Demokrasisi/Demokrasi Eksik/Kusurlu Cumhuriyet...

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Türkiye'de özlemini çektiğimiz politik olgunluk, senelerce "Cumhuriyetçi bir Demokrasinin" siyaset kurumunun içinde yeşermesini beklemek olmuştur...

Ülkemizde demokrasi, daima "ara nağme" olarak yaşantılarımızda yer bulmuştur...

Cumhuriyetimizin peşinden koşarken ve rejimimiz üzerine titrerken, içeriden ve dışarıdan tertiplenen oyunlar nedeniyle ıskaladığımız, "Demokrasi" olmuştur...

Demokrasi...

Yazımı da, söylemi de, pek "fiyakalı" bir kelime...

Ama, gelişmiş ülkelerde demokrasi toplumsal bütünlüğün ve huzurun tesisi açısından "olmaz ise olmaz" kategorisindendir...

Memleketimizde bizlerin hep eksikliğini çektiğimiz politik mekanizma...

Demokrasinin özümsenmesi ve demokratik olgunluk olagelmiştir...

Cumhuriyetimiz, hep eksik kalmış ve ülkemiz, on yılda bir siyaset dışından müdahalelerle yolunu bulmaya çalışmıştır...

Tabii ki, bu yaşanan demokrasi kazalarında tüm suçu ve suçluları, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde arayamayız...

Aramamalıyız...

Bu büyük bir haksızlık olur...

Türkiye'mizin şansızlığı...

Baş koyduğu çağdaş medeniyet olma mefkûresinde...

Rakiplerimize göre daha dezavantajlı olmamız idi...

Ülkece büyük bir kaostan ve savaştan çıkmış bir halkı...

Tekrardan diriltmek ve "Vatandaşlık" bilincini aşılamak...

Kolay şeyler olmasa gerek...

Türkiye Cumhuriyeti...

Jakobenizmden de...

Her türlü vesayet girişimden de...

Çok çekti...

Zamanını ve enerjisini; yine beşeri ve fiziki kaynaklarını...

Ülkemizin dirliğini ve birliğini istemeyenlerin tertiplediği tezgâhlar neticesinde heba etti...

Türkiye'de her nedense, Millet/halk/yurttaş-Devlet buluşması, bütünleşmesi, eşgüdümü tesis edilemedi...

Memlekette bir yapay ve zımnî ayrışma yaratıldı...

Sağcılık-Solculuk...

Mezhep ayrımcılığı...

İslamcılık...

Ülkenin insanları, çoğunlukla gayr-i iradî olarak farklı farklı ideolojilerin saflarına kaydedildi...

Daha önce de belirttiğim gibi, tüm bu yaşadıklarımız içinde siyasetçilerin kabahatleri az değildi...

Uzlaşamama, diyalog kuramama, ya da ikili temasta bulunmaktan kaçınma, verilen demeçler, toplumumuzu daima yüksek tansiyonlu bir toplum iklimine angaje etti...

Türkiye'de sorun...

Demokratik olgunluğun özümsenememesidir...

Demokrasi, bir tramvay felan değildir...

Toplumsal huzur ve barış için olmaz ise olmaz...

Temel hak ve hürriyetlerdir...

Bunların başında da...

Yaşam hakkı...

Bundan sonrada... İfade özgürlüğü gelmektedir...

Ha, bir de çoğunluğun her şeye muktedir olma hırsı var ki...

Türkiye'de bir başka müzmin siyasal alan ise...

Çoğulcu demokratik yönetişimin tesis edilememesidir...

Acaba, bunu, "İleri Demokrasi" mücahitlerinden beklememiz,

ne kadar doğrudur ve mantıklıdır???

(.................................)

 

Erhan SALMAN

erhan.salman@politikadergisi.com

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.