Lozan Antlaşmasını Küçümseyenlere...

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Yıldırım Operasyonu” çerçevesinde Fransa’ya giren Alman panzerleri, Fransa’da konuşlanmış yarım milyonluk İngiliz ordusunu Dunkirk kıyılarında sıkıştırmış ve abluka altına almıştı. Deniz ile devasa Alman ordusu arasında sıkışıp kalan İngiliz ordusu için Hitler, bir türlü “imha et” emrini vermiyordu. Birkaç gün sonra Alman Hava Kuvvetleri’nin ufak hava bombardımanları başlasa da, kötüleşen hava şartları sebebiyle bu harekâtlar da duracaktı. Birçok akademisyene göre Dünya Savaşı boyunca Alman ordularının sıcak temas kurduğu en büyük İngiliz armadası olan bu ordu, müttefiklerin kurnaz bir planı ile ve Hitler’in zamanı kullanamaması sonucu Dunkirk’ten kurtulmuştu. Dunkirk civarındaki müttefiklere ait tüm gemiler (teknelerden gezi gemilerine dek), kıyılarda bekleyen 500 bin kadar İngiliz askerini sadece 2 haftada kaçırmayı başarmışlardı. Hitler, ırk çizelgesinde Almanlar ile beraber zirveyi paylaşan İngilizlerle anlaşma yapmaya çalışmış, İngiliz hükümetinin ince diplomasisi sayesinde İngiliz ordusunu kurtaran bu zamanını kaybetmiş, İngiltere’de askerlerini kurtarmak için zaman kazanmıştır.


Bu örnek bile İngilizlerin, diplomaside ne kadar başarılı olduklarının kanıtıdır... İngiltere savaşların kaderini değiştirecek, ülkeler kuracak diplomasiler üreten bir ülke… Bu üstün diplomasi yeteneğiyle, İsrail’in kurulmasına öncülük etmiş bir ülke…

İngiltere’nin İsrail’in temellerini atması1917 Balfour Bildirisi ile İngiliz Dışişleri Bakanı’nın Filistin’de Yahudiler’e bir “ulusal yurt” kurulması çabasının İngiliz Hükümeti tarafından destekleneceğini açıklamasıyla başladı…

Siyonistler de bu bildiriden sonra diğer İtilaf Devletleri’nin de bu deklarasyona katılması için çalışmışlardır. Fransa 1918 Şubat’ında, İtalya ise hemen sonra desteklerini açıkladılar. 1. Dünya Savaşı bittikten sonra yapılan San Remo Konferansı ile Filistin, İngiliz “mandat” yönetimine bırakıldı ve burada çok sayıda Yahudi yerleşim alanı kuruldu…

Osmanlı döneminde ise Yunanistan’ın Osmanlı'dan kopartılması ve bağımsız olmasında yine İngiltere'yi görüyoruz.

Rusların kışkırtmasıyla Yunanistan’da bağımsızlık ayaklanmaları başlamıştı. Bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla Osmanlı Donanması Navarin’den çıkarma yaparak ayaklanmayı bastırdı ancak Osmanlı’nın bu ayaklanmayı bastırmasına sinirlenen İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları birleşerek, Navarin limanına demirlemiş Osmanlı Donanmasını yok etti. Savaş 3 saat sürdü ve Osmanlı kaybetti. Bunun sonucunda Yunanistan bağımsız oldu. Bundan sonra devam eden İngiliz diplomasisi Yunanistan’ın topraklarının 10 kat büyümesini sağladı.

1946da İtalya’nın, 1912de Osmanlı Devleti’nden almış olduğu 12 adanın, İngiltere’nin olmasıyla, bu adalar da Atina yönetimine geçtiğinde, Atina yönetimi 1821-1946 arasındaki 125 senede, hep savaş galibi emperyal devletlerin (özellikle İngitere) yanında yer alarak, İstanbul aleyhine, topraklarının yüzölçümünü yaklaşık 10 misline çıkarmayı başarmıştı.

Hatta Yunanistan’ı Hitler’in elinden kurtaran da yine İngiltere’ydi…

İşte böyle bir ülkeyle Lozan’da İngiltere ile masaya oturan genç Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Antlaşmasından istediği her şeyi alarak, yani diplomasi duayeni İngiltere'den her istediğini alarak kalkmıştır. Yine de İngiltere diplomasisi Musul için işe yaramış, üstün diplomasi yeteneği sayesinde Musul'un Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katılmasını engellemiştir. Buna rağmen kaybettiğimiz Musul haricinde, Lozan Antlaşmasını küçümseyen herkes için yukarıda yazılanlar İngiltere ile Masaya oturan Genç Türkiye Cumhuriyeti için hiç de küçümsenecek bir başarı olmadığının kanıtıdır…
 
 

iletisim@politikadergisi.com

Yorumlar

Başarı?

Başarı büyüklerle masaya oturmak değil masada büyüklüğünü göstermektir bence.Olumsuz sonuçların nedeni Genç Türkiye Cumhuriyeti düşüncesidir sanırım ancak başaramamakla başarmamak arasında epey fark vardır.Uzun süreli politika yapamadığımızın,günü kurtarmanın derdinde olduğumuzun en büyük göstergesidir Lozan'la övünmek.

Merhaba

Ogünün şartlarını incelediğimizde, Lozan gerçekten büyük bir başarıdır. Atatürk ölene kadar devam eden politikalar da başarının devamıdır. Ancak daha sonra ABD ye teslim olarak yapılan her şey değerini kaybetmiştir. Saygılar...

Lozan-Karlofça

Emperyalizm ile savaşan ve Orta Anadolu'ya kısılmaktan kurtulan Genç Cumhuriyet'in zaferini gösteren Lozan'ı küçümseyen Osmanlıcılar, Karlofça hakkında tek kelime etmezler de gider gelir Lozan hakkında konuşurlar...

Bilgi

Sevr ve Lozan Karşılaştırması

ÜLKE
*Sevr: Osmanlı Devletinin sınırları belirsiz. İşgal ve etkinlik bölgeleri belirlenmiştir. Bağımsız değildir
*Lozan: Sınırları belirlenmiştir. Tam bağımsızlık tanınmıştır

BOĞAZLAR
*Sevr: İçinde Türk üyenin bulunmadığı uluslar arası komisyon tarafından idare edilecek. Türk askeri bulundurulamayacak. Bütün devletlere açık olacak.
*Lozan: Komisyonun varlığı devam edecek, başkanı Türk olacak. Türk Askeri bulundurulmayacak

ADALAR
*Sevr: Ege Adaları Yunanistan’a verilecek.
*Lozan: Gökçeada, Bozcaada Türkiye’de kalacak. Yunanistan Anadolu’ya yakın adalarda asker bulundurmayacak.

MUSUL
*Sevr: İngiltere mandası
*Lozan: Türk-İngiliz görüşmelerine bırakıldı

AZINLIKLAR
*Sevr: Askerlik yapmayacak, vergi vermeyecek, ayrıcalıklar devam edecek
*Lozan: Türk vatandaşı sayılacak, ayrıcalıklar bazı hukuksal haklar dışında sona erdi.

YENİ DEVLETLER
*Sevr: Doğu Anadolu Ermenistan’a verilecek. Kürtler isterse devlet kurabilecek.
*Lozan: itilaf devletleri Ermeniler konusunda fazla ısrarcı olmadı. Kürt devletinin kuruluşu konu edilmedi.

ADLİ-MALİ SINIRLANDIRMA/KAPÜTÜLASYONLAR
*Sevr: Güçlendirilip kapsamı genişletilerek sürdürülecek.
*Lozan: Adli ve mali kapitülasyonlar sonuçlarıyla beraber kaldırıldı.

DÜYUN-U UMUMİYE
*Sevr: Devam edecek
*Lozan: Kaldırıldı

BORÇLAR
*Sevr: Düyun-u Umumiye garantisi altında ödenecek
*Lozan: 1913 tarihli Balkan Savaşlarında ve I.Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nden ayrılan ülkelerle Türk Devleti, toprak büyüklükleri oranında borcu üstlenmiştir. Borçlar taksitlendirildi.

YASARCI OKULLAR
*Sevr: Sınırlama olmadan devam edecek
*Lozan: Türk hükümetinin kararına bırakıldı

İSTANBUL
*Sevr: Osmanlı başkenti olarak kalacak. Türkler mücadeleyi bırakmaz ise ellerinden alınacak
*Lozan: Barıştan bir hafta sonra boşaltılacak

ORDU
*Sevr: 50.700 ile sınırlı.(İtilaf devletlerinin subayları kontrolünde)
*Lozan: Sınırlandırma yok.

İyi güzel de..

Sevr sadece proje olarak kalmıştır asla kabul edilmemiştir ve Türk milleti gereken mücadeleyi gösterip 17. devletini kurmuştur.Türk Milleti Lozan'dan önce bağımsızlığını kaybedecek bir anlaşma imzalamamıştır ki Lozan'da kazansın.O yüzden Lozan'la Sevr'i karşılaştırmak yanlış.Atatürk'ün Nutku ve İnönü'nün hatıralarında da Sevrin sadece bir proje olduğunu görebilirsiniz.

güzel de... ne :))

Saltanat şurası tarafından onaylanıp, Paris'e kadar heyet göndertip imzalanan bir anlaşmayı hayal ürünü gibi göstermeye çalışmanız ilginç.

TBMM'nin açıması, iç isyanları bastırmaya başlaması, Sevr Anlaşması taslağını hazırlayan San Remo konferansı kararlarına sert tepki gösterilmesi üzerine İngiltere'nin desteği ile Yunanistan, hem Anadolu hem de Trakya'da genel bir saldırı başlatmıştır. Bu saldırı ile Balıkesir, Bursa, Salihli, Alaşehir'i ele geçiren Yunan kuvvetleri Temmuz 1920 de Doğu Trakyayı da işgal etti. Durumdan faydalanan Ermeniler de kars bölgesinde saldırılara başladı.

TBMM hem Yunan ilerleyişine hem İstanbul Hükümeti'ne sert tavrını sürdürürken, Osmanlı, Sevr Anlaşmasını imzalayarak teslimiyetçi duruşunu göstermiştir.

1. İnönü muharebesi 2. İnönü muharebesi, Kütahya-Eskişehir muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi, lafın kısası Bağımsızlık Mücadelesi Sevr dolayısı ile çıkmıştır. Sevr'in kağıt üstünde kaldığını söylemek gülünç olmaktadır. Zira itilaf devletlerinin ve yandaşlarının işgal gerekçeleri Sevr olmuştur.

Aslına bakarsanız Sevr anlaşmasının tek bir yararı vardır ki o da Mustafa Kemal'i Bağımsızlık Savaşı vermekten başka çarenin olmadığına inandırmıştır.

Hata

Siz Sevri ve Lozan'ı birbiriyle birebir karşılaştırmaya tutmuşsunuz yanlış olan bu işte.Sevrin Osmanlı hükümeti tarafından imzalanması geçerli olması için yeterli değildir bunu biliyorsunuz meclisin onayı da gerekmektedir ancak meclis tatil olduğu için onay alınamamış Sevr geçerli olmamıştır.Düşman kuvvetlerinin işgalini Sevre dayandırması Sevrin kabul edildiğini değil bu anlaşmayı imzalayan Osmanlı hükümetinin aciziyetidir.Ayrıca Atatürk'ün Nutkun'da da proje olarak bahsedildiğini yazdım.Sevr projesi ortaya atılmıştır hayata geçmesi için ilk adım gerçekleşmiştir ancak sonrasında Türk Milleti Atatürk önderliğinde işgalleri defedip Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur.

Hakan Toga

Her zamanki gibi yanlış anladınız ve üzerinize alındınız.
Ben sizinle tartışmaya girmek için değil;
makaleye eklenen kitap kapağına atıfla Sevr ve Lozan'ı karşılaştırdım.
Ayrıca yaptığım çok kaba taslak bir kıyastır, bu işi bire bir yapmaya kalkmak Turgut Özakman'ın dediği gibi kitap yazmayı gerektirir.

Uzatmayacağım. Sadece ısrarım odur ki Sevr Osmanlı'ya dayatılmış ve Milli Mücadele boyunca da işgallerle uygulatılmaya çalışılmış hatta uygulanmıştır. Tabi Mustafa Kemal'den fırsat bulundukça!
Musul'a takmış durumda olan boynu bükük halde padişahlarını İngiliz savaş gemisiyle kaçarken uğurlayan Osmanlı hayranları, Lozan'a burun bükeceklerine Sevri açıp iyice bir okumalıdır. İç Anadoludan başka yaşam alanları kalmış mıydı diye.
Tek başına Mustafa Kemal direnmiş, direnişi örgütlemiş ve halkı ancak ki İnönü zaferinden sonra, kurtuluşa ikna edebilmiştir.

NOT: Sanırım tartışma uzadıkça ortak noktalar bulmaya başladık görüşlerimizde. Nihayet Osmanlı'nın acziyetinde hemfikir olmuşuz. Bu da bir şey.

Osmanlı'nın aciziyeti

Osmanlı'nın aciziyeti konusunda hem fikiriz ancak bunu genellemeyle söylemediğimi tahmin ettmişsinizdir umarım.Lozan'a gelince de hangi açıdan baktığınız önemli bence yani bununla ilgili bir yazı yazdım ancak henüz yayınlanmadı.Yayınlandığında okuyun beni daha iyi anlayacaksınız.Saygılar

Lozan türk milleti için büyük

Lozan türk milleti için büyük bir başarıdır ancak atatürk un ölümünden sonra yavaş yavaş sevr e yakınlasılmıstır

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.