Dini Şahsi İhtiraslarınıza Alet Etmekten Vazgeçiniz

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
Serhat Kuşdoğan
Yazının Yazıldığı Tarih: 
09.06.2010

 

Ekonomik ve kültürel alanda tam bir yıkım yaşanmaktadır.
Kamudaki rantçılık ve kadrolaşmanın yarattığı açgözlülük ve küstahlık, boğazına kadar borca batmış ülkemde ırkçılık ve mezhepçilik çatışmalarını alevlendirmektedir.
Yerel yönetimleri etnik ve dini yapılanmalara sürükleyen ayrılıkçı politikalar, yerel ve alt kültürlerin kimlik tartışmaları içerisinde karşıtlıklarını belirginleştirdi. Denetimsiz hale gelen dini ve etnik temele dayalı oluşumların ülkemi kabilelere bölmesi sağlandı.
 
 
 
Rejim aleyhine asgari müşterekte birleşen herkesi sivil itaatsizliğe teşvik eden, rejim yanlısı devlet kurumlarını sürekli küçümseyerek yok sayan politikalar, resmi ideolojiyi düşmanlaştırdı.
Sivil ideoloji olmadığı, ideolojilerin olmaması gerektiği savunularak, ipsiz-sapsız, geçmişsiz-geleceksiz, hedefsiz-amaçsız-ümitsiz bir devlet yaratıldı.
Özelleştirmeler ve kamu istihdamının yok edilmesi projesi ile devlete güven yok edildi. Halk yerel, cemaatçi, ırkçı örgütlere bağımlı hale geldi. Tarikat ve aşiret yapıları sendikaların önüne geçti, baskıcı bir hegemonya kurdu. Kabileci yapılanmalar karşısında insanlar işlerinden, geleneklerinden, ulusal kimliklerinden koparıldı. Emek ve bilgi değersizleştirilerek, yetkin-bilgili kişilerin ülkesine olan katkısı yok edildi.
-Jeostratejik konumumuz
-Nüfus yapımız
-Askeri gücümüz
-Doğal kaynaklarımız
Gücümüzün temelini oluşturmaktadır.
Mevcut politikalar;
bölgesindeki en büyük askeri gücü güvenilmez hale getirmeye çalışmakta,
ABD ve AB ile müttefikliğimize gölge düşürmekte,
İsrail ile tarihi dostluğumuzu baltalamakta,
Coğrafyamızı ağzı sulanarak izleyenlerin, iştahını kabartmakta,
Geniş bir coğrafyada uluslararası birlik kurma kapasitemiz, RADİKAL İSLAMCILAR ile sınırlandırılmaktadır. Bölünmek, bu topraklarda yaşayanlar için yok olmak demektir.
Etnik kökeni, dili, dini, kültürü ortak bir gruba biat ederek sadık kalıyorsan ÜLKENİ BÖLÜYORSUNDUR.
Vatanını, şahsi ihtiraslardan, uluslararası tekelci sermayeden üstün tutuyorsan VATANSEVERSİNDİR.
Küreselleştiğini iddia eden dünyada, ulus-devlet anlayışımızı korumalı, sosyalist politikalarımız ile hakkaniyeti yeniden hayata geçirebilmeliyiz. Tarihi ve kültürel bağlarımız olan bölgesel devletler ile stratejik birlikteliğimizi kuvvetlendirmeliyiz.
iletisim@PolitikaDergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.