TSK’ya Biçilen Kaftan

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Gazetede bir haber:

-         Asker sınırlardan çekiliyor!..

Hükümet’in getirmeye çalıştığı yeni düzenlemeye göre, terörle mücadele görevi de yeni kurulacak paralı polis kadroları ile sürdürülecek.

Asker, asli görevi olan “vatan savunması”nda geri saflara çekiliyor…

Biraz yasa karıştırıyoruz bu arada…

Elimizde TSK’nın İç Hizmet Kanunu, madde 35…

Okuyoruz:

 

C) UMUMİ VAZİFELER

      Madde 35 - Silâhlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır.

 

Neymiş?..

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “umumi vazifeleri arasında en başta geleni,

Türk yurdunu [ve]

Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak [mış…]

 

Ancak Hükümetimizin hedefi, bir yandan askeri sınırlardan çekmek ve onun en başta gelen görevi olan “Türk yurdunu korumak” görevinden müstafi saymak…

Öte yandan da, TSK’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin koruma ve kollama konusundaki en temel ikinci işlevini İç Hizmet Yasası’ndan çıkartmak…

Yani…

Sözün özü şudur:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en temel iki görevinin üzerini çizmektedir…

Öte yandan “yandaş medya” aracılığı ile her Allahın günü Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratıcı, halk nazarındaki saygınlığını tahrip edici [süreklilik arz eden] yayınlar yapılmakta ve bu yayınlar ve “olup/bitenler,” eski genelkurmay başkanımız tarafından “a-simetrik psikolojik savaş” olarak değerlendirilmektedir…

Bir ülkenin Cumhuriyet Hükümeti’nin, o ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini geri almasının anlamı nedir?

Nedeni nedir?

Bu geri alma eylemi ile varılmak istenen yer neresidir?

Türkiye, bulunduğu bölge dahilinde en güçlü orduya sahip olan ülkedir.

Bu büyük gücün saygınlığının medya yolu ile yıpratılmasının amacı nedir?

Bu büyük ordunun kanunla sayılmış görevlerinin en önde gelenilerinden yoksun bırakılmasının anlamı nedir?

Yararı nedir?

Zararı nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Tük yurdunu ve Cumhuriyet’i korumaktan yoksun bırakıldığında Türkiye daha güvenli mi olacaktır?

Türkiye’ye bu yolla demokrasi mi yerleşecektir?

Yoksa vitrine yerleştirilen demokrasi perdesi kaldırıldığında geride görülecek olan manzara kimlerin işine gelecek; kimlerin çıkarlarına yarayacaktır?

Her ülkenin silahlı kuvvetlerinin birincil görevi o ülkenin sınırlarını ve rejimini korumaktır…

Bu asli görevi elinden alınan bir silahlı güç hangi amacın gerçekleşmesine hasredilecektir?

Olanlar önemlidir; çok önemlidir…

Türkiye Cumhuriyeti [ve devleti] çok önemli risklerle karşı karşıyadır; göğüs göğsedir.

Aklımız eğer yeteri ölçüde başımızda değilse, onu devşirmek ve yerli yerine oturtarak, bu ülkenin çıkarları, geleceği ve korunarak kollanması yönünde kullanmak bir vatanseverlik borcudur…

Bu borcu ödemekten kaçınanların ülkenin geleceğindeki [muhtemel] refahtan pay almaya hakları bulunmamaktadır.

 

faruk.haksal@politikadergisi.com

 

LÜTFEN “TIK”LAYINIZ:

www.soruyusormak.com

www.dnm-ler.com

www.kitlecizgisi.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Polis ve Asker

Şu an devlete bağlı polis gücü halen TSK gücüne eşdeğer değildir. Ancak zamanla TSK'nın tüm görev ve yetkilerini polise verdikçe Polis ile TSK arasındaki güç dengesi eşitlenecek, böylelikle devletin elinde de TSK'ya eşdeğer silah gücü olacaktır. Peki hükümetin elinde TSK'ya eşdeğer bir silahlı güç olursa ne olur?

Hükümet bu silahlı güçle Türk yurdunu mu korur yoksa!!!!!!????????

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.