Enternasyonalizm, Milliyetçiliğin Bir Üst Basamağıdır...

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Milliyetçilik, üniter ve bağımsız bir Devlet için, “olmazsa olmaz”ların başında geliyor.

Çünkü, ulusu bir arada tutan en önde gelen bir tutkaldır milliyetçilik ideolojisi…

Ancak milliyetçilik akımı, aynı zamanda son derece riskli “sapma” olasılıklarını da beraberinde getirir.

Sözünü ettiğimiz noktadaki “sapma” eğilimi siyaset yelpazesinin “sağ” yanına yaslanır.

Yaslanır… Ve bağımsız bir hukuk devletini, emperyalizmin maşası faşist bir diktatörlüğe kadar götürebilir.

Milliyetçilik kavramı, hamasi bir yorumlama biçimi ile, kolaylıkla “ırkçı ve ayrılıkçı” bir ilkelliğe ve silah gücü ile borusunu öttüren bir zorbalığa doğru koşabilir.

Milliyetçilik kavramının içini boşalttığınızda ortaya, boş bir tenekenin yokuş aşağıya yuvarlandığı sırada çıkarttığına benzer kof bir ses çıkar.

Çıkan bu sesin tınısı, “tangır ve tungur”dan ibarettir…

İçerik değil, görüntü ön plana çıkar.

Düşünsel sağlamlık, bilimsel tavır ve aydınlanma değil; ham duygulara hitap eden hamasi nutuklar tercih edilir.

Faşizmin öne çıkarttığı insan tipi, ilkel, cahil, uygarlıktan ve insanlıktan nasibini alamamış bir kabalıkla bezenmiştir.

Milliyetçilik ideolojisinin kaynağı ise; bir ulusun, dış tehdit ve saldırılara karşı kendisini koruma refleksinin kurumlaşmış ve organize olmuş bütünlüğüdür…

Ünlü bir siyaset bilimcisi şöyle diyor:

- Milliyetçiliğin sahtesi faşizme, gerçeği ise, enternasyonalizme götürür…

Bu anlam yüklü sözün tercümesi şudur:

- Enternasyonalizm, kendisini dış tehditlere karşı kendisini koruma mekanizmalarını yaratarak tam bağımsız bir devlet kurmuş olan “millet”in, kendisi gibi ülkelerle “eşitlik ve mütekabiliyet” esasları dâhilinde oluşturduğu kardeşlik ilişkileridir…

Emperyalizmin dünya egemenliği kurmaya çalıştığı günümüz dünyasında ise, enternasyonalizm, tabii ki, platonik ve soyut nitelikli bir sevda konumundadır.

Ancak, insanların bazı sevdaları olmalıdır!..

Kişiye sevda, toplumsal hedeflere sevda ve kültürel yükseklik duygusuna sevda…

Ama, sevda!..

Evet… Gerçekten, her şey insan içinse… Yani insanlık idealli, her türden siyasi, kültürel, ahlaki ve toplumsal hedeflerimizin dinamosu ise… Bu sevdayı gönlümüzde büyütmemiz şarttır.

Irkçı, şoven ve ilkel ırkçılığa karşı milliyetçiliği savunarak tam bağımsız üniter devletimizi oluşturacak ve yürüttüğümüz mücadelenin bizi ulaştırdığı tepeden dünyanın öteki ülkelerine [halklarına] barış ve kardeşlik bayrağımızı sallayarak, insanlık idealini tüm dünya yüzüne yaymaya çalışacağız: İşte bunun da adı enternasyonalizme duyulan sevdadır…

Evet, şimdilik bu sevda, oldukça soyuttur… Ancak, verilen mücadeleler boyutunda her geçen gün biraz daha somuta dönüştürülecektir…

Demek ki bizler, milliyetçiliği öyle bir yüksekliğe ulaştıracağız ki, tırmandığımız tepenin üzerindeki kalenin burcuna enternasyonalizmin bayrağını dikilebilsin…

“Öteki” ülkelerle eşit ve mütekabiliyet esasları içerisinde kardeşçe ilişkiler tesis edilebilsin…

“Öteki” ülkelere teslim olarak değil, tüm değerlerimizi savıp/ satarak değil, onların taşeronları olarak siyasi ve ekonomik çıkarlarının ileri karakollarında nöbet bekleyerek değil… Milli Devlet’imizi kurarak, milli marşımızı söyleyerek ve al bayrağımızı sallayarak…

Beyaz bayrak çekerek değil!..

İşte mesele budur…

 

Faruk.Haksal@PolitikaDergisi.com
www.soruyusormak.com
www.dnm-ler.com
www.kitlecizgisi.com 

Yorumlar

Katılmıyorum..

Türk milliyetçiliği ile batı milliyetçiliğini aynı potada değerlendirmek ve tek kavram altında ele almak çok büyük bir hatadır.Batı milliyetçiliği için dedikleriniz doğru ama Türk milliyetçiliği için aynı şeyler geçerli değil.Türk milliyetçiliği fikri Teoman Yabgu'dan yani mö200 lerde başlar.Peki şimdi söyler misiniz o tarihten bugüne kadar Türk milliyetçiliği fikrini temel ilke edinmiş 16 Türk devletinin hangisi faşizan,enternasyonal,ırkçı ve ayrımcı bir politika izlemiştir ya da verebileceğiniz örnek bir olay var mıdır? Farklı milletleri içerisinde barındırarak 624 sene dünyada hüküm süren ve hiç bir emperyalist yaklaşımı olmayan Osmanlı Devleti bunu nasıl başarabilmiştir?Mesele milliyetçilik falan değildir,milliyetçiliğe karşı yürütülen bilinçli savaştır.Saygılar

BÜYÜK İNSANLIK DÜZENİ İÇİN, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ...

Değerli yazarın bu önemli görüşüne katılıyorum.

Türk'ü Bilmek, Türk'ü Sevmek adlı kitabımda, Türk Milletinin evrensel hedefinin "büyük insanlık düzeni yani PANİNSANİZM yönünde olması gerektiği" tezini işliyorum.

"Aklın yolu birdir" derler. Bu görüşlerin gün geldiğinde çok geniş kesimler tarafından kabul göreceğine inanıyorum.

Saygılarımla

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.