Başaramayacaksınız!..

Yazıcı-dostu sürümSend by emailPDF

Türkleri yok etme harekâtı bütün hızı ile devam ediyor. Türk düşmanları tarih bilgilerinin zayıflığından mıdır yoksa kim bilir belki bu sefer başarırız ümidi ile midir nedendir bilinmez ama büyük bir iştah ile Türklere saldırıyorlar. Ama nafile gayret. Altı yüz yıl Osmanlının asimile edemediği, Araplaştıramadığı Türkleri bu günün zavallı gayretkeşleri asla yok edemezler.

Günümüzde küresel çetenin çıkarın zedelenmemesi için büyük savaşlar yapılıp toplu katliama gidilmiyor. Türkler için yapılan plan da asimilasyon. Bunun için birinci olarak Türk dilini asimile edeceksiniz, sonra kültürünü. Osmanlı, bu işi Farsça ve Arapça karışığı bir dil üreterek yapmak istemişti. Yaklaşık yetmiş yıldır dilimize sokulan yabancı kelimeler yetmiyor olacak ki, işbirlikçiler her söylevlerinde Osmanıdan başka kimsenin itibar etmediği o zavallı dilin kelimelerini kullanmak çabası içindeler.

İkinci olarak tarihimizi unutturmak geliyor. Okullar maalesef Türk tarihi dendiğinde sadece Osmanlı tarihini anlatarak bir anlamda Türk tarihini unutturmaya çalışıyorlar. İşbirlikçilerin ilk önce Türk Dil ve Tarih kurumuna saldırmaları tesadüf değildir. Okullarımızda eski Yunanın kurduğu devletler bile öğretilir ama Türklerin kurdukları devletlerden hiç bahsedilmez. Hele istiklal tarihimiz sanki terör dokümanıdır.

1950 den beri danışman adı altında Milli Eğitim Bakanlığına yerleşen ajanlar bu günkü duruma bakınca işlerini iyi yapmış görünüyorlar. Asıl insanı üzen ise işbirlikçilerin sürekli tertipledikleri oyunlardır. Demokrasi sayesinde elde ettikleri çoğunluğu kendilerini var eden Türkiye Cumhuriyetini dönüştürmek için kullanmaktan çekinmeyenlerin bir de sanki Türk insanı ile alay eder tavırlar içine girmeleri insanın içini acıtıyor.

Sabahattin Önkibar bey yazısında “Haşim Kılıç’tan medet uman Atatürkçüler” demiş. Muhalefet partisi liderlerini de aklınca Atatürkçü yapmış. İşte Atatürkçülerle ancak bu kadar alay edilebilir.

Kimdir bu Atatürkçü? Partisine ne kadar PKK lı vasa toplayan zat mı, yoksa Atatürk’ün kaldırdığı şeriat yönetimini ihya etmek isteyenlere bile onun partisinin kapısını açan zat mı Atatürkçü? Yoksa muhafazarlığı tarihe gömen Atatürk’e inat ben milliyetçi ve muhafazakarım diyen, üstelik AKP her sıkıştığında koşarak yardıma giden MHP lideri mi Atatürkçü?

İşte bu tür yazarlar, bu tür söylemlerle Atatürkçülüğü aşağılıyor ve itibarsızlaştırıyorlar. Dahası Atatürkçülük adı altında Türkleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yıllar yılı hiç usanmadan ve de utanmadan Atatürk ilke ve inkılaplarına ihanet eden siyasi oluşumları alkışlayan bunların ödülünü de yakasında Atatürk rozeti taşıyan Atatürk düşmanlarının yaptıkları kıyımlardan uzak tutulan yazar takımının neye ve kime hizmet ettiğini herkes biliyor.

Her an üst üste yaşanan olaylar bizlere artık Türkiye Cumhuriyetinin Türkler tarafından yönetilmediğini anlatıyor. İşte son

 örnek.

Hala büyük çoğunluğunun ben Türküm dediği bir ülkenin meclisinin başkanı anayasa mahkemesi başkanının sözlerini ağır bulmuş ve “biz oraya azar işitmeye gitmedik, anayasa başkanı daha nazik konuşmalıydı” demiş. Haklıdır. Onlar bu milletin vekilidirler. Orada millet adına bulunuyorlar. Onlara yapılan azar millete yapılmıştır ve milletin meclisinin başkanı da doğal olarak tepki gösterecektir.

Peki, şimdi soruyoruz. Milletin vekillerini biri azarlayınca tepki gösteren sayın başkan. Başbakan habire önüne geleni azarlarken ortaya çıkıp, “dur bakalım, sen benim milletimi nasıl azarlarsın”diye bir tepki koydu mu? Vekil azarlanınca tepki, asıl azarlanınca? İşte bizi bunlar yönetiyor.

Gece karanlığının en koyu olduğu an şafağın en yakın olduğu andır. Türk’e tarih boyu zulmedenlerin başına gelenler yarın da gelecektir. Çünkü tarih, ders almayanlar için tekerrürden ibarettir.

 

Cem Osman TAMTÜRK

Yorumlar

Türk'ü savunmanız hayranlık

Türk'ü savunmanız hayranlık uyandırıcı... Bu savunmayı yaparken Osmanlı'yı da Türk düşmanı göstermek hem isabetli değil, hem de bugünkü tartışmalarda faydası olacak bir çaba değil. Millî Eğitim Bakanlığına, "danışman" adıyla ajanların girdiği tarih 1947 diye biliyorum. Selâmlar...

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
Doğrulama
Dikkat: Sitemize üye olan takipçiler "Doğrulama" uygulamasından muaftır.