Basın Özgürdür (!)

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

W all Street Journal açıkladı

E n tutsak basın bizdeymiş
H ükümete karşı olanların susturulduğu
A ykırı ses çıkaranların yoğun olarak yaşadığı
V adesi bilinmeden içerde yatanların bizde olduğu
E n sağlam medya kuruluşlarından birince tescillenmiş oldu
G erçeklik payı yoktur bu zırvaların.
O lsa olsa Ergenekon’un işidir bu haber!
T arafsız yazarların en çok olduğu ülke bizimdir.
A merikadan bile özgür olduğumuz bakanımızca söylenmiştir
F rengin lafına ne hacet! Kimdir o! Ne bilir!
R ahat rahat yazarlar bizde
E llerindeki kalemleri istediği gibi kullanırlar
E mekli olmayı hiç düşünmezler
P arası iyidir çünkü patron yalakalığının
R ahat durmayanlar da vardır.
E llerindeki kalemi hiçbir şekilde satmazlar
S ansür nedir bilmezler, fikirlerin özgürlüğüne inanırlar
S ilivri denen yerdedirler bunlar, artık yalnızca duvarlara yazarlar!!!
(Silivri tecridindekiler ve gitmeye hazırlanan gazetecilere...)
 
İlker EKİCİ
ilker.ekici@politikadergisi.com

Yorumlar

But, Maybe,Your Rab who said Silivri for you they like god :)

Realy?

Have you got a free press?

So, They Will be wating for you in Silivri after this subject.

Because, "Maybe,Your 'Rab', who said Silivri for you, they like God!

who knows?

We have got a free press... I agree with you :P

Erdinç AYDIN

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.