İşte Size Kararlı Gerçek Bir Yargıç Duruşu…

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Emine Ülker Tarhan, bir vakitler bu ülkede “hukuk devleti”nden söz edilebildiği bir dönemde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu [HSYK]’nın etkin bir üyesiydi…

HSYK, sözünü ettiğimiz hukuk devleti idealinin en önemli garantilerinden birisi idi.

Devir değişti…

Ve ülke demokrasinin “ileri”sine doğru rotasını çevirince, Emine Ülker Tarhan ve onun gibi idealist kişiler bu kuruldan dışlandı.

Kurul, hukuk devleti ilkesini bir yana bıraktı ve kendisini “tayin eden” yürütme erkinin dünya görüşü ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını belirledi.

Ve ülkenin gündemine “militan” sözcüğü oturdu, yerleşti.

Önce CHP genel başkanı değindi konuya ve,

  • Yargıtay’a gönderilen militan kadroların bu yüksek yargı organında “blog oy” kullanılması geleneğini başlattığını, söyledi.

Derken, bir kısım medya, yemedi içmedi ve nasıl kaydedildiği, nasıl ve kimlerin elinde arşivlenerek piyasa sürüldüğü belli olmayan ses bantları bohçasının içine daldırdı elini ve ortaya Emine Ülker Tarhan’a ait bir ses kaydı kondu.

Malum medya günlerdir bu malzemeyi gündeminin başköşelerine oturtmaktadır.

Ses bandının içeriği bir başka konudur. Ama hiç kimse bu bantların nerede, nasıl, kimler tarafından ve ne amaçla oluşturulduğunu sorgulamamaktadır.

Emine Ülker Tarhan ses bandında yer alan düşüncesini şöyle açıklıyor:

Bir yargıç iki türlü duruş sergileyebilir.

Birinci tavır, siyasal iktidarın uydusu haline gelmek ve kendinden istenen yönde çalışma yapmak.

İkinci tutum ise, yargı bağımsızlığı ilkesine yürükten bağlı kalarak, siyasal iktidarın baskılarına karşı dimdik durmak… Bu ikinci tavır güçlü, sürekli, sağlam ve ödünsüz olmalıdır. İşte bu duruş militanca duruştur.

Ötekisi ise, bir uydu duruşudur.

Anlaşmazlıkların temelinde çoğu zaman aynı sözcüklerden başka başka şeyler anlamak yatar.

Böyle bir durumda yapılacak ilk şey bizce sözlüğe başvurmaktır.

Biz de böyle yapıyoruz ve Türkçe sözlükte “militan” kelimesini bulup, karşılığında yazanları sayfamıza aktarıyoruz:

Militan: Bir düşünceye, bir görüşe, bir öğretiye bağlı olan ve onun başarı kazanması için uğraşan kimse…

Kimdir bu kimse?

Emine Ülker Tarhan’dır.

Bağlı olduğu düşünce nedir?

Tam bağımsız bir yargı, hukukun üstünlüğü, adaletin tarafsız bir biçimde dağıtılması…

Ve bir yargıç olarak Emine Ülker Tarhan, bu düşüncelerinin başarı kazanması, yani ülkenin hukuk düzenine egemen olması için “uğraşmakta”dır.

Ve böyle yapmakla da gayet iyi etmektedir.

Zaten adının, içinde bulunulan ortamda gündemde tutulmasının yegâne nedeni de bu sağlam duruşu ve çizgisinden ödün vermeyen sorumlu direncidir.

Düzenlediği basın toplantısında şöyle diyor Sayın Emine Ülker Tarhan:

  • Ben demokrasinin ve bağımsızlığın militanıyım' şeklinde cevap verdi. Tarhan, "Dinleyin, araştırın, silkeleyin. Eski arabam ve mal varlığım sizi hayal kırıklığına uğratacak. Soyum da boyum da ilginize mazhar olamayacak kadar sıradan…

Kutluyoruz sizi Sayın Yargıcımız…

İsminiz ve bu anlamlı duruşunuz, emin olunuz ki, ülkemizin hukuk mücadelesi tarihi içinde hak ettiği yeri bulacaktır.

Ve tabii ki, bu günler de geçecek ve aydınlanma düşüncesi tarih içindeki yürüyüşünü sürdürecektir.

Sağ olunuz.

Çünkü yaşadığımız süreçte insanlarımızın sizin gibi dik durabilen insanlara büyük gereksinimi var.

faruk.haksal@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.