Asıl Şimdi Kemalizm

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

...Artık ıslah-hal (durumu düzeltmek) için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre düzenlemek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakım zihniyetler türedi... Halbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadise kaydetmemiştir." (Mustafa Kemal ... 8 Mart 1922)"

2011 seçimleri öncesinin gazetecisi, şimdinin AKP milletvekili bir zat-ı muhterem , o engin “sosyoloji bilgisiyle” buyuyor ki :

“Küreselleşen dünyada artık ülkelerin “bağımsızlığından” söz etmek çok saçma…”

Bu eski gazeteci ve yeni AKP milletvekiline göre “ülke bağımsızlığı” artık anlamını yitirmiş… Yani ABD emperyalizmi “kuyruğuna takılmak” günümüz dünya koşulları olmuş… Bunun dışında kalmak “olanaksız” ve “saçma” ymış…

Eh, ülkesinin bir ABD sömürgesi olmasını isteyen ve bunun tersini saçma bulan bir adamı da halkım kendi vekili seçmiş, meclise yollamış… Ne diyelim, halkımdır; o derin ve engin “siyasi” bilgisiyle seçmiş işte…

Bakınız sayın okur, kanımca siyasi liderlerde veya siyasete soyunmuş vekillerde derin bir “öngörü” olması gerekir… Bugünü, sadece bugünün şartlarına bakarak değerlendirmek, “öngörüsüz” lider veya vekil olmaktır…

Mustafa Kemal ve Kemalistler bu AKP milletvekili gibi düşünse, ne 1919’da Kurtuluş Savaşına başlar, ne de idam fermanları boyunlarındayken çökmüş bir Osmanlıdan yeni bir devlet kurabilirdi…

Tıpkı 2012 yılında bu AKP milletvekilinin dediği ve inandığı gibi 1919 yılında bir ABD veya İngiliz mandası kabul eder, birer Osmanlı paşası olarak da yaşamlarını üst düzeyde sürdürürlerdi…

Hatta, Mustafa Kemal, 2012 yılının bu AKP milletvekili görüşünde olsa daha Kurtuluş Savaşı’nın başlarında İngilizlerin kendisine teklif ettiği Fransa’da bir villa, ömür boyu koruma ve dolgun maaşı kabul eder, Anadolu hareketinin başından çekilirdi…

Öyle ya, 2012 yılının AKP milletvekiline göre “ülke bağımsızlığından “ söz etmek “saçma” değil mi?

İşte bu AKP milletvekilinin zihninde olanlar yanarlar yanarlar ona yanarlar ve Mustafa Kemal’e / Kemalistler düşman olur ya !!!

Yahu, “adam gibi mandayı kabul et !” ne savaş olsun ne onca insan ölsün… Nasılsa gün gelir “manda” kalkar. Bak “Hindistan’da da Güney Afrika’da” da kalktı işte… Senin nene gerek emperyalizmle savaşmak… Bugün hepimiz, ne güzel İngilizce konuşur, İngiliz mandacılığını seçmişsek, trafikte arabamızı “sağdan” sürmüş olurduk… ABD mandacılığı seçmişsek de çoktan ABD’nin bir eyaleti…

Hem ne saltanat kalkardı ne halifelik, bugün yedi düvel İslam’ın yönetiminde olurduk, İngiliz veya ABD mandacıları da bize gözü gibi bakarlardı…

“İlle de bağımsızlık” diyerek “yaktın bizi Kemal Paşa”….

Az “ironi” fena halde de sözde “doğru kabul edilenleri” kullanarak günümüz dinistlerinin Mustafa Kemal Paşa’ya bakışlarını özetledim siz okura…

Bu 2012 yılının “dinist” aklı, 1919’un “Mütareke aklıdır”… Hemen bütün üyeleri “İngiliz Muhipler Cemiyeti “ (İngiliz Sevenler Cemiyeti) üyesi “Hürriyet ve itilaf fırkası” aklıdır, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına “idam fermanı” çıkaran akıldır… İzmir işgalinde Yunanlılara, İstanbul işgalinde İngilizlere “çiçekler atan”, “hoş geldiniz “ diyen akıldır...

Ne yazık ki aynı akıl; 2012 Türkiye’sinde meclistedir ve aynı akıl bu kez Mustafa Kemal Türkiye’sinin altını oymaktadır….

Mustafa Kemal ve arkadaşları, emperyalist devletlerle savaştı ve onları denize döktü; “manda kabul etmedi” diye “diktatör” sayılmaktadır…

Bal gibi, Kazım Karabekir- Fevzi Çakmak- İsmet İnönü ve kendisiyle bir askeri cunta kurup, sırtını da Sovyetlere yaslayarak “Sovyetik bir askeri diktatörlük” kurabilecek Mustafa Kemal’e, kongreler yapıp meclis açtığı halde “diktatör” diyebilmekteler…

Demelerinin nedeni basittir…

Mustafa Kemal “ANTİ-EMPERYALİST” tir…

Kendileri bıraktım 1919 yılını, 2012 yılında bile “MANDA” savunmakta olduklarından, “anti-emperyalizm” elbet anlamamaktadırlar…

Yoksa 2012 yılında bir eski gazeteci şimdinin AKP milletvekili:

“Küreselleşen dünyada artık ülkelerin “bağımsızlığından” söz etmek çok saçma…”

diyebilir miydi ?

Ben de günümüz dinistlerine :

“ASIL ŞİMDİ KEMALİZM” diyorum ve nasıl “mütareke yıllarında” bu dinistlere rağmen “tam bağımsız ülke” kurmuşsak şimdi onu “savunuruz” diye de ekliyorum…

Kendilerine günü geldiğinde kaçacak bir ABD 6. Filo’sundan gemi ayarlamalarını da şiddetle öneriyorum…

 

Ufuk KESİCİ

Ufuk.Kesici@PolitikaDergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.