Politika Dergisi Konuk Yazar Yazıları ve/veya Konuk Yazarı Arama

Onuncu Yıl Marşı Takıntısı ve İsmet İnönü Alerjisi

Yazar Adı: 
Prof. Dr. Kemal ARI

Her ulus, kendi ulusunun geçmişiyle övünç duymak ister.

Bu övüncü de ya ünlü bir söylevle, ya bir anıtla ya da marşlarla ve buna benzer başka bir şeyle tarihe not düşmek ister…

Cumhuriyetin onuncu yıl marşı böyle bir tutkunun ve coşkunun eseridir.

Yazarı, cumhuriyet döneminin en önemli şairlerinden iki kişiye aittir:

Behçet Cemal Çağlar ve Faruk Nafiz Çamlıbel…

Bestesi de Türk Müzik Tarihi’nin unutulmaz abidelerinden Cemal Reşit Rey…

1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin onuncu yılı olan 1933 yılına girilirken, ülkenin her yanında cumhuriyet on yaşını doldurdu diye büyük bir coşku yaşanıyordu. Piyesler ve şiirler yazılıyor; bunlar okullarda değişik gösteri ve müsamerelerde okunuyor; izci yürüyüşleri yapılıyor; değişik spor etkinlikleri düzenleniyor; cumhuriyet coşkusu toplumun her kesiminde büyük bir coşkuyla terennüm ediliyordu.

Cemaat, BOP ve Mısır

Yazar Adı: 
Eren ERDEM

Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce’nin 15 Mayıs 2013 tarihli makalesinin başlığı; “BOP tuzağı: Mezhep çatışması” olarak kayıtlara geçmişti.

BOP’u hiç ağzına almayan “cemaat” böylece bu kavramı irdelemiş ve problemli bir kavram ve siyaset olarak gördüğünü, Zaman yazarı üzerinden adeta ilan etmişti. O günlerde “BOP’un politik bir manevra ile dönüştürüleceği hususunda kafamı kurcalayan fikirler ortaya çıkmıştı.”

Dün yine aynı gazetede “Şahin Alpay ve Hüseyin Gülerce” çok kritik yazılar yazdılar. Şahin Alpay’a göre “Mursi, laik Mısır’ın genel niteliklerine uygun işler üretememişti. Mısır’da gerçekleşen darbe haklıydı.” Yine Hüseyin Gülerce’ye göre; “Mursi’nin son dakikada talep ettiği uzlaşma, ilk dakikada hayata geçmeliydi.”

İslamcılığın Son Kalesi : Milli Görüş

Yazar Adı: 
Eren ERDEM
Türkiye İslamcılığının ideolojik merkezi “Milli Görüş”tür. Milli görüş, Türkiye İslamcılığının örgütsel merkezidir. Bu realite ekseninde meseleyi ele aldığımızda, rahmetli Erbakan’ın entelektüel birikimini göz önüne almak sureti ile bugünü okumalı.
 
Rahmetli Erbakan, son derece “Amerikan ve İsrail karşıtıydı.” Bilimsel açıdan, Ali Şeriati kadar “anti-kapitalist değildi.” Lakin “milli sanayi ve ekonomi eksenli bir fikirden bahsediyordu.”
 
Küresel emperyalizm karşısında müspet bir tutumu vardı. Siyonizm kavramının Türkiye arenasında müspet bir belirgin kazanması, Erbakan’ın katkılarıyla oluşmuştur.
 
D-8; batı emperyalizmine karşı oluşturulmuş bir modeldi. D-8’in ekonomi-politik karakteri, son derece doğucu idi. Şimdilerde D-8’ ihya ettiğini söyleyenler, BOP ile D-8’i birbirine karıştırma körlüğüne gark olmuş görünmekteler.

Gezi Hareketinin Ortak Paydaları ve Yeni Örgütlülük Biçimleri

Yazar Adı: 
Cihan TUĞAL

Gezi Direnişi’nin gündemi her gün değişiyor ve hareket her gün yeniden tanımlanıyor. Bu, bir taraftan, hareketin gücünü teşkil ediyor. Diğer taraftan da, orta vadede dağılma, fazla bir iz bırakmadan sönümlenme riskini arttırıyor. O halde, hareketin her dönemeçte yeni bir renk kazanma niteliğini olumsuzlamadan, genel bir çerçeve önermek, bir zihin berraklığına vesile olabilir.

Gezi hareketini yaratan ve sürdüren iki “olumsuz” birleştiren, ağaç yıkımı ve polis şiddeti. Gezi hareketi, bunlara karşı olma durumu üzerinden, ortak alanlara sahip çıkmayı ve demokrasi arzusunu da dile getirmiş oldu. Ancak, hareketin olumlu birleştirenleri, olumsuz birleştirenleri kadar güçlü değil.

Reyhanlı’da Anaları Ağlatan Terör ve Suçluları

Yazar Adı: 
Prof. Dr. Celalettin YAVUZ
11 Mayıs 2013 cumartesi günü Hatay’ın Reyhanlı ilçesi tarihinin en alçakça terör saldırısına uğradı. Biri Belediye Başkanlığı ve PTT binaları önüne, park edilen arabalardaki infilak gücü yüksek patlayıcıların patlatılmasıyla, 43 kişi öldü, 100’e yakın yaralı var.
 
Olay sonrası Reyhanlı’daki dostları aradığımda çoğuna ulaşmak mümkün olamadı. Ulaştıklarım da olayın şokuyla bildiklerini dahi anlatabilecek durumda değillerdi. Zira ya yakınları ölmüş, ya yaralanmış, ya da arayış içerisindeydiler. Konuşabildiğim 4 kişi de “Böyle bir felaket geliyorum diyordu!” şeklinde serzenişte bulunmaktan geri kalmadılar.
 
Daha birkaç gün önce sığınmacı Suriyelilerle Reyhanlı’nın sakinleri arasında kanlı bir kavga çıktı. Sığınmacıların kontrol edilemezliği, kaçakçılık, fuhuş ve kürtaj patlaması, tavan yapan asayiş sorunları üst üste yığılmış, şehri patlamaya hazır bir barut fıçısı haline getirmişti. Üstelik Suriye’deki kriz sebebiyle bozulan ticari hayata, sığınmacıların ucuz işçiliğe soyunmasıyla, şehrin gelirleri bir hayli darbe yemişti.

Kardeşlik Nedir? Kardeş Kimdir?

Yazar Adı: 
Nurullah AYDIN

Her toplumda insan tipi tanımlamaları vardır. Bazı İnsanlar; kendi 
kimliklerinin ne olduklarını bilirler ama kendilerini asla o tanımla ifade 
etmezler.

Mescid'ler Komünizmin Beşiğidir!

Yazar Adı: 
Eren ERDEM
Kuvvetle muhtemeldir ki, başlık “ne alaka” diye sormanıza neden olmuştur. Evet, yaşadığımız toplumun içine düştüğü elim kavram kargaşası, bu tür kavramların doğru anlaşılamamasına neden oluyor. Komünizm bir fikriyattır. Bir dünya görüşüdür. Marksizm ise, komünizme varmanın “bir yolu olarak görülen, bir ideolojidir.”

Rusya'ya Karşı Renkli Devrimler ve Sivil Darbeler (9): ABD İçin “En Büyük Ödül” ve Yukos Olayı

Yazar Adı: 
F.William ENGDAHL

 “Ödülün Bulunduğu Yer”

Eylül 1999’da ABD’nin en güçlü Dış İşleri Bakanı olmadan bir yıl kadar önce Cheney Londra Petrol Enstitüsü’nde bir konuşma yaptı. Cheney petrol hakkındaki görüşlerini şöyle değerlendirdi: