İktidar Olmak ama Muktedir Olamamak

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Hasan Celal Güzel, 1 Nisan 2010 tarihli, Radikal gazetesindeki “CHP'nin jüristokrasi kalesi yıkılırken... (1)” adlı köşe yazısında şunları yazıyordu:

“CHP, yıllarca bürokrasiye hâkim olmuş ve bürokrasinin gücünden faydalanmıştır. Devletin valilerini ‘il başkanı’ olarak kullanan Şeflik Dönemi CHP’si ile bugünkü CHP’nin arasında zihniyet bakımından pek fazla fark yoktur. 1950’de iktidara gelen DP, Celâl Bayar’ın ünlü ‘Devr-i sâbık yaratmayacağız’ sözüyle CHP bürokrasisine ilişmemiş ve rahmetli Menderes’in ‘İktidar olduk ama muktedir olamadık’ şikâyetine yol açmıştır.”

 Aynı cümleyi Rahmetli Bülent Ecevit ve Tayyip Erdoğan’ın da söylediği rivayet edilir.

Tüm bunlar, iktidar olanlar tarafından, darbeler yüzünden sanki TSK’ya bir sitemmiş gibi empoze edilir ancak işin aslı hiç de öyle değildir.

Bu ülkede neden, hem liberal sağ iktidarların, hem de sosyal demokrat sol iktidarlarının muktedir olamadıklarının sebebini Rahmetli Uğur Mumcu’nun 8 Mayıs 1983 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yazmış olduğu bir yazı ile anlayalım:

“...Liberal sağ» diye ortaya çıkanların hiç birinin «liberal» olmadıkları bellidir. Aslına bakarsanız Türkiye'de liberal demokrasiyi kurmaya «mevzuat müsait değil»dir. Çünkü Anayasa ve yasalar örnekleri batıda görülen çoğulcu demokrasiye izin vermemektedir. Türkiye'de bugüne dek hiç «liberal sağ» parti olmadı ki bundan sonra olsun!.. Kendilerine cömertçe «liberal» adını takanlar, «liberal demokrasi» yanlısı değiller ki böyle bir kavgaya girsinler... Aynı biçimde, «sosyal demokrat» nitelikli parti kurulmasına da mevzuat müsait değildir. Olmadığı için örnekleri Batı'da görülen bir «sosyal demokrat parti» kurmaya olanak bulunmaz. Gerçi, Türkiye'de sosyal demokrat görüşlü insanlar vardır; vardır ama bunların (kurduk)ları parti sosyal demokrat partilerin Batı'daki örneklerine hiç benzeme(z). Batı'daki sosyal demokrat partiler, işçi sendikaları ile beraber ve bu sendikalarla özdeş örgütsel yapılara sahiptirler. Bizde ise bu tür örgütlenmelere «mevzuat izin vermemektedir.» ... O zaman ... liberal olmayan ve hiçbir zaman olmayacak sağ partilerle, sosyal demokrat olmalarına asla izin verilmeyecek sol partiler arasında bir çeşit geçici ve yapay denge oluşması sağlanacaktır. Böyle bir dengenin ise, toplumun bütün kesimleri için uzlaşma ortamı yaratması olası değildir. Değildir, çünkü liberal olmayan sağ ile, sosyal demokrat olmayan sol, toplumsal birikimleri derinlemesine kucaklayamaz. Kucaklayamayacakları gibi, bir süre sonra liberal olmayan sağ partileri dinsel sağ, sosyal demokrat olmayan, olamayan sosyal demokrat partileri de sosyalist sol etkileyecektir. ... sağ partiler liberal olamadıkları için Batı'daki liberal partilerin işlev ve katkıları da sosyal demokrat partilere düşecektir…”

 Buraya dikkat;

“...çünkü liberal olmayan sağ ile, sosyal demokrat olmayan sol, toplumsal birikimleri derinlemesine kucaklayamaz. Kucaklayamayacakları gibi, bir süre sonra liberal olmayan sağ partileri dinsel sağ, sosyal demokrat olmayan, olamayan sosyal demokrat partileri de sosyalist sol etkileyecektir…”

 Sonra da asker, irtica faaliyetlerine kayan liberal olmayan sağ ya da sosyalist sola kayan sosyal demokrat olmayan bu iktidarlara müdahale edince, suçlu asker olmaktadır.

umit.minel@politikadergisi.com

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.