İki Ülke İki Devrim...

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

20.yy ilk çeyreğinin iki büyük devrimi nedir? Biri Sovyet devrimiyse diğeri de Anadolu devrimi değil mi?<?xml:namespace prefix = o />

Nasıl tarih bu iki devrimi birbirine yakınlaştırmışsa, aynı tarih yine bu iki devrime akla hayale gelmez bir şekilde benzerlikler de katmış; aykırılıklarının yanında...

Evet biri sosyalist bir devrimdir (Sovyet devrimi), diğeri (Anadolu devrimi) bir burjuva demokratik devrim de oluşma koşulları neredeyse aynıdır...

Lenin; nasıl "işçi sınıfı" gelişmemiş bir toplumda (Rusya'da) bir "işçi sınıfı devrimi" gerçekleştirmişse; Mustafa Kemal de burjuva sınıfı gelişmemiş bir toplumda (Anadolu'da) bir "burjuva demokratik devrim" gerçekleştirmiştir. Her iki devrim de adlarına devrim yaptıkları sınıfların toplumda olmayışının çelişkilerini kendi içinde çözmeye çalışarak...

Lenin de Mustafa Kemal de ekonomide işi "devletçi anlayışla" sanayileşmeye dökmüş; birincisi "işçi sınıfı geliştirmeyi" ikincisi de "ulusal burjuva geliştirmeyi" amaçlamıştır. Başarılı da olmuşlardır ha... Her ikisi de o yılların ABD ekonomisinden kat kat öndedir... Üstelik bir de bunu "anti-emperyalizm" şiarını hiç unutmadan gerçekleştirmişlerdir...

Her iki ülke de zamanla sanayileşmelerini tamamlayacak, biri (Sovyetler) gelişmiş bir işçi sınıfı iktidarıyla "dünya sosyalist devrimi" örgütlenmesi uğraşı verecek; diğeri (Anadolu) gelişmiş ulusal burjuvası ile sanayileşmiş, işçi sınıfı da oluşmuş bir burjuva demokrat ülke olarak belki de Sovyetlerin "dünya sosyalist devimi" örgütlenmesine katılacak...

 

Güzel bir tablo değil mi? Eğer tarihin akışını dürtmese emperyalizm, sonuçta gelinecek nokta bu yazdıklarımdı da bu tablo emperyalizmin işine gelir mi ? Gelmez elbette... Hele hele bir "dünya sosyalist devrimi" ha ! Ödleri patlar be... Elbet tarihin akışına çomak sokacaklar, soktular da, her iki devrimin günümüzde geldiği yer göz önüne alınırsa başarılı da oldular...

Nasıl mı ? Bakın nasıl ?

Tarihin farklı amaçlarla, aynı ortak noktada (anti-emperyalizm) birleştirdiği iki lider (Lenin ve Mustafa Kemal) toprak olunca, yerlerine emperyalizmin ballı börekle karşıladığı iki lider, Sovyetlerde Stalin, Türkiye'de İsmet İnönü iktidar olur...

Sovyetlerde Stalin önce "TEK ÜLKEDE DEVRİM" diyerek, "dünya sosyalist devriminden" vazgeçip emperyalizmi bir güzel rahatlatır; ardından "dünya devrimi" diyen, Sovyet Devrimi liderlerinden kim varsa temizletir. Ziyovyef, Bakunin, Troçki Stalin emriyle teker teker ortadan kaldırılır.Artık bir başka mazlum ülke, bir sosyalist devrime kalkışacaksa bu ancak Sovyet işgaliyle olacaktır. Tarihe yeni bir emperyalizm adı düşer : "Sosyal emperyalizm"....

Türkiye'de İsmet İnönü, Kemalizm'i "Atatürkçülüğe" , çağdaşlaşmayı "Batıcılığa" vb. çevirerek Kemalizm'in özündeki "anti-emperyalizm" i boşaltır; kalkınmada ekonomiye boşverip (onu emperyalizme teslim etmiştir) eğitime ağırlık verir. Kültürde Batı'nın temel kültürlerine (Yunan-Latin) dayanırsak "bal gibi" kalkınmış oluruz sanır.

Türkiye; anti-emperyalist anlayışı bıraktığı gibi günümüze dek gelen süreç içinde ülkenin tüm ekonomisi, ulusal savunması, ulusal eğitimi emperyalizmin emrine bırakmıştır. Şimdilerde iş artık o raddeye gelmiştir ki anti-emperyalist olmak / ulusalcı olmak "faşist" olmakla bir tutulur olmuştur...

 Sovyet devriminin yerinde yeller esmekte, Lenin büstleri çoktan müze depolarına kaldırılmış bulunmaktadır. Stalin'den Gorbaçov'a kadar gelen Sovyet liderleri koca devrimin içine etmiş; şimdi adı Rusya olan, nereden koştuğu da pek bilinmeyen bir devlet olarak bırakmışlardır Sovyetleri...

Emperyalizm; 20.yy'ın iki anti-emperyalist devriminin, birini yıkmayı; birini de yıkmaktan beter hale getirmenin kendince haklı gururu içinde ellerini ovuşturarak dünya haritasını yeniden düzenleme peşinde koşmaktadır artık. Bu koşturmada "aman emperyalizme bir şey olmasın" diye dört elle yardım eden siyasiler arasında, anti-emperyalist Mustafa Kemal devriminin günümüz siyasetçileri de vardır maalesef.

İnsanın yüreği de en çok buna acımaktadır...

 

 

Ufuk KESİCİ

 

ufuk.kesici@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.