13 Yaşındaki Çocuk Rızası ile Fuhuş Yapabilir mi?

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
Sedat ERGENÇ

 

Mardin’de meydana gelen, reşit olmayan 13 yaşında N.Ç. isimli bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ileri sürülen, aralarında Kızıltepe Yazı İşleri Müdürü, bir Jandarma Yüzbaşı ve Kızıltepe Mehmetçik İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı’nın da bulunduğu 23 kişi ile bu çocuğu fuhşa sürükleyenlerin sansasyonel ve uzun yargılama süreci (temyizi) nihayet sona erdi. (Son bir yol: Yargıtay Dava Daireleri Kurulu’na yapılacak itirazdır)

Yargılama sonunda 13 yaşındaki N.Ç’nin rızası ile fuhuş yaptığına karar verilerek, çocuğu fuhşa sürükleyen Türkan Temel ve Emine Akyol’a 9’ar yıl, küçük yaşta çocukla cinsi münasebette bulunan; Jandarma Alay Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Ersun Erdemir, Kızıltepe Mehmetçik İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Ümüt Ergin, Şeyhmus Cansin, Hamit Abdulsametoğlu, Ali Altsoy, Mehmet Seyitoğlu, Şeyh Davut Oruç, Burhan Ertaş, Nizam Denli, Sabri Ajak, Sadettin Deniz, Silahattin Kuray ve Mehmet Gatgar 4’er yıl 2’şer ay, Ahmet Günay, Kızıltepe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Recep Sakız, Kerem Aykaç, Şemsettin Aslan, Hamit Aydın, Harun Uras (Muhtar), Mahmut Temelli (Derik Ziraat Odası Başkanı), Teyyar Salman, Enver Adanç, Şeyh Davut Dora, Cuma Uraş 4’er yıl 10’ar ay, Rıdvan Bayraktar 3 yıl 2 ay 26 gün, Abdulaziz Sarıoğlu’na da 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildiği, kararın Yargıtay’da onandığı gazetelerde boy boy haber olmuştur.

İşte suçluların görevleriyle birlikte tam listesi:

 1-Ersun Erdemir: Jandarma Yüzbaşı.

 2-Şeyhmus Cansin: Bayındırlık Müdürlüğünde işçi.

 3-Hamit Abdulsemetoğlu: Matbaacı.

 4-Mehmet Seyitoğlu: Ziraat Bankasında memur.

 5-Şeyhdavut Oruç: Derik Belediyesinde memur.

 6-Ümit Ergin: İlköğretim Okulu Müdür Başyardımcısı.

 7-Sabri Ajak: Traktör bayii.

 8-Silahattin Kuray: Beyaz eşya bayii.

 9-Mehmet Gatgar: TEDAŞ teknisyeni.

 10-Ali Atasoy: Mesleği belirsiz

 11-Burhan Ertaş: Mesleği belirsiz

 12-Nizam Denli: Mesleği belirsiz

 13-Sadettin Deniz: Mesleği belirsiz

 14-Recep Sakız: Kızıltepe Kaymakamlığında yazı işleri müdürü.

 15-Ahmet Günay: TEDAŞ vinç operatörü.

 16-Kerem Aykaç:Mesleği belirsiz

 17-Şemsettin Aslan: Nakliyatçı.

 18-Hamit Aydın: Ziraat Bankasında veznedar.

 19-Harun Uras: Muhtar.

 20-Mahmut Telli: Derik Ziraat Odası Başkanı.

 21-Teyyar Salman: Orman İşletme Şefliğinde şoför.

 22-Enver Adanç: Mesleği belirsiz

 23-Şeyhdavut Dora: Mesleği belirsiz

 24-Cüma Uraş: Mardin Vakıflar İmaretinde çalışıyor.

 25-Rıdvan Bayraktar: Mesleği belirsiz

 26-Abdulaziz Sarıoğlu: Mesleği belirsiz

Kamuoyunda, ‘13 yaşındaki bir çocuğun rızasının olamayacağı, rıza kararının temyiz kudreti ve reşit olma ile alakalı olduğu, çocuğun rızasının aranamayacağı, ayrıca Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunmasına Dair Uluslar Arası Sözleşme gereğince böyle bir rızanın aranamayacağı’ uzun uzun konuşulmuş, toplumun önemli bir kesiminde hezeyanlara varan tepkilere neden olmuş, haklı gerekçelerle mahkeme kararı sıkça tartışılmıştır. Belli ki bu kararda Türk toplumunun rızası bulunmamaktadır.

Hiç tartışılmayan ve kamu vicdanında kesin olarak kararı verilmiş olan hüküm şudur: ‘çocuğun rızasının varlığını kabul eden hukuk anlayışının mahkum edilmesidir’. Hiç şüphe yoktur ki; 13 yaşındaki bir çocuğun rızası ile fuhuş yapması asla kabul edilemez bir yaklaşımdır.

İşin hukuksal izahı şöyledir: 5237 Sayılı yeni TCK 26.09.2004 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. N.Ç.’ye karşı işlenen suçun gerçekleştiği tarih daha önceki bir tarihtir. Dolayısıyla sanıkların iptal edilmiş eski (mülga) TCK hükümlerine göre yargılanmaları evrensel hukukun da gereğidir. Mülga TCK’nın 416. maddesinin son fıkrasındaki “Reşit olmayan bir kimse ile rızasıyla cinsi münasebette bulunanlar …. altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü esas alınarak, bu hükümle birlikte diğer ceza artırıcı bazı hükümlerle sanıklar cezalandırılmıştır.

25.10.2007 tarihinde Lanzarote’de imzalanan “Avrupa Konseyi, Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunmasına Dair Uluslar Arası Sözleşme” TBMM tarafından 25/11/2010 tarihinde 6084 Sayılı Kanunla onaylanmış, bu onay tarihinden sonra ülkemiz için iç hukuk hükmüne bürünmüştür.

Bu sözleşmenin 18-19 maddelerine göre, 18 yaşından küçük çocuğun tecavüze uğramasında rızasının aranması söz konusu olamayacaktır. Bu da çocuğa tecavüz, teşebbüs, tasaddi ve istismarının ağır cezalarla cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Anayasamıza göre, uluslar arası sözleşme hükümleri Anayasa maddesi hükmündedir, yasal hiyerarşide kanunların üzerinde yaptırım gücü vardır. Yani, uluslar arası bir anlaşma hükmü ile yürürlükteki bir kanun hükmü çeliştiğinde, uluslar arası anlaşma hükmünün amir olduğu, buna göre işlem yapılacağı hem evrensel ve hem de Anayasal bir kuraldır. Tabii bu söylediklerimiz 25.11.2010 tarihinden sonra çocuklara karşı işlenen tecavüz, tasaddi, taciz, teşebbüs gibi suçlara ilişkindir.

Çalışma hayatımızı ilgilendiren birçok konuda olduğu gibi, çocuklara karşı işlenen bazı suçlarda devletimizin kabul ettiği uluslar arası sözleşme hükümlerinin mahkemelerde tam olarak uygulanmadığı, hakimler tarafından re’sen gündeme getirilmediği, böylece evrensel hukuk uygulamalarında geri kalındığı iddia edilmektedir. İddianın haklılık payı yüksektir.

Ne mahkemeler ne de idareler uluslar arası hükümleri öne çıkarmada, bunlara öncelik vermekte iştahlı görünmemektedir.

Çocukla ilgili muhtelif alanlarda ülkemizce kabul edilmiş uluslar arası anlaşmalar, sözleşmeler, protokoller ve uygulama planlarının neler olduğunun bilinmesi ilgililerin uygulaması açısından çok önemlidir. Bu yasal düzenlemelerin bir arada derli-toplu bulunması, bu konuyla bir şekilde ilgilenen yetkililer ve ilgiler açısından önemlidir düşüncesi ile şöyle bir derleme ihtiyacı hasıl olmuştur:

 

Uluslar arası sözleşmeler ve bunların kabulüne dair kanunlar:

• 4058 Sayılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (11.12.1994)

• 4991 Sayılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (21.10.2003)

• 4620 Sayılı Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (01.02.2001)

• 4433 Sayılı Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi İle Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (08.08.1999)

• 6066 Sayılı Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (31.11.2010)

• 4867 Sayılı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (18.06.2003)

• 3975 Sayılı İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek Ve Bu Sözleşme İle İlk Ek Protokol Kapsamında Bulunanlardan Başka Diğer Bazı Hak Ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (26.02.1994)

• 4623 Sayılı Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (03.02.2001)

• 4804 Sayılı Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (04.02.2003)

• 6062 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin Ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (30.11.2010)

• 4461 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (11.11.1999)

• 6084 Sayılı Avrupa Konseyi, Çocukların Cinsel İstismara Karşı Korunmlası Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (25.11.2010)

• 4755 Sayılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği Ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokolun Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (09.05.2002)

 

BKK Kararıyla Uygulamaya Giren Milletlerarası Anlaşma-Sözleşme-Protokol-Uygulama Planları

•Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu İle Hükümetimiz Arasında İmzalanan 1991-1995 Ana Uygulama Planı

Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : İki Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel, BKK Tarih : 28.10.1991 BKK Sayı : 91/2382 RG Tarih : 22.11.1991 RG Sayı : 21059

•Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef) İle Türkiye Arasında Ana Uygulama Planı 1997-2000’nin Onaylanması

Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : İki Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel, BKK Tarih : 30.07.1997 BKK Sayı : 97/9748 RG Tarih : 19.08.1997 RG Sayı : 23085

•Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unıcef) İşbirliği Programı2001-2005 Ana Uygulama Planı

Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : İki Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel, BKK Tarih : 28.09.2001 BKK Sayı : 2001/3100 RG Tarih : 26.10.2001 RG Sayı : 24565

•Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unıcef) Arasında İmzalanan "Biograz Teknik Yardım Anlaşmasının Onaylanması

Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : İki Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel, BKK Tarih : 08.10.1980 BKK Sayı : 8/1680 RG Tarih : 14.11.1980 RG Sayı : 17160

•Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unıcef) Arasında Yürütülen "Bio Gaz Projesi" Faaliyet Planının Onaylanması

Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : İki Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel, BKK Tarih : 05.04.1983 BKK Sayı : 83/6327 RG Tarih : 26.05.1983 RG Sayı : 18058

•Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unıcef) Arasında Yürütülen "Gıda ve Beslenme Planlama ve Politikası Projesi İçin Faaliyet Planı`nın Onaylanması

Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : İki Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel, BKK Tarih : 06.04.1983 BKK Sayı : 83/6335 RG Tarih : 21.05.1983 RG Sayı : 18053

•Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Yürütülen "Çocuklar İçin Bütünleştirilmiş Hizmetlerin Geliştirilmesi İle İlgili Çalışma Planı (1982-1984) nın Onaylanması

Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : İki Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel, BKK Tarih : 30.12.1982 BKK Sayı : 8/5880 RG Tarih : 31.12.1982 RG Sayı : 17945

•Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu (Unfpa) Arasında İmzalanan "Kalkınmada Öncelikli 17 İlde Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Bütünleştirilmesi ve Güçlendirilmesi" Konulu Proje Anlaşması

Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : İki Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel, BKK Tarih : 11.12.1984 BKK Sayı : 8871 RG Tarih : 17.02.1985 RG Sayı : 18669

•Çocuk Hakları Sözleşmesine Taraf Ülkeler Sözleşmesinin 43.Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma

 Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : Çok Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel, BKK Tarih : 08.09.1999 BKK Sayı : 99/13359 RG Tarih : 13.10.1999 RG Sayı : 23845

•Çocuklar İçin Besin Karışımları (Sekmama)`nın Türkiye`de Üretimi, Pazarlaması ve Parasız veya Hükümet Yardımı Olarak Dağıtımı İle İlgili Hükümetimizle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Dünya Sağlık Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İmzalanan Anlaşma Niteliğindeki Uygulama Planına Ek Plan

 Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : Çok Taraflı Konu : İnsancıl

 BKK Tarih : 04.11.1974 BKK Sayı : 7/9068 RG Tarih : 22.01.1975 RG Sayı : 15126

•Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşmenin Onaylanması

Taraflar : Hollanda Tipi : Sözleşme - Conventıon Türü : Çok Taraflı Konu : Adli

 BKK Tarih : 21.11.1972 BKK Sayı : 7/5361 RG Tarih : 11.01.1973 RG Sayı : 14418

•Çocukların Korunması Ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme

 Taraflar : Birleşmiş Milletler Tipi : Sözleşme - Conventıon Türü : Çok Taraflı Konu : Sosyal Ve Kültürel,

 BKK Tarih : 05.04.2004 BKK Sayı : 2004/7087 RG Tarih : 19.04.2004 RG Sayı : 25438

•Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi Hakkındaki Sözleşmenin 21 Temmuz 1965 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmek Üzere Onaylanması

Taraflar : Uluslararası Tipi : Anlaşma - Agreement Türü : Çok Taraflı Konu : Adli

 BKK Tarih : 23.07.1969 BKK Sayı : 6/12149 RG Tarih : 17.10.1969 RG Sayı : 13329

•Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme

 Taraflar : Uluslararası Tipi : Sözleşme - Conventıon Türü : Çok Taraflı Konu : Adli

 BKK Tarih : 27.04.1987 BKK Sayı : 87/11725 RG Tarih : 07.07.1987 RG Sayı : 19510

•Meşru Olmayan Çocukların Ana Bakımından Nesebinin Tesisine Ait Sözleşme

 Taraflar : Uluslararası Tipi : Sözleşme - Conventıon Türü : Çok Taraflı Konu : Adli

 BKK Tarih : 28.05.1965 BKK Sayı : 4718 RG Tarih : 11.10.1965 RG Sayı : 12123

•New-York`Ta Lake Succes`te İmzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin Kaldırılması) Ve (Müstehcen Neşriyatın Tedavül ve Ticaretinin Kaldırılması) Hakkında Protokolun Onanması

Taraflar : Amerika Birleşik Devletleri Tipi : Protokol Türü : İki Taraflı Konu : İnsan Hakları

BKK Tarih : 24.05.1949 BKK Sayı : 5394 RG Tarih : 28.05.1949 RG Sayı : 7218

 

10 Kasım 2011

Sedat ERGENÇ

Aile Bakanlığı İç Denetçisi

Kamu Yönetimi Uzmanı

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.