Türkiye'de Olan Siyasi Akımlar

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF
Yazar: 
MURAT BARIŞ ÇETİN
Yazının Yazıldığı Tarih: 
07.11.2012

Demokrasi

Demokrasi kelimesi halk idaresi anlamına gelmektedir. Siyasal alanda demokrasi, bir ülkede işleri halkın yönetmesidir. Siyasi kararların bütün yurttaşların çoğunluğuyla aldığı bir yönetim şeklidir. Siyasi haklarını seçtikleri temsilciler yoluyla da kullanır. İnsanlar arasında farkları azaltmak, insanlar arası yaşam şartları eşitliğini sağlamak, insanlara hak ve özgürlük getirmek amacını güden toplumsal ve siyasal sistemler için kullanılır.

Sosyalizm

Eski adıyla İştirâkiyye diğer bir anlamıyla Toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan bir düşünce sistemidir. Sosyalizm, sınıfsız bir toplumun oluşturulmasını isteyen bir düşünce sistemidir. Sosyalizm, siyasal ve sosyal eşitlik, üretim ve sanayicilik isteyen bir düşünce sistemidir.

Panislamizm

Tüm Müslümanları aynı yönetim altında toplama amacını güden politik görüştür. Tüm Müslümanları İslam çatısı altında toplama amacını güden bir siyasi görüştür. İslam dinini, düşünce olarak benimseyen. Müslümanlığı, fikir olarak benimseyen. İnsanları bir araya toplar. İslam dininde olanların birlikteliğidir. İslamiyet’in yaşamasını isteyen, İslam birliğidir.

Milliyetçilik

Milliyetçilik, aynı dili konuşan, aynı biyolojik özelliklere ve aynı kültüre sahip, ortak bir kökenden gelen ve toplumu oluşturan bireylerin bağlılık bilinciyle, üyesi olduğu toplumu fikren diğer toplumlara göre daha çok seven, ait olduğu toplumu koruma ve kollamaya çalışan, ait olduğu toplumu her yönden daha iyi bir yerlere getirmeye çalışan bireylerin düşünce biçimidir.

Halkçılık

Halkçılık, halkın sorunlarını, sıkıntılarını yeni bir halk örgütlenmeyle ortadan kaldırmak olarak ifade edilir. Halkçılık, siyasetçilerin halkı soktuğu uyuşukluktan kurtarıp, halkın birlik ve beraberlik gücüyle dinamizm kazandırmaktır. İnsanlar eşit muamele görmek zorundadır ve sınıf, aile, fert arasında bir ayrım yapılamaz, siyaset halkın birlik ve beraberlik gücüyle yapılır.

 

Murat Barış ÇETİN

iletisim@politikadergisi.com

 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.