Siyasi Akımlar ve Getirdikleri

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
MURAT BARIŞ ÇETİN
Yazının Yazıldığı Tarih: 
07.11.2012

KALKINMA VE TOPLUMSAL GELİŞME

Kişi ve grupların verim kabiliyetlerini geliştirebilmeleri ve aileleri için doyurucu bir hayat ve sağlık standardına ulaşmaları, aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak amacıyla sosyal hizmetler ve sosyal kurumların organize etmiş olduğu refah düzeyidir.


MİLLİYETÇİLİK VE TOPLUMSAL BİRLİKTELİK

Milliyetçilik, aynı dili konuşan, aynı biyolojik özelliklere ve aynı kültüre sahip, ortak bir kökenden gelen ve toplumu oluşturan bireylerin bağlılık bilinciyle, üyesi olduğu toplumu fikren diğer toplumlara göre daha çok seven, ait olduğu toplumu koruma ve kollamaya çalışan, ait olduğu toplumu her yönden daha iyi bir yerlere getirmeye çalışan bireylerin düşünce biçimidir. Milliyetçilik de kendi toplumunu sevme vardır.


İSLAM VE TOPLUMSAL DÜZEN

Bir toplumdaki din, adalet, hukuk, eğitim gibi birbiriyle ilişkisi karşılıklı bağımlılık içinde olan, uyumlu bir toplumsal bütündür. Toplumda bir düzen vardır.


BARIŞ VE TOPLUMUN BİR ARADA YAŞAMASI

Toplumda barış ve huzur getirerek toplumun bir arada yaşamasını sağlar. Toplumda farklı düşünen ve yaşayan, farklı geleneklere ve farklı değer yargılarına sahip bireylerde ayrışma barışa zorlar. Topluma barışı getirir.


DEMOKRASİ VE TOPLUMDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

İnsanlar halktan seçilmiş meclisler de yer alıyor ve bu insanların yaşam hakkı, söz hürriyeti, mülkiyet hakkı, inanç hürriyeti gibi vazgeçilmez ve devredilmez hak ve hürriyetleri oluyor.


SOSYALİZM VE TOPLUMSAL SANAYİCİLİK

İktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan bir düşünce sistemidir. Üretim araçlarının ortaklaşmasına dayanan politik harekettir.


CUMHUR VE TOPLUMU BİR ARAYA TOPLAMA

Başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olmadığı yönetim biçimidir.

 

Murat Barış ÇETİN

iletisim@politikadergisi.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.