“DETAYLARDAKİ TÜRKİYE” Seminer Programı

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Düzenleyen Kuruluşlar: Hedefimiz Gelişim Grubu/Kadın Girişimi/Kırmızı Biber Derneği

Tarih: Çarşamba günleri, 14.00-16.15

Başlangıç: 7 Kasım 2012

Bitiş: 13 Şubat 2013 (Katılımcıların konuşmacı olacakları bir Panel eşliğinde, sertifika töreni)

Yer: Kadın Girişimi Genel Merkezi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 51/4 Hasanpaşa-Kadıköy

İrtibat: 0216 449 91 14

“Detaylardaki Türkiye” Seminer Programı

1.Bölüm:

1. HAFTA : SİYASET BİLİMİ NEDİR? 1. Doğuşu 2. Konusu 3. Yöntemi 4. Siyaset biliminde çağdaş gelişmeler 5. Kapsamı

2. HAFTA : TÜRK DIŞ POLİTİKASI ve ORTA DOĞU

3. HAFTA : SİYASAL YAŞAMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER : 1.altyapısal etkenler 1.a. doğal etkenler (iklim+coğrafya+doğal kaynaklar+azgelişmişlik+Türkiye’ye özgü etkenler) 1.b. demografik etkenler (toplum+kentleşme+nüfus) 1.c. ekonomik etkenler (üretim biçimi + üretim düzeyi + geri kalmışlık)

4. HAFTA : SİYASAL YAŞAMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER (3. Haftadan devam) : 2. Üstyapısal etkenler 2.a. kurumsal etkenler (kurumların oluşumu+kurumların değişimi+devlet ve iktidar) 2.b. kültürel etkenler (kültür ve ideoloji+kültür ve siyaset+Türk kültürünün etkisi)

 

2.Bölüm:

5. HAFTA : TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ORTA ASYA / KAFKASYA

6. HAFTA : SİYASAL YAŞAMIN BOYUTLARI 1. Birey 1.a.Birey ve siyaset (bireyin siyasal tutumunun oluşumu+bireyin siyasal tutumunun değişimi+siyasal yaşamda bireyin yeri 1.b. Cinsiyet ve siyaset (kadın-erkek tutum farkları+nedenleri+Türklerde kadın) 2.Küçük gruplar ve siyaset 2.a.küçük gruplarda yapı ve işleyiş (küçük grupların yapısı+değişme+grup içi iktidar ve önderlik)

7. HAFTA : TÜRK DIŞ POLİTİKASI ve AFRİKA

8. HAFTA : SİYASAL YAŞAMIN BOYUTLARI (7. Haftadan devam) : 3. Toplumsal siniflar 3.a Toplumsal sınıf olgusu (toplumsal katman türleri+toplumsal sınıfları yaratan etkenler) 3.b. Toplumsal sınıflar ve siyaset(sınıf bilinci ve sınıf çatışması+Marksist kuramın eleştirisi+geri kalmış ülkelerde durum) 4. Toplum 4.a. Ulusal güç (ulusal gücün alt ve üstyapısal ögeleri) 4.b.uluslararası siyaset (uluslararası çatışmalar ve çözümü+dünya siyasal sistemi)  

 

3.Bölüm:

9. HAFTA : TÜRK DIŞ POLİTİKASI ve AMERİKA / İSRAİL

10. HAFTA : SİYASAL GÜÇLER 1. Siyasal Partiler 1.a.Partilerin yapısı (parti örgütleri+parti yöneticileri+Türkiye’de siyasal partiler) 1.b. Parti sistemleri (tek partili ve ikili/çok partili sistemler) 1.c. Partilerin işlevleri (çıkarların temsili+siyasal katılma)

11. HAFTA : HÜKÜMET DIŞI ÖRGÜTLER

12. HAFTA : SİYASAL GÜÇLER (10. Haftadan devam) : 2. Baskı Grupları (Baskı gruplarının yapısı ve türleri+işlevleri, araçları ve yöntemleri+toplumsal sınıflara dayalı baskı grupları) 3. Siyasal amaçla örgütlenmiş güç odakları 3.a.Ordu 3.b.Bürokrasi ve Teknokrasi 4. Seçkinler 4.a. Türk siyasal yaşamında seçkinler

13. HAFTA : SEÇİM KAVRAMI - SEÇİM YÖNTEMLERİ – SEÇİM SİTEMLERİ

 

Doç. Dr. Gamze Güngörmüş KONA

gamze.kona@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.