Yeşil Kart, Kişi Başı Milli Gelir Payı ve Uyutulan Halk

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Yeşil kart gerçeği bize neyi gösterir?

Öncelikle kimler Yeşil Kart alabilirler?

"Madde 2 a-) bendinde

“Bu Yönetmelik;
Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan, Türkiye'de ika¬met eden, Kanun ve bu Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya hane içindeki gelir payı 22.05 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre tespit edilen asgari ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan, evli ve bir çocuklu bir mükellefin ödemesi gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta primi düşüldükten sonra geriye kalan miktarının 1/3'ünden (Bakanlar Kurulu'nca artırılması halinde belirlenen ora¬nından) az olan Türk vatandaşlarının tespitine dair hususları,”

Hiçbir sosyal güvenceniz bulunmayacak, kayıtlı olarak bir yerde çalışıyor olmayacaksınız yani…
Gelir seviyeniz düşük olacak (!?) Neye göre? Evli ve bir çocuklu kişinin net gelirinin 1/3 ‘ü kadar geliri olacak… Ya da daha az olacak… (Resmen çalışmayan bir kişinin geliri nasıl tespit edilir?)
Eğer çalışıyorsa neden sosyal güvencesi yoktur?

Sosyal Devlet ilkesi ayıp kapamak şeklinde işletilebilir mi?

Yayımlandığı R.Gazete :Tarih : 22.12.2004 No : 25678
Yeşil Kart Yönetmelik

“MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
"Yeşil Kart sahibine verilen tedavi hizmet bedellerini gösteren fatura ve benzeri belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, fazladan ödenen meblağ, fatura veya belgeyi tanzim edenlerden iki misli olarak geri alınır."”

Böyle bir hüküm bize neyi çağrıştırır?
Pratik hayattaki hukuksuzluk yasalaşır mı?
Ben bu mantığı anlayabilmiş değilim açıkçası. Suç işleyebilir, devleti dolandırabilirsiniz hatta bu yolla birilerine rant kapısı açabilirsiniz ve şayet tespit edilirse (sadece tespit edilen fatura yada belgede şişirme rakamlar varsa) iki katı geri ödeme yaptırmak tehditiyle caydırıcılık sağlamak yoluna gidersiniz buna da YÖNETMELİK dersiniz ve ben bir vatandaş olarak bunu anlayamam…

Seçimler öncesi yaklaşık olarak 15.000.000-16.000.000 kişinin yeşil kartı vardı ve AKP oylarının sayısı ile neredeyse bu sayı örtüşmekteydi.
Bu gün itibariyle Yeşil Kart sayısı; 9.254.015 kişi. Türkiye Cumhuriyeti Nüfusunun bu gün itibariyle yaklaşık 1/7’si , Yani her 7 kişiden 1’i yoksul ve yoksun, işsiz, gelirsiz, sosyal güvencesiz ki yeşil kart verilmiş…
Yeşil kart verilmiş ki bu insanlar evli ve bir çocuklu kişinin net gelirinin en fazla üçte biri kadar gelir sahibiler ( Kayıtlı çalışmadıklarına göre bu nasıl tespit edilir onu da anlamış değilim)
Asgari ücret nekadar? Bu gün itibariyle net?

527 TL, NET

527*1/3= 175,66 …TL ‘ye eşit ve daha az geliri olacak; yeşil kart alabilmesi için bir kişinin. Yada hane içi payı bu kadar olacak en çok.

Bunlar ne demektir?

9.254.015 kişi aylık 175,66 TL ile geçiniyor demek yani 9.254.015 kişi meşhur

GSMH’dan sadece 175,66 TL alıyor demektir devlet kayıtlarına ve kabüllerine göre.

Kişi başına düşen milli gelir ne kadar söyleniyor?

“2008 Yılı programına göre, Türkiye’nin yıl ortası nüfusunun 2008’de 74 milyon 766 bin kişi olması beklenirken, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) ise 717 milyar 266 milyon YTL’ye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde kişi başına gelirin 6 bin 964 dolara yükselmesi, bir başka deyişle 7 bin dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. 2008’de SGP’ye göre kişi başına milli gelirin ise 9 bin 681 dolara yükselmesi bekleniyor. Kişi başına milli gelir, yine satın alma gücü paritesine göre 2007 sonunda da 9 bin 73 doları bulacak.”

Sizce hangisine inanalım?

İkisi de Devletimizin resmi yayın organları…

Biri diyor ki; Bu gün itibariyle 9.254.015 kişi 175,66 TL ile ve daha azı ile geçindiği için Yeşil kart sahibi. (Yoksun ve Yoksul)
Biri diyor ki ; yeni hesaplamaya göre kişi başına düşen gelir 7 bin dolar, yeni hesaplamaya göre 10.000 Dolar yıllık …

Biz de inandık…

Ve ilginç olan bir kaç veri:

İl Nüfus Yeşil kart Oran

Van 1.004.369 530439 % 52,81
Diyarbakır 1.492.828 516165 % 34,57
Şanlı Urfa 1.574.224 597026 % 37,92
Mardin 750.697 300201 % 39,98

Van ilinin nüfusunun %52,81’i, Diyarbakır’ın %34,57’si yoksun ve yoksul yani 175,66 TL ile geçiniyor ve diğer iller.

Erdinç AYDIN

erdinc.aydin@politikadergisi.com

Not: Ülke nüfusu bile sayısal verilerde şaşkınlık yaratıcı. Seçmen sayılarıda öyle... Hem seçmen sayısı hem ülke nüfusu ciddi oranda azaldı. Biri ülke vatandaşlarından yaklaşık 3 milyon kişiyi yurt dışına kaçırmış anlaşılan...

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.