Politika Dergisi Kütüphanesi'nde Ara

Eser ve/veya yazar araması için lütfen tek bir kelime kullanarak arama yapınız.


Günümüz Türkiye'sinde Aleviliğin ve Bektaşiliğin Başlıca Problemleri Üzerine Bir Deneme

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Kaynak Yazarı: 
Süleyman Hayri Bolay

Günümüz Türkiye'sinde Alevîlik ve Bektaşîlik, büyük problemleri çözmekle karşı karşıya kalmaktadır. Dünyadaki ve Türkiye'deki hızlı gelişim ve değişim onları da çeşitli problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. Bu problemlerin bir kısmına bu yazıda işaret edilecektir.

Bu yazının maksadı, bir grubu, bazı yazarları ve ideolojileri tenkid etmek değil, günümüz Alevîliği'nin ve Bektaşîliği’nin problemlerinin çözümündeki güçlüğü ortaya koymaktır. Önce terim olarak Aleviliğin ne olduğuna işaret edelim: Alevîlik, Hz. Ali sevgisi ve taraftarlığı mânâsına gelir. Bu sevgi ve taraftarlık daha sonra, oğulları Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan'ın uğradıkları haksızlık ve zulümlere karşı bir isyan şeklini almıştır. Böylece Hz. Ali, Ehl-i Beyt (Hz. Peygamber'in ev halkı), ve Hz. Ali soyundan gelen imam-lara duyulan derin muhabbet ve saygı, Aleviliğin esasını teşkil etmiştir. Hz. Ali'yi ve Ehl-i Beyt’ini sevmeyi "meslek" (yahut meşreb) haline getiren Aleviler, daha sonra 13. asırda yaşamış olan Hacı Bektaş Veli'yi ve Bektaşiliğin bazı büyüklerini de bu halkaya dahil etmişlerdir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.