Ses Bayrağımız

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
RIFAT UYSAL
Yazının Yazıldığı Tarih: 
15,5,2012

TÜRKÇE BİLİNCİ

Ses bayrağımız Türkçe. İnsanları milli gayeler etrafında toplayan ve tek olmayı ve dahi birlikte hareket etmemizi sağlıyan yegane unsurlardan belki de en önemlisidir. Yani bizi Millet yapan dil yani Türkçe’dir. Ülkü birliğini, milli menfaatleri şahsi menfaatlerden ayıran insanları dava, millet, vatan etrafında toplayan yani milliyetçiliğin olmazsa olmazıdır.

Peki biz bunun bilincinde miyiz?

2.Fredik acaba insanların ana dili nedir, doğduklarında onları kendi hallerine bıraksak hangi dili konuşurlar diye merak etmiş.

Ülkenin farklı bölgelerinden yeni doğmuş bebekleri getirtmiş ve sarayda kalmak üzere bakıcılara teslim etmiştir.Bebeklerin yanında konuşmalarını yasaklamış, bakıcılar sadece ihtiyaçlarını karşılamışlardır.

Sonuçta bebekler teker teker ölmüştür. Yani dil konuşma, anlaşma ve iletişim aracından başka düşünme aracıdır ama daha önemlisi yaşama tutunabilme aracıdır.

Dili kaldırdığımızda bizden olanlar sadece kan bağıyla bizdendir.Düşünceleri ve yaşama tarzları bizden milletten farklılaşır, ayrılır ve millet yok olur.

Peki biz fakir diye yetim ve öksüz bıraktığımız Türkçe’mizi biliyor muyuz?

-Dünyanın en eski dili ve yazılı belgeleri Türkçedir.

-Sümer tabletlerinde 160 kadar Türkçe sözcük vardır.Bu da 5000 yıllık geçmiş demektir ki bu özellikte başka bir dil daha yok.

 12 milyon kilometrekare ile coğrafi kıtanın konuşulan en önemli bilim dilidir. Bunu dikkate alarak Macar bilimci Vamberi şöyle diyor, ‘Balkanlardan Çin Seddine sadece Türkçe konuşarak gidebilirsiniz’.

BİLİM DİLİ TÜRKÇE

Türkçe Ural-Altay dil ailesinden Altay Dillerine mensup eklemeli bir dildir.Yapısı açık, anlaşılır, kurallı bir dildir.

-300 yapım eki vardır. Bunların 170’i terim türetmeye uygundur.

-Yazar Şenol Gürel ‘as’ kökünden 125 kelime üretebildiğini kanıtlamıştır.

-Prof. Süreyya Ülker’in tıpla ilgili olarak ürettiği kelime sayısı ise 93000.

Bu özellikleri göze alındığında binlerce hatta milyonlarca kelime türetilebileceği biliniyor.

Türkçe çeşitliliği bakımından ise zengin bir dildir.Birbirinden farklı Şive (Azerce,Kazakça, Kırgızca Özbekçe gibi), Lehçe (Çuvaşça ve Yakutça gibi) ve Ağızlara (Adana, Konya Karadeniz gibi) sahiptir.  Ayrıca birçok alfabeye uygunluğunu büyük ölçüde göze çarpıyor.

Sözcük çeşitliliğini bakımından da zengin bir dildir Türkçe.

-Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Büyük Türkçe Sözlükte ise 616.767 söz varlığı kayıtlıdır.

-Prof. Dr. Zafer Öztekin’in ortaya koyduğu Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğünde ise 9000 sözcük kayıtlıdır.

Günlük yaşamda 500 ile 600 kadar kelime kullandığımız düşünürsek Türkçe oldukça büyük bir dildir. Ayrıca farklı sözcük kullanımı en fazla olan yazarımızın eserleri 5000 çeşitli kelime ile yazdığını sözlersek, halkın sağlık ve tıpla ilgili konuştuğu 9000 Türkçe sözcüğün değeri anlaşılır.

Kurgu bakından ise mantığa en uygun dil Türkçedir.

-Dil bilgini Max Müller 1981 yılında şöyle demiştir:

’ Eğer bilim adamları bir araya gelerek bir dil oluşturmak isteselerdi  bu dil kesinlikle Türkçe olurdu. Türkçenin bir dil bilgisi kitabını okumak, bu dili öğrenmek amacında olmayanlar için bile zevktir. Türk dilinde her şey saydam ve açıktır. Dilin iç ve dış yapısı billur bir arı kovanını seyrediyormuşsunuz gibi ortadadır. Türk dili seçkin bilginler gurubunun uzun süreli bir çalışmasıyla oluşturulmuş düzgünlüktedir. Ne yazık ki hiçbir kurul böyle bir dil yaratamaz’’.

-Son yapılan araştırmalarda ise bilgisayar diline en uygun dil olduğu bilim insanlarınca ispatlanmıştır.

-Dr. Şefik İbrahim, edebiyat ve işçil öğretmeni Ali Ulvi Elöve ile birlikte hazırladığı Türkçe Hekimlik Terimleri Üzerine Bir Deneme adlı kitabında ise 13000 terim yazmışlardır.

-Sander ise :’’İki milyona yakın terim üretilebileceği bildirilen Türkçenin bilimde geri kalabileceğini öne sürmek, bilim dilinin değil, yöntemlerinin evrensel olduğunu, bilimsel terim ve kavramların dilimizde karşılığı olmamasının, Türkçenin değil bizim eksikliklerimizden kaynaklandığını gözden kaçırmak ve her şeyden önce Türkçeyi ve kendini küçük görmek demektir’’.(Sander S. Sağlık Bilimleri süreli yayınlarında dli sorunu.2004 Temmuz 95-97)

-Yabancı kelimeler Türkçeyi fakirleştiriyor! Örneğin: ‘Test’ sözcüğüne bir göz atarsak eş anlamlı ve farklı , sınav, deneme, imtihan, sınama, ölçme, muayene etme,tetkik, tahlil, inceleme, yoklama gibi sözcüklere karşılık geliyor. Bu da Türkçeden en az 10 kelimenin kaybolmasına neden oluyor.

SEVGİ DİLİ TÜRKÇE

Zengin bir dil olduğu sözlenen İngilizce de amca-dayı, hala-teyze, anneanne-babaanne ayrımı yapılmaz yani kimin kastedilğini ayrıca söylemeniz icap eder.(hala mı? teyze mi?)

-Kolay gelsin: Bunu İngilizce, almanca gibi dillere tercüme edemezsiniz. Karşılığı diğer dillerde yoktur.

-Gönül: Türkçeden başka bir dilde karşılığı yoktur.

Bu çeşitlilik Türkçenin zenginliğini ifade etmektedir. Sadece Türkçe değil ona sahip olan milletimizin de büyüklüğünü ve önemini gösterir.  

Türkçe dört büyük imparatorluk dillerinden de birisidir. Bunlar Türkçe, Latince, İngilizce ve Arapçadır.

-Türkçeyi sadece kan bağı yani akrabalık ile alakalı sözcükleri ele alarak inceleyen Koreli bir bilim adamının ortaya koyduğu kelimeler bir kitap oluşmasına sebep oldu.

Fakat biz Türkçeyi ülkemizde dahi bilim dili olamayacağını kusurlu bir dil olduğunu söylüyoruz. Orhun Yazıtları gibi tarihimizi de Türkçemizi de yabancılardan öğreniyoruz. Yabancı Bilim insanları Türkçeye övgüler yağdırırken bizim hakaretle boy ölçüşen Türkçeye dair sözlerimiz ne derece samimidir?

 

Rıfat UYSAL

iletisim@politikadergisi.com

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.