Politika Dergisi Kütüphanesi'nde Ara

Eser ve/veya yazar araması için lütfen tek bir kelime kullanarak arama yapınız.


Politik Kütüphane

Politik Kütüphane için kaynak önerilerinizi bağlantı adresi ile birlikte Kutuphane@PolitikaDergisi.com adresine e-posta göndererek belirtebilirsiniz.

Başlık Kaynak Yazar(lar)ı Doküman Kategoriler Paylaş
Siyasetin Kamusal Finansmanı (Siyasal Partilere Devlet Yardımı) Nahit Yüksel İndir E-Yayın-Kamu Yönetimi
Hukuk Devletinde Siyasi İktidar ve Yargının Karşılıklı Konumu - İlişkileri Meltem Dikmen Caniklioğlu İndir Akademik-Hukuk
Atatürkçüler Ne(ler) Yapmalı? M. Şener Eruygur İndir Toplumsal
Türk Siyasal Elitlerin Sosyal Profillerinin İncelenmesi (1950 - 1960)
Şeyhmus Demir
Mutlu Sesli
Emine Dursun
İndir Akademik
Medeniyetler Çatışması Kuramının Sosyolojik Çözümlemesi Mehmet Devrim Topses İndir Akademik
Yerel Siyaset Kadınlar için Neden Önemli? Ayten Alkan İndir Akademik-Toplumsal
Vahdettin'in Amerikan Başkanına Mektubu İhsan Güneş İndir Tarih
Irak'ta Kadınların Durumu ve Siyaset: Türkmen Kadınları Örneği Bilgay Duman İndir Akademik-İnceleme / Rapor-Toplumsal
Türkiye'de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi
Cansel Oskay
Yeşim Kubar
İndir Akademik-Ekonomi Finans
Siyasette ve Toplumda Kutuplaşma Bekir Ağırdır (Konda) İndir İnceleme / Rapor-Toplumsal
İran'da Asker - Siyaset İlişkileri ve Devrim Muhafızlarının Yükselişi Bayram Sinkaya İndir Akademik-Uluslararası İlişkiler
Türkiye'de Liberalizm: 1983 - 1989 Turgut Özal Dönemi Örneği Özlem Eştürk İndir Akademik
Türkiye'de Muhafazakarlık ve Liberalizm Dinçer Bıdık İndir Akademik
1990'lı Yıllarda Türkiye'de Siyasal Liberalizm Ahmet Köroğlu İndir Akademik
TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 3.Yargı Paketinin Tam Metni TBMM Genel Kurulu İndir Hukuk
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun TBMM İndir Hukuk
Ergenekon Kronolojisi Av. Hüseyin MEHAN İndir Diğer
Avrupa Birliği Sürecinde Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Emine Akçadağ İndir Akademik-Uluslararası İlişkiler
Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Eleştirisi
Mustafa Kemal Şen
İsmail Hira
İndir Akademik-Felsefe-Toplumsal
Örgüt Kültürü Nezahat Güçlü İndir Akademik
Geçiş Ekonomilerinde Özelleştirme Haluk Tandırcıoğlu İndir Akademik-Ekonomi Finans-Ekonomi Politik
Günümüz Türkiye'sinde Devlet ve Hâkim Sınıflar İlişkisi Üzerine Alternatif Bir Çerçeve Denemesi Zafer Yılmaz İndir Akademik-Ekonomi Politik
Tartışılan Boyutlarıyla Piyasa Başarısızlığı ve Devlet Müdahalesi
Hüseyin Akyıldız
Ömer Eroğlu
İndir Akademik-Ekonomi Finans-Ekonomi Politik
Devletin Ekonomiye Müdahalesinin Kurumsal Maliyeti Tamer Çetin İndir Akademik-Ekonomi Finans-Ekonomi Politik
Piyasa Ekonomisine Kamu Müdahalesi Erdoğan Alkin İndir Akademik-Ekonomi Finans-Ekonomi Politik
Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Kamu Maliyesi Sorunları ve Çözüm Önerileri Asuman Altay İndir Akademik-Ekonomi Politik-Kamu Yönetimi
Ekonomi Açısından Devlet ve Piyasa İbrahim Erol İndir Akademik-Ekonomi Finans-Ekonomi Politik
Tarihsel Bir Perspektiften Türkiye'de Devlet ve Burjuvazi: Rölativist Bir Paradigma mı? Hegemonya Stratejisi mi?: Hegemonya Projeleri Olarak Devletçilik, Kalkınmacılık ve Piyasa Galip L. Yalman İndir Akademik-Ekonomi Finans-Ekonomi Politik-Toplumsal
Küreselleşme Döneminin Tehditleriyle Mücadele Çağrı ERHAN İndir İnceleme / Rapor-E-Yayın-Uluslararası İlişkiler
Küreselleşme, Kapitalizm ve Ulus Devlet İlknur TÜRE İndir Akademik-İnceleme / Rapor