Bütün Orduları Dağıtılmış Bir Vatan ve Gençliğe Hitabe

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

  İşimden geldim, oturdum yazımı yazmaya..

   Aslında aşağıda okuyacaklarınızdan çok daha farklı şeyler yazacaktım; ama Genelkurmay Bakanı ve Kuvvet Komutanları’nın emekliliklerini istediklerine dair haberi[1] görünce bu yazıyı yazmak elzem oldu.
   Öncelikle 20 Ekim 1927’de Atatürk tarafından yazılan Gençliğe Hitabe’yi bir hatırlayalım..
   “Ey Türk Gençliği!
   Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
   Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

   Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur![2]

   Yukarıda kalınla yazılmış ve altı çizilmiş ibare oldukça önemli; çünkü Türkiye tarihinde yanlış hatırlamıyorsam bu denli yüksek askeri kademede bulunanların toplu istifasını ilk kez yaşıyoruz. Dava süreçleri zaten altyapıyı hazırlamıştı..
   Ata güzel söylemiş.. Geleceği her zaman olduğu gibi yine görmüş.. Bize düşen emanete sahip çıkmaktır..
   Çünkü bize düşen, başkalarına düşmemiştir.
   Atamın kemiklerini sızlatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu ülkeyi kurtarmak için daha ne bekliyoruz anlayabilmiş değilim..
   Başkada bir şey yazmak gelmiyor içimden. Lütfen anlayışla karşılayınız..
   Yazı yetmediyse Gençliğe Hitabe’yi bıkmadan okuyabilirsiniz..
   Okumadaki ilginize ve sabrınıza teşekkür ederim..
 
Gokhan.Dag@PolitikaDergisi.com
GSM: 0555 557 0000

 

Yorumlar

YAŞ MEVZULAR._________köylüüü.

ordumuzun kullandığı tanklar birilerine sorun olmaya başladı.
tank motorların gürültüsü , nerdeyse yüzde 50 yi rahatsız eder hale geldi.
acil eksoz emisyon ölçümü yapılmalı , allayıp pullamalı.
rotbalans ayarları yapılamalı.
sorunlar çok büyük , bir an önce halledilmeli.
mevzu derin ve acil.
toplantı üstüne toplantı yapıldı.
siyasi irade vakit kaybetmeden çareler arayıp buldu.
tankaların yarısı hasdal ağır bakım fabrikasına gönderme kararı alındı.
tanklara susturucu takılmalı.
demokrasilerde çareler tükenmez ya.
transmisyona bir şekilde , rotbalans ayarları yapılmalı.
ayara gelen gelir , gelmeyen yaş lanır.

ordumuzun modernizasyonu isteniyor ya.
ilk önce tankların boya renkleri değişecek.
koyu haki renk dönemi bitecek.
tanklar ak renklere boyanacak.
yivleri setleri fazla olan namlular emekleme devresine girmiş sayılacak.
tanklara yivsiz setsiz namlular takılacak.

havadan sudan muhabbetler yapmayan F16 lar hangarlara çekilecek.
yerlerine abd menşeli radara yakalanmayan yeni savaş uçakları alınacak.
görünmez uçakları olan hava kuvvetlerimizin tüm personelide ,
aynı zamanda görünmez olacak.

deniz kuvvetlerinde problemler çok büyük.
savaş gemileri ve denizaltılar nerde durur , nere gider bilinmiyordu.
filo yönetim sistemleri , tüm bu sorunlara çözüm olacak.
gps uyduları sayesinde , 7 gün 24 saat sayısal haritalar üzerinde ,
savaş gemileri ve denizaltılar izlenebilecek.

benim yazdıklarımda veya gündemde ,acaba pürüz mü var.
şapkasızlara göre.
pürüz falan yok muş.
kriz falan filanda yok muş.
o şekilde görmemeniz lazım mış.
normal olan şeyler bunlar mış.
_____(üçbeş_köyün_tiriviri_yazarı)_________köylüüü..

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.