Tarih

Kemalizm Başka; İttihatçılık Başkadır (I)

Gençlik işte... Lise bir ya da ikinci sınıftayım. "Fena" solcuyum. Harıl harıl sol klasikler okumaktayım ki tutmayın beni....

O sırada aile dostumuz olan aynı zamanda benim ortaokuldan matematik öğretmenim de bana ısrarla Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal romanları getiriyor...

Heyyet-i Nasiha 2013 Açıklandı…

1920 lerde Anadolu halkının İngiliz istilasına direnmesini önlemek için işgalcileri hoş göstermek, eğer uslu çocuk olursak bizim için iyi şeyler düşüneceklerini halka anlatıp onlara nasihat etmek için zamanın başbakanı Damat Ferit tarafından oluşturulan bir heyetti Heyyet-i nasiha.

Mustafa Kemal de Sınıf Savaşı

Geçmişte "Özrüm Sanadır, Mustafa'm Mustafa Kemal'im" diye yazılar yazmıştım. O yazılarda da belirttiğim gibi, bizim nesil (78 kuşağı) Mustafa Kemal'i ve Kemalizm'i geç öğrendi. (Gerçi hâlâ öğrenemeyenler var. da,neyse)

Falih Rıfkı Bey Bakın Neler Diyor :

Daha önce onlarca kez yazdım, "Atatürkçülük farklı Kemalizm farklı" diye de sonra üşenmedim bir daha Fâlih Rıfkı Bey'in "Çankaya" sını karıştırdım... Haklıymışım...

Bakın Falih Rıfkı Bey ne diyor :

''... Atatürk ileri atılışlarında daima, statükocu, el altından sinsi sinsi baltalayıcı, Tanzimat bürokratlarının pasif dayatışına uğramıştır. Gerçekte, Atatürk partisi millet içinde değil; Atatürkçülük dediğimiz her şey, kendi partisi içinde azınlıkta idi.

Mustafa Kemal "Kemalizm" Hakkında Neler Diyor ?

Yıllardır burada "Mustafa Kemal Atatürkçü değildir" diye yazar dururum gene anlamazlar. "O yaşarken Atatürkçülük diye bir kavram yoktur" derim gene anlamazlar. Hele hele kendisine "öğretmenim" dediğim, saygı duyduğum kişi; kalkar Kemalizm'le dalga geçer....

Müttefiklik Başka, Teslimiyetçilik Başka...

19.yy Batı emperyalizminin iki büyük düşmanı vardı :

 a/ Osmanlı

 b/ Rusya...

Trakkiperver Paşalarında Emperyalizm Ağzı...

Ben / biz, burada inatla "Kemalizm anti-emperyalizmdir" dedikçe bize burun kıvıran; Mustafa Kemal'e "diktatördü, Terakkiperver Fırkası'nı İzmir Suikastı bahanesiyle kapattı, çok partili yaşamı (demokrasiyi) engelledi" diyenler özellikle okuyun bu yazıyı...

30 Mart 1972 Kızıldere Katliamı…

Bundan tam 41 yıl önce Kızıldere’de kuşatılan onbir genç adam askerin kurşunları ile ölüyordu. Maalesef tek suçları ise düşünceleriydi. Aynı suçtan idamı bekleyen arkadaşları Deniz Gezmiş’lerin idamını durdurmak için yola çıkmışlardı ama teslimiyetçi ve mandalığı kabul etmiş bir siyasi idare ile yine çoktan emperyalistlerin eline geçmiş ordunun iş birliği ile on tane genç, (dokuzu yirmili yaşlardadır) Ölümün kesin olduğunu bilmelerine rağmen emperyalizme teslim olmuyorlardı. Günümüz emperyalist piyonları için bu pek bir şey ifade etmeyebilir. Ancak Mustafa Kemal’in antiemperyalist düşünce temelini ve idealini bilenlerin içlerinde bir sızı olarak durur.

FKF; DEV-GENÇ' e Dönüşürken...

Antlalya kışı... Dünkü fırtına ve yağmurdan benim bahçe de nasibini almış. Bir yandan ceviz ağacı yaprakları temizler, bir yandan da sağa sola dağılmış sandalyeleri toplayıp artık güllük gülistanlık olmuş hava adına bahçede bilgisayar başına oturuyorum...

Hıristiyanlığın Katolik / Ortodoks Çatışmasından Yararlanamadık ...

Biz sanırız ki; Hıristiyanlık, İslamiyet karşısında bir bütün olarak dimdik ayakta dururken İslamiyet kendi içinde bölük pörçük, Hıristiyanlığın İslamiyet karşısında ekonomik-kültürel üstünlüğü de bundan...

Kötü bir yanılsamadan başka bir şey değil bu....

Türkler İstanbul'u almadan önce bile Katolik Roma ile Ortodoks Kostantinopol (İstanbul) arasında da soğuk savaş vardı. Katolik Roma, Ortodoks Kostantinopolis'e göre 'mistisizm' den biraz daha uzak, o zamana göre bile daha 'akılcı' idi. Ortodoksluk ise neredeyse temelini 'mistisizm' e dayandırıyordu. Katolik Roma'nın adeta 'diktacı Papa' sı karşısında, Ortodosk Doğu'nun 'mistik' özgürlüğü az şey mi?

İçeriği paylaş