Milletvekillerine Dair

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

 

   Türkiye’de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin her birine milletin vekili anlamında milletvekili sıfatı verilir.

   Milletin vekilinin görevini üstlenebilmesi için Anayasamıza göre yemin etmesi gerekir. Bu yemin: “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”  şeklindedir.

   Bugün bu yeminini yerine getiren kaç milletvekili olduğunu bilmiyoruz; ama oldukça az olduğunu tahmin edebiliyoruz.

   Kaç milletvekilimizin siyasi tecrübesi var, kaç milletvekilimizin parası yok, hangi milletvekilimiz statü peşinde değil, kaç milletvekilimiz görevinin verdiği sorumlulukların bilincinde vs. inanın ki bu konuda kaygılarımız var.

   Milletin vekilliğini sadece seçildiği şehirden ibaret düşünen milletvekillerimizin sayısı hiç de az değil. Gerçekten de bir milletvekili Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekilidir ve mevcut olan tüm şehirlere karşı sorumluluğu vardır.

   Milletvekili kelimesinin verdiği vekillik hissinin, diğer vekillik hislerinden ayrı olması gerekir. Milletin vekilliğine sahip olabilmek büyük sorumlulukları da beraberinde getirir.  Bu sorumluluklar da az önce bahsettiğimiz yemin çerçevesinde olmak zorundadır.

   Türkiye’deki mantık kimseye yoğurdunu ekşi dedirtmeyecek cinsten. Siz hiç ben milletvekili yeminimi yerine getiremedim diye söylemlerde bulunan milletin vekillerini gördünüz mü?

   Kaç milletvekilimiz halkını düşünüyor?

   Kaç milletvekili halkın karşısına çıkıp konuştuğu zaman onları uyutmaya çalışmadan konuşmasını bitirebiliyor?

   “Bizim vekillerimizin arasında hiç mi iyi milletvekili yok?” Tabii ki var; ama bu vekillerin ön plana çıkmasına müsaade etmeyen kaç milletvekili var hiç düşündük mü?

   Halkımızı yozlaştıran, onları adeta bir yaşayan ölü kıvamına sokan kaç milletvekili olduğunu biliyor muyuz?

   Milletvekilleri her bir bireyin vekilidir. İster aynı görüşe sahip olsun, isterse olmasın. Her vekil vatandaşlarının sorununu çözebilmek arzusunda olmalıdır; fakat bu arzuyu mantık çerçevelerine oturtmak en doğru davranıştır. Bireylerin sorunlarına cevap verebilmek önemlidir; fakat daha da önemlisi bireylerin sorunlara düşmesini engellemek olmalıdır. Bunun yolu da toplumsal düzenlemeleri hayata geçirmek olmalıdır.

   Herkesin vekili olduğunu iddia eden vekillerimiz yok mu? Tabii ki var; fakat herkesin vekili olduğunu iddia edip de muhalefet kesimini düşünen kaç tane milletin vekili var. Siz hiç iktidar partisinin vekili olup da, iktidar adına gensoru verebilen bir vekil gördünüz mü?

   Bizim meclisimizde ne yazık ki hiçbir soru önergesi vermemiş vekillerimiz var. İktidarın  veya diğer tüm siyasi aktörlerin faaliyetlerini anlamış, onlar hakkında yorum yapmaktan kendini esirgemiş vekillerimiz var.

   Milletin vekili olmak denilen şey, verilen yemin ölçüsünde davranmayı gerektiriyorsa bir vekil partisinin işleyişi hakkında da soru önergesi verebilmelidir. Bu cesareti gösteren kaç tane vekilimiz var?

   Toplumu için hareket ettiğini söyleyen; fakat toplumu için hiçbir kanun teklifi sunmayan, sunulan kanun tekliflerine de partisi dışındaysa ve sunulan bu kanun teklifi olumlu bir şey yapacakken olumlu oy veren kaç milletvekili var?

   Kaç milletvekili parti liderinin sözünden çıkabiliyor bu ülkede?

   Demokrasi diye yırtındığımız şeyin en önemli uygulayıcılarından olan milletvekilleri, demokratik yollarla geldikleri mecliste, demokrasi adına ne yapıyorlar, kaç tanesi demokrasi için yaşıyor ya da kaç tanesi demokrasinin ruhuna uygun hareket ediyor?

   Kaç milletvekilimiz görevini layığı ile yapamadığı zaman, utanıp da tekrar aday olmuyor?

   Bir elin parmakları kadar, belki de iki.

gokhan.dag@politikadergisi.com

mirac.ceven@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.