani, İslam’ın dünya görüşüdür!

İslam’ın en öncelikli şartı, mal paylaşımıdır;

(BAKARA suresi 215. ayet) Sana, neyi infak edip vereceklerini soruyorlar. De ki: "İnfak ettiğiniz mal ve nimet; ana-baba, yakınlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle yolda kalan için olmalıdır. Hayır olarak yaptığınızı Allah en iyi biçimde bilmektedir."

(BAKARA suresi 219. ayet) Sana uyuşturucuyu/şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah vardır; insanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür." Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: "Helal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli olanından artanını verin." İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz.

(BAKARA suresi 261. ayet) Mallarını Allah yolunda infak edip harcayanların durumu, yerden, her başağında yüz tane bulunan yedi başak çıkarmış bir taneye benzer. Ve Allah, dilediği kişi için daha da artırır. Allah Vâsi'dir, yaratışını ve yarattıklarını genişletir. Alîm'dir, her şeyi en iyi biçimde bilir.

(BAKARA suresi 265. ayet) Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve öz benliklerindekini kökleştirmek için infakta bulunanlara gelince, onların durumu kendisine bol yağmur isabet edip de ürününü iki kat veren bir bahçenin durumuna benzer. Böyle bir bahçeye bol yağmur düşmese de bir çisenti, bir nem bile yetişir. Allah, yapmakta olduklarınızı tam bir biçimde görmektedir.

Kuran’ın temel diyalektiği bu yöndedir. İnfak ile; kenz, yani biriktirme engellenecek; böylece malını dağıtan da yapıp ettiği bu işin karşılığını görecektir. Çünkü; dağıtan, aynı zamanda dağıtımı teşvik edecek, mülkiyet ve biriktirme ortadan kalkacak, nifak yok olacaktır!

 İNFAK ETMEYEN KİŞİ ‘’MÜNAFIKTIR’’.

Malını infak etmeyene, aynı kökten gelen ‘’nifak içinde bulunma’’ manasındaki ‘’münafık’’ kelimesi kullanılır.

Münafık şu manaya gelir; İslam’ın temel önceliği ‘’Rabbler/Kapitalistler hegemonyasını kırıp, ekonomik ve sosyal özgürlüğe geçiş’’ iken, bunu göz ardı edip; dini pusu kurma aracı haline getiren ve takvayı kıstasa dönüştüren kişi ve toplumlardır.

Münafıklar, ‘’faizsiz bankacılık’’ gibi palavralar icad ederler. Emperyalizmin kendisi ile sorunları yoktur. Hatta, çoğu kez ‘’emperyalizm onlar için dosttur’’.

Münafıklar, ‘’Müslümanlık iddiası ile ortaya çıkar!’’

Ancak, Kuran’ın sunduğu diyalektiği yok etmek için ellerinden geleni yaparlar. Kuran’ı okutmaz, kendi uydurmalarını din kisvesinde sunarlar.

Onlar indinde din; ritüel ve nüsuklardan oluşan bir sahadır. Kapitalizm ile çelişki söz konusu değildir. Çünkü, türban takan bir kişi; helal (!) kazancındankazandıkları ile bir BMW X5 alıp binebilir.

Ancak Kuran’ın dinine göre bu NİFAK, bunu yapan kimseler ise MÜNAFIKTIR…

Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühibbun, ve ma tünfiku min şey'in fe innellahe bihi alim

(ÂLİ IMRÂN suresi 92. ayet) Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hayırda erginliğe/dürüstlüğe asla ulaşamazsınız. İnfak etmekte olduğunuz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir.

İnfaksız dindarlık söz konusu olamaz.

Münafık ise, malından vazgeçemediği için; dini infaksızlaştırır…

Nifak gibi güçlü bir toplumsal kavramı, bu denli boşaltanların şerrinden, Allah’a sığınırım…

 

Eren Erdem

iletisim@politikadergisi.com

 

  
  

Yorumlar

ŞÜKÜR MARKA KOLTUĞA OTURUP , ŞÜKÜR MAKAMINA SAHİP OLMAK.

bir baltaya sap olabilmek için , ömür boyu uğraş veririz.
çok çalışıp çok emek vererek ,
iyimevkilere gelmeyi ,
konumumuzu ve yaşam şartlarını iyileştirmeyi düşünürüz.
ama durumlar ve şartlar şimdi değişti.
mevki ve makam sahibi olmak için ,
okyonus ötesinden referans alınması gerekiyor.

biz tarih yazıyoruz , tarih yapıyoruz diyorlar ya.
tarihçilere destek veren dalkavuklar , son yıllarda çoğalmaya başladı.
mevki ve makam sahibi olabilmek için , kurnazlar türedi , fetbazlar türedi.
kendileri bir baltaya sahip olamayacaklarını bildiklerinden ,
ikbal ortamından çıkar elde edecek formülleri arıyıp buluyorlar.

top on listemizin en başında , aydın il başkanı geliyor.
son gelişmeler sayesinde ikinci sıraya yükselen ,
karadeniz bölgesinde olan bir ilçe belediye başkanı oldu.
amerikadan korkmayıp çatır çatır at sineği pazarlığı yapmıştı ya ,
israile one minute deyip , özür diletmişti ya.
allah onlara böyle bir genel başkan nasip etmişti ya.
ozaman genel başkanları için şükür namazı kılınmalıydı tabi ki.
belediye başkanı , iki rekat şükür namazı kılalım dedi.
ilçe başkanı olmaz çok az , en az dört rekat şükür namazı kılmamız gerekir dedi.
telaşa kapılan il başkanı hemen devreye girdi.
genel başkanımız için , sekiz rekat şükür namızı kılınması , daha uygundur dedi.
belediye başkanı , genel başkanımız için şükür sakalı bırakalım dedi.
ilçe başkanı , genel başkanımız için şükür ümresine gitmeliyiz dedi.
il başkanı yine duruma el attı.
genel başkanımız için , şükür haccı ifa etmekte çok çok fayda var dedi.

gün değişti devran değişti.
ikbal olanaklarından faydalanmanın ,
koltuk ve makam sahibi olabilmenin ,
şartları ve mevzuatı değişti.
mevcut riyakar duruma , karşı duranlar var ama yetersiz.
şak şakaçılık yapana ,
çıkar peşinde olana ,
yağcılık balcılık yapana ,
dalkavukluk icra edene ,
benim mütfüm nasıl laf etsin , nasıl söz geçirsin.
diyanet işleri başkanıda bıkmış usanmış.
bu iş buraya kadar demiş, hadi bana eyvallah demiş.
_______(üçbeş_köyün_tiriviri_yazarı)__________NALBANT_KÖYLÜ

Fethullah Gülen Bu Kelimenin Anlamını Biliyor Mu?

Yazı yazan yazarımız anlattıklarınızın Hocaefendiyle bağlantısını görmedim başlık ilgi çekiçi ama makalenin içeriğinde sadece salt bir açıklama var.Burda bir çelişki söz konusu değil midir ??

yazar erden erdem

 senin Derdin KARA ÇALMAK  ..senin öfken ve kinin İslam Dinine ve Müslümanlara  yazılarından bu zaten çok net anlaşılıyor..

İslam Devrimci Harekettir  ve Haramilerin, Faizcilerin ,Kapitalizmin ve Komünizmin ve cümle beşeri sistemleri Devirmeye taliptir...

Sendika Patronları ......

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.