Milli ve Gayrı Milli... Öncelikli Kriter Budur

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Bir vakitler MHP’nin silahlı militanları Amerikan emperyalizmine karşı mücadele veren gençliğin üzerine kurşun atarlardı…

Bugün dış düşmana karşı verilecek müşterek bir mücadelenin hazırlık çalışmaları içindedirler.

MHP tabanında artık Devletin bütünlüğü için sürdürülmesi gereken güç birliğinden söz ediliyor. Ve ulusal bir cephenin hikmeti üstüne konuşuluyor, tartışılıyor…

Siyasal örgütlenmelerin temel politikalarını yaratan temel etken varolan siyasal, ekonomik ve sosyal koşullardır.

O günlerin MHP’si ile bugünün, özellikle MHP tabanında yer alan halk kesimlerini birbirine karıştırmamak gerekir.

Dünün MHP’si emperyalizmin vurucu gücü idi.

Bugünün MHP tabanı, emperyalizmin Ortadoğu’da uygulamak istediği politikalar açısından ciddi bir tehdit haline gelmiştir.

Bugünün MHP politikaları ayrılıkçı Kürt hareketi için önemli ve kararlı bir engeldir.

Bu ayrımı gözetmeden, “somut durumların somut tahlili” ilkesine yan çizerek sürdürülen duygusal yaklaşımlar, gelişen zaman içinde inandırıcılıklarını daha da yitirmiş görünmektedirler…

Bugünün MHP’sine karşı düşmanlık politikası, sadece PKK yandaşları için canlılığını korumaktadır.

- Milli ve gayrı milli!..

Milli, yani antiemperyalist

Gayrı milli, yani emperyalizmle işbirliği

Bu ayrımı iyi ve doğru yapmak durumundayız.

Yaşadığımız koşullarda bu ayrımın dışındaki kriterlerin yanıltıcılık kat sayısı oldukça yüksektir.

Türkiye’nin bugünkü temel kavgası, milli güçlerle gayrı milli güçler arasında sürmektedir.

Temel çelişki budur.

Dolayısıyla yürütülecek politikalarının esası da bu gerçeğe dayandırılmalıdır.

Sözünü ettiğimiz gerçek, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve Cumhuriyet devrimini tehdit eden sürecin belirlediği zorunlu bir gelişmedir.

Bu gelişmeyi görmemek, bugünün gerçeklerine gözlerini yumarak dünde yaşamak demektir. Dün, bugünü aydınlatması gereken bir tecrübe birikimi kaynağıdır.

Düne, anılarımızın ardından bize göz kırpan duygusallığımızla değil, bugünümüzü aydınlatan bir kültür mirası olarak bakmalıyız.

Değerlendirme akılcılıkla yapılır.

Akla dayanarak yapılır.

Bilimsel tahlillere, sosyolojik verilere dayanılarak yapılır.

Bunun için ise okumak, gelişmek ve derinlemesine düşünmek gerekir.

Dünyaya ve ülkemize midemizden ya da tuttuğumuz “takım”ın penceresinden değil, ulusal çıkarlarımızın gereklilikleri açısından bakmamız gerekir…

Ulusal bütünlüğümüze saldıranlar bir yandadır; milli birliğimizden yana olanlar diğer yanda…

Emperyalizmle çıkar ortaklığı içinde olanlar bir taraftadır; ulusal çıkarlarımızı savununlar diğer tarafta…

Özetle, çelişki giderek netleşmiş ve keskinleşmiştir.

Dolayısıyla her sözümüzde ve her eylemimizde öncelikle dikkat etmemiz gereken şey, milli güçleri bölmemek ve her adımda daha da güçlendirmek ve birbirleri ile kenetlenmesine omuz vermektir.

Aramızda her zaman olabilecek ayrılıkları, farklı düşünce ve inançları hep bu potadan değerlendirmemiz ve ortak amacın gerekleri içinde eritip, yumuşatmamız gerekmektedir.

Çünkü “milli” mücadele ancak böyle verilebilir.

Ve geçmişte de böyle verilmiştir!..

Tarihimizi bu nitelikteki bir gözlükle görüp, irdelemek bizlere çok değerli bilgiler verecek, yöntemler geliştirmemize katı sağlayacaktır...

faruk.haksal@politikadergisi.com

 

LÜTFEN “TIK”LAYINIZ:
www.soruyusormak.com

 

Yorumlar

Yılmaz Güney'e katil, Ahmet

Yılmaz Güney'e katil, Ahmet Kaya'ya vatan haini derken hiç içiniz yanmıyor da zamanınızdaki işkencecilerinizle kol kola girmek sizleri hiç sıkmıyor anlaşılan...Bahçeli'nin Sefa Mutlu'nun ailesini de ziyaret edebilecek mi diyordu Kılıçdaroğlu için..Peki MHP'li faşistlerin katlettiği onlarca devrimcinin ailesini de ziyaret edebilecek mi bakalım Bahçeli..Emperyalizme,kapitalizme karşı ne gibi bir somut karşı çıkmışlığı var MHP'nin ? Hangi program ölçüsünde bir rota çiziyor kendine ? Hangi koşullar dahilinde "Milli" muhtevalı bir mücadele veriyor? Böyle basit yazılarla bir gıdım yol alınamaz..NUH'un gemisiyle emperyalist donanmalara karşı konulamaz, ilkeli ölçülü ve gerçekten tutarlı bir anti-kapitalist-anti-şovenist-anti-emperyalist hareketlerin öncülüğünde olabilir ancak..

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.